Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Corum®

Jedinečné širokospektrální herbicidní řešení v luskovinách.

Nový herbicidní přípravek pro postemergentní použití v luskovinách a semenných porostech jetelovin s razantní ochranou proti dvouděložným a jednoletým jednoděložným plevelům.

Výhody

  • účinnost na široké spektrum plevelů
  • dlouhá ochrana proti opětovnému vzcházení plevelů
  • vysoká selektivita
  • široká registrace - možnost použití ve většině druhů luskovin a jetelovin

Použití

Detaily

Jméno Corum®
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Složky 22,4 g / l imazamox, 480 g / l bentazone

Účinná látka imazamox patří do skupiny herbicidních látek inhibujících enzym acetolaktátsyntázu, jsou to tzv. ALS inhibitory. Enzym ALS se podílí na biosyntéze esenciálních aminokyselin valin, leucin a isoleucin, které se v rostlině vyskytují v chloroplastech a jsou základem pro tvorbu bílkovin. Imazamox tedy ovlivňuje tvorbu bílkovin u citlivých rostlin. Přijímán je listy i kořeny a následně rozváděn rostlinou.

Bentazon je účinná látka patřící do skupiny benzodiathiazolů. Je to kontaktní herbicid. Vstřebává se především prostřednictvím pokožky mladých listů. Vyvíjí určitou mobilitu v rostlině (pohybuje se v akropetálním směru). Herbicidní účinnost spočívá především v brzdění fotosyntézy, a to poškozením buněčných membrán a poruchami transportu elektronů a specifických reakcí CO2. Díky svému kontaktnímu způsobu účinku je efektivnější v případě mladého rostoucího plevele (kotyledony se 4 listy) za teplého počasí. Nástup jeho účinku se zvyšuje s vysokým světelným zářením.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
jetel, vojtěška, – podzimní aplikace4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
hrách, fazol, bob, sója, vojtěška, jetel10550

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jetele, vičenec ligrus, tolice dětelová, rod komonice, pískavice řecké seno, hrachor setý4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jetele, vičenec ligrus, tolice dětelová, rod komonice, pískavice řecké seno, hrachor setý10550

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (SULFONYLMOČOVINY, TRIAZOLOPYRIMIDINY, TRIAZOLINY) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínu pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoanoanoanone

Bob

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 0,9 - 1,25 l/ha, postemergentně, od BBCH 10 do BBCH 16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha (jetel luční, jetel plazivý, jetel inkarnát) 0,9 - 1,25 l/ha (jetel zvrhlý, jetel perský, jetel panonský, jetel bleděžlutý, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová) max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 0,9 - 1,25 l/ha, postemergentně, od BBCH 10 do BBCH 16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 0,9 - 1,25 l/ha, postemergentně, od BBCH 10 do BBCH 16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha (jetel luční, jetel plazivý, jetel inkrnát) 0,9 - 1,25 l/ha, postemergentně, od BBCH 10 do BBCH 16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat (jetel zvrhlý, jetel perský, jetel panonský, jetel bleděžlutý, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová) max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha (semenné porosty v té samé dávce, ale aplikovat v termínech 1) od 12 BBCH do 25 BBCH, 2) od 10 BBCH do 13 BBCH) 1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Corum®
Formulace rozpustný koncentrát (SL)
Složky 22,4 g / l imazamox, 480 g / l bentazone

Účinná látka imazamox patří do skupiny herbicidních látek inhibujících enzym acetolaktátsyntázu, jsou to tzv. ALS inhibitory. Enzym ALS se podílí na biosyntéze esenciálních aminokyselin valin, leucin a isoleucin, které se v rostlině vyskytují v chloroplastech a jsou základem pro tvorbu bílkovin. Imazamox tedy ovlivňuje tvorbu bílkovin u citlivých rostlin. Přijímán je listy i kořeny a následně rozváděn rostlinou.

Bentazon je účinná látka patřící do skupiny benzodiathiazolů. Je to kontaktní herbicid. Vstřebává se především prostřednictvím pokožky mladých listů. Vyvíjí určitou mobilitu v rostlině (pohybuje se v akropetálním směru). Herbicidní účinnost spočívá především v brzdění fotosyntézy, a to poškozením buněčných membrán a poruchami transportu elektronů a specifických reakcí CO2. Díky svému kontaktnímu způsobu účinku je efektivnější v případě mladého rostoucího plevele (kotyledony se 4 listy) za teplého počasí. Nástup jeho účinku se zvyšuje s vysokým světelným zářením.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
jetel, vojtěška, – podzimní aplikace4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
hrách, fazol, bob, sója, vojtěška, jetel10550

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jetele, vičenec ligrus, tolice dětelová, rod komonice, pískavice řecké seno, hrachor setý4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jetele, vičenec ligrus, tolice dětelová, rod komonice, pískavice řecké seno, hrachor setý10550

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (SULFONYLMOČOVINY, TRIAZOLOPYRIMIDINY, TRIAZOLINY) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínu pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoanoanoanone

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 0,9 - 1,25 l/ha, postemergentně, od BBCH 10 do BBCH 16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha (jetel luční, jetel plazivý, jetel inkarnát) 0,9 - 1,25 l/ha (jetel zvrhlý, jetel perský, jetel panonský, jetel bleděžlutý, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová) max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 0,9 - 1,25 l/ha, postemergentně, od BBCH 10 do BBCH 16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 0,9 - 1,25 l/ha, postemergentně, od BBCH 10 do BBCH 16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha (jetel luční, jetel plazivý, jetel inkrnát) 0,9 - 1,25 l/ha, postemergentně, od BBCH 10 do BBCH 16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat (jetel zvrhlý, jetel perský, jetel panonský, jetel bleděžlutý, hybrid jetele lučního a jetele prostředního (odrůda Pramedi), tolice dětelová) max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha (semenné porosty v té samé dávce, ale aplikovat v termínech 1) od 12 BBCH do 25 BBCH, 2) od 10 BBCH do 13 BBCH) 1) od: 12 BBCH, do: 19 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha 1) od: 12 BBCH, do: 25 BBCH2) od: 10 BBCH, do: 13 BBCH max. 1x
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Charakteristika charakteristika Corum
Etiketa etiketa Corum
Bezpečnostní list bezpečnostní list Corum
Stahování leták ochrany luskovin

Proč Corum®?

doporučení k aplikaci přípravku Corum v sóji
Top