Cleravis®

Skutečně postemergentní herbicid do speciálních hybridů řepky.

Cleravis® je kombinací tří účinných látek (metazachlor, imazamox a quinmerack) zajišťující vyvážené působení přes list a půdu,okamžitou i dlouhodobou reziduální účinnost. Toto kombinované působení zaručuje likvidaci již vzešlých plevelů a brání vzcházení dalších plevelů ve dalších vlnách.

Cleravis®

Skutečně postemergentní herbicid do speciálních hybridů řepky.

Cleravis® je kombinací tří účinných látek (metazachlor, imazamox a quinmerack) zajišťující vyvážené působení přes list a půdu,okamžitou i dlouhodobou reziduální účinnost. Toto kombinované působení zaručuje likvidaci již vzešlých plevelů a brání vzcházení dalších plevelů ve dalších vlnách.


Výhody

  • Nový standard v ochraně proti dvouděložným a trávovitým plevelům v jediné aplikaci
  • Aplikace herbicidu se může načasovat až po vzejití plevelů (doporučujeme 2-4 listy řepky)
  • Široké aplikační okno v časově vytíženém podzimním období
  • Účinkuje při jakékoli půdní vlhkosti a způsobu zpracování půdy

Detaily

Obecné informace

Jméno Cleravis®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 100 g/l quinmerac, 17,5 g/l imazamox, 375 g/l metazachlor

Způsob účinku

Cleravis je herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a výdrolu obilnin v porostech řepky ozimé (pouze odrůdy s technologií Clearfield) postemergentní aplikací.

Metazachlor je přijímán zejména kořeny, hypokotylem a  děložními lístky klíčících a  vzcházejících rostlin. Po  vzejití je částečně přijímán i  listy plevelných rostlin.

Chinmerak působí jako systemický půdní a  listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijetí látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušení vodního režimu a jsou pozorovány příznaky stárnutí.

Účinná látka imazamox patří do skupiny herbicidních látek inhibujících enzym acetolaktátsyntázu, jsou to tzv. ALS inhibitory. Enzym ALS se podílí na biosyntéze esenciálních aminokyselin valin, leucin a isoleucin, které se v rostlině vyskytují v chloroplastech a jsou základem pro tvorbu bílkovin. Imazamox tedy ovlivňuje tvorbu bílkovin u citlivých rostlin. Přijímán je listy i kořeny a následně rozváděn rostlinou.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku imazamoxr vícekrát než jednou za 3 roky na stejném pozemku.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč-l-/ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Semena řepky olejky ozimé Clearfield nesmějí být použita jako osivo.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 5 metrů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá4444

Ochranná vzdálenost od ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá5000

Mísitelnost

Přípravek Cleravis je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a herbicidy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a  za  stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na  mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyGraminicidy
ano-ano, např. Caryxanone

Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,4 l/ha, příp. 1,4 l/ha + 1-1,4 l/ha Dash HC - TM - max. 1 x od: 10 BBCH, do:13 BBCH, postemergentně 100 - 400 l/ha AT
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
výdrol obilnin: 1,4 l/ha, příp. 1,4 l/ha + 1-1,4 l/ha Dash HC - TM - max. 1x od: 10 BBCH, do:13 BBCH, postemergentně 100 - 400 l/ha AT

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru - Cleravis: 04014348967822

GTIN lahve/kanystru - Dash HC: 04014348676496

GTIN skupinového obalu Cleravis + Dash HC: 04041885317100

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Cleravis®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 100 g/l quinmerac, 17,5 g/l imazamox, 375 g/l metazachlor

Způsob účinku

Cleravis je herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a výdrolu obilnin v porostech řepky ozimé (pouze odrůdy s technologií Clearfield) postemergentní aplikací.

Metazachlor je přijímán zejména kořeny, hypokotylem a  děložními lístky klíčících a  vzcházejících rostlin. Po  vzejití je částečně přijímán i  listy plevelných rostlin.

Chinmerak působí jako systemický půdní a  listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijetí látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušení vodního režimu a jsou pozorovány příznaky stárnutí.

Účinná látka imazamox patří do skupiny herbicidních látek inhibujících enzym acetolaktátsyntázu, jsou to tzv. ALS inhibitory. Enzym ALS se podílí na biosyntéze esenciálních aminokyselin valin, leucin a isoleucin, které se v rostlině vyskytují v chloroplastech a jsou základem pro tvorbu bílkovin. Imazamox tedy ovlivňuje tvorbu bílkovin u citlivých rostlin. Přijímán je listy i kořeny a následně rozváděn rostlinou.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních vod.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku imazamoxr vícekrát než jednou za 3 roky na stejném pozemku.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč-l-/ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Semena řepky olejky ozimé Clearfield nesmějí být použita jako osivo.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 5 metrů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá4444

Ochranná vzdálenost od ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá5000

Mísitelnost

Přípravek Cleravis je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a herbicidy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a  za  stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na  mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyGraminicidy
ano-ano, např. Caryxanone

Zpět
Řepka olejka ozimá Clearfield - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
1,4 l/ha, příp. 1,4 l/ha + 1-1,4 l/ha Dash HC - TM
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
od: 10 BBCH, do:13 BBCH, postemergentně
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT
Doporučená dávka
výdrol obilnin: 1,4 l/ha, příp. 1,4 l/ha + 1-1,4 l/ha Dash HC - TM
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
od: 10 BBCH, do:13 BBCH, postemergentně
Množství vody
100 - 400 l/ha
Interval před sklizní
AT

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru - Cleravis: 04014348967822

GTIN lahve/kanystru - Dash HC: 04014348676496

GTIN skupinového obalu Cleravis + Dash HC: 04041885317100

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top