Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Escort® Nový

herbicid

Certifikát / fotka obalu

Použití

Detaily

Jméno Escort® Nový
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 250 g/l pendimethalin, 16,7 g/l imazamox

Účinná látka pendimethalin patří do skupiny účinných látek dinitroaniliny, které inhibují dělení submikroskopických struktur (ovlivňují dělení chromozomů v průběhu buněčného dělení a ovlivňují tvorbu buněčných stěn). Pendimethalin je selektivní herbicidní látkou, která je absorbována kořeny a listy rostlin. Ovlivňuje růst plevele krátce po vyklíčení a vzejití.

Účinná látka imazamox patří do skupiny herbicidních látek inhibujících enzym acetolaktátsyntázu, jsou to tzv. ALS inhibitory. Enzym ALS se podílí na biosyntéze esenciálních aminokyselin valin, leucin a isoleucin, které se v rostlině vyskytují v chloroplastech a jsou základem pro tvorbu bílkovin. Imazamox tedy ovlivňuje tvorbu bílkovin u citlivých rostlin. Přijímán je listy i kořeny a následně rozváděn rostlinou.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Peluška, hrách na zrno4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Peluška, hrách na zrno5555

K zabránění vzniku rezistnce neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Úročník lékařský, jetel panonský, vičenec ligrus, pískavice řecké seno, komonice bílá jednoletá, jetel nachový, perský, alexandrijský, zvrhlý, plazivý štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice bílá dvouletá, štírovník jednoletý, hrachor setý cizrna beraní4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Úročník lékařský, jetel panonský, vičenec ligrus, pískavice řecké seno, komonice bílá jednoletá, jetel nachový, perský, alexandrijský, zvrhlý, plazivý štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice bílá dvouletá, štírovník jednoletý, hrachor setý cizrna beraní5555

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
--anoano--

Cizrna

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,0-1,4 l/ha
Plevele jednoděložné 1,0-1,4 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Ježatka kuří noha 3 l/ha časně postemergentně
Plevele dvouděložné 3 l/ha časně postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,6 l/ha
Plevele jednoděložné 1,2-1,6 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Ježatka kuří noha 3 l/ha časně postemergentně
Plevele dvouděložné 3 l/ha časně postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,0-1,4 l/ha (jetel inkarnát, jetel perský, jetel alexandrijský, jetel zvrhlý, jetel plazivý, tolice dětelová) 1,2 - 1,6 l/ha (jetel panonský)
Plevele jednoděložné 1,0-1,4 l/ha (jetel inkarnát, jetel perský, jetel alexandrijský, jetel zvrhlý, jetel plazivý, tolice dětelová) 1,2 - 1,6 l/ha (jetel panonský)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,6 l/ha (komonice bílá jednoletá)1,0 - 1,4 l/ha (komonice bílá dvouletá)
Plevele jednoděložné 1,2-1,6 l/ha (komonice bílá jednoletá)1,0 - 1,4 l/ha (komonice bílá dvouletá)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,0-1,4 l/ha (štírovník růžkatý, štírovník jednoletý)
Plevele jednoděložné 1,0-1,4 l/ha (štírovník růžkatý, štírovník jednoletý)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,6 l/ha
Plevele jednoděložné 1,2-1,6 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,6 l/ha
Plevele jednoděložné 1,2-1,6 l/ha

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Escort® Nový
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 250 g/l pendimethalin, 16,7 g/l imazamox

Účinná látka pendimethalin patří do skupiny účinných látek dinitroaniliny, které inhibují dělení submikroskopických struktur (ovlivňují dělení chromozomů v průběhu buněčného dělení a ovlivňují tvorbu buněčných stěn). Pendimethalin je selektivní herbicidní látkou, která je absorbována kořeny a listy rostlin. Ovlivňuje růst plevele krátce po vyklíčení a vzejití.

Účinná látka imazamox patří do skupiny herbicidních látek inhibujících enzym acetolaktátsyntázu, jsou to tzv. ALS inhibitory. Enzym ALS se podílí na biosyntéze esenciálních aminokyselin valin, leucin a isoleucin, které se v rostlině vyskytují v chloroplastech a jsou základem pro tvorbu bílkovin. Imazamox tedy ovlivňuje tvorbu bílkovin u citlivých rostlin. Přijímán je listy i kořeny a následně rozváděn rostlinou.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Peluška, hrách na zrno4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Peluška, hrách na zrno5555

K zabránění vzniku rezistnce neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Úročník lékařský, jetel panonský, vičenec ligrus, pískavice řecké seno, komonice bílá jednoletá, jetel nachový, perský, alexandrijský, zvrhlý, plazivý štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice bílá dvouletá, štírovník jednoletý, hrachor setý cizrna beraní4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Úročník lékařský, jetel panonský, vičenec ligrus, pískavice řecké seno, komonice bílá jednoletá, jetel nachový, perský, alexandrijský, zvrhlý, plazivý štírovník růžkatý, tolice dětelová, komonice bílá dvouletá, štírovník jednoletý, hrachor setý cizrna beraní5555

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
--anoano--

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,0-1,4 l/ha
Plevele jednoděložné 1,0-1,4 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Ježatka kuří noha 3 l/ha časně postemergentně
Plevele dvouděložné 3 l/ha časně postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,6 l/ha
Plevele jednoděložné 1,2-1,6 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Ježatka kuří noha 3 l/ha časně postemergentně
Plevele dvouděložné 3 l/ha časně postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,0-1,4 l/ha (jetel inkarnát, jetel perský, jetel alexandrijský, jetel zvrhlý, jetel plazivý, tolice dětelová) 1,2 - 1,6 l/ha (jetel panonský)
Plevele jednoděložné 1,0-1,4 l/ha (jetel inkarnát, jetel perský, jetel alexandrijský, jetel zvrhlý, jetel plazivý, tolice dětelová) 1,2 - 1,6 l/ha (jetel panonský)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,6 l/ha (komonice bílá jednoletá)1,0 - 1,4 l/ha (komonice bílá dvouletá)
Plevele jednoděložné 1,2-1,6 l/ha (komonice bílá jednoletá)1,0 - 1,4 l/ha (komonice bílá dvouletá)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,0-1,4 l/ha (štírovník růžkatý, štírovník jednoletý)
Plevele jednoděložné 1,0-1,4 l/ha (štírovník růžkatý, štírovník jednoletý)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,6 l/ha
Plevele jednoděložné 1,2-1,6 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,6 l/ha
Plevele jednoděložné 1,2-1,6 l/ha
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top