Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Cleravis®

Skutečně postemergentní herbicid do speciálních hybridů řepky.

Cleravis® je kombinací tří účinných látek (metazachlor, imazamox a quinmerack) zajišťující vyvážené působení přes list a půdu,okamžitou i dlouhodobou reziduální účinnost. Toto kombinované působení zaručuje likvidaci již vzešlých plevelů a brání vzcházení dalších plevelů ve dalších vlnách.

Výhody

  • Nový standard v ochraně proti dvouděložným a trávovitým plevelům v jediné aplikaci
  • Aplikace herbicidu se může načasovat až po vzejití plevelů (doporučujeme 2-4 listy řepky)
  • Široké aplikační okno v časově vytíženém podzimním období
  • Účinkuje při jakékoli půdní vlhkosti a způsobu zpracování půdy

Použití

Detaily

Jméno Cleravis®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 100 g/l quinmerac, 17,5 g/l imazamox, 375 g/l metazachlor

Cleravis je herbicid určený k hubení jednoletých jedno- i dvouděložných plevelů v porostech řepky ozimé postemergentní aplikací.

Metazachlor je přijímán zejména kořeny, hypokotylem a  děložními lístky klíčících a  vzcházejících rostlin. Po  vzejití je částečně přijímán i  listy plevelných rostlin.

Chinmerak působí jako systemický půdní a  listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijetí látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušení vodního režimu a jsou pozorovány příznaky stárnutí.

Účinná látka imazamox patří do skupiny herbicidních látek inhibujících enzym acetolaktátsyntázu, jsou to tzv. ALS inhibitory. Enzym ALS se podílí na biosyntéze esenciálních aminokyselin valin, leucin a isoleucin, které se v rostlině vyskytují v chloroplastech a jsou základem pro tvorbu bílkovin. Imazamox tedy ovlivňuje tvorbu bílkovin u citlivých rostlin. Přijímán je listy i kořeny a následně rozváděn rostlinou.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak a metazachlor vícekrát než jednou za 3 roky na stejném pozemku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá5444

Ochranná vzdálenost od ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá5500

Přípravek Cleravis je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a herbicidy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a  za  stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na  mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyGraminicidy
ano-ano, např. Caryxanone

Řepka olejka ozimá Clearfield

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l / 2 l + 1 l Dash HC-TM (použije se v případě suchého počasí) max. 1 x
Plevele jednoděložné 2 l/ 2 l + 1 l Dash HC -TM (použije se v případě suchého počasí) max. 1x

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Cleravis®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 100 g/l quinmerac, 17,5 g/l imazamox, 375 g/l metazachlor

Cleravis je herbicid určený k hubení jednoletých jedno- i dvouděložných plevelů v porostech řepky ozimé postemergentní aplikací.

Metazachlor je přijímán zejména kořeny, hypokotylem a  děložními lístky klíčících a  vzcházejících rostlin. Po  vzejití je částečně přijímán i  listy plevelných rostlin.

Chinmerak působí jako systemický půdní a  listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijetí látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušení vodního režimu a jsou pozorovány příznaky stárnutí.

Účinná látka imazamox patří do skupiny herbicidních látek inhibujících enzym acetolaktátsyntázu, jsou to tzv. ALS inhibitory. Enzym ALS se podílí na biosyntéze esenciálních aminokyselin valin, leucin a isoleucin, které se v rostlině vyskytují v chloroplastech a jsou základem pro tvorbu bílkovin. Imazamox tedy ovlivňuje tvorbu bílkovin u citlivých rostlin. Přijímán je listy i kořeny a následně rozváděn rostlinou.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak a metazachlor vícekrát než jednou za 3 roky na stejném pozemku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá5444

Ochranná vzdálenost od ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá5500

Přípravek Cleravis je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a herbicidy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a  za  stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na  mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyGraminicidy
ano-ano, např. Caryxanone

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l / 2 l + 1 l Dash HC-TM (použije se v případě suchého počasí) max. 1 x
Plevele jednoděložné 2 l/ 2 l + 1 l Dash HC -TM (použije se v případě suchého počasí) max. 1x
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top