Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kelvin® Duo

Účinná strategie proti plevelům v kukuřici.

Postřikový selektivní herbicid na bázi sulfonylmočovin nicosulfuron a rimsulfuron určený k postemergentnímu hubení pýru plazivého, ježatky kuří nohy a jednoletých dvouděložných plevelů v kukuřici. Pcháč oset potlačuje ve fázi listové růžice.

Výhody

  • Spolehlivě řeší ježatku a pýr
  • Účinný na problematické dvouděložné plevele
  • Ideální partner do kombinace

Použití

Detaily

Jméno Kelvin® Duo
Formulace směsný granulát dispergovatelný ve vodě
Složky 429 g/kg nikosulfuron, 107 g/kg rimsulfuron

Kelvin Duo je systémový herbicid na bázi sulfonylmočovin (ALS inhibitory) určený k postemergentním aplikacím. Je snadno přijímán listy rostlin. Zastavuje dělení buněk v listech a kořenech citlivých plevelů krátce po aplikaci. Má krátké reziduální působení v půdě s poločasem rozpadu cca 10 dnů. Příjem vody a živin u citlivých plevelů je podstatně omezen již krátce po aplikaci, inhibice růstu je patrná již za 6 hodin po ošetření, většina plevelů odumírá během 2–3 týdnů.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75 % a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Přípravek je možné mísit s dalšími přípravky na ochranu rostlin v souladu s požadavky, které jsou stanoveny pro nejpřísněji klasifikovanou složku tank–mix kombinace. Žádná individuální dávka nesmí být překročena. Nekombinujte s přípravky na ochranu rostlin, jejichž tank–mix aplikace není povolena. Tato použití nejsou úředně hodnocena z hlediska bezpečnosti a účinnosti takové směsi. Při aplikaci každé směsi je nutné postupovat v souladu s par. 51 zákona 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění, a v návaznosti na vyhl. 327/2012 Sb. v platném znění, neboť jde o použití nebezpečné příp. zvlášť nebezpečné pro včely. V případě tankmixů je nutné respektovat aplikační pokyny tank-mix komponent. Fyzikální kompatibilitu se doporučuje vyzkoušet na menším vzorku.

Nepoužívejte kombinace tří a více složek.

Kukuřice setá

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Ježatka kuří noha 70 g/ha, 200 - 400 l/ha vody + 0,1 % Vivolt – Tank Mix preemergentně
Plevele dvouděložné 70 g/ha, 200 - 400 l/ha vody + 0,1 % Vivolt – Tank Mix preemergentně
Pýr plazivý 70 g/ha, 200 - 400 l/ha vody + 0,1 % Vivolt – Tank Mix preemergentně
Rdesno blešník 90 g/ha, 200 - 400 l/ha vody + 0,1 % Vivolt – Tank Mix postemergentně
Violka rolní / Violka trojbarevná 90 g/ha, 200 - 400 l/ha vody + 0,1 % Vivolt – Tank Mix postemergentně

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Kelvin® Duo
Formulace směsný granulát dispergovatelný ve vodě
Složky 429 g/kg nikosulfuron, 107 g/kg rimsulfuron

Kelvin Duo je systémový herbicid na bázi sulfonylmočovin (ALS inhibitory) určený k postemergentním aplikacím. Je snadno přijímán listy rostlin. Zastavuje dělení buněk v listech a kořenech citlivých plevelů krátce po aplikaci. Má krátké reziduální působení v půdě s poločasem rozpadu cca 10 dnů. Příjem vody a živin u citlivých plevelů je podstatně omezen již krátce po aplikaci, inhibice růstu je patrná již za 6 hodin po ošetření, většina plevelů odumírá během 2–3 týdnů.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50%, 75 % a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.

Přípravek je možné mísit s dalšími přípravky na ochranu rostlin v souladu s požadavky, které jsou stanoveny pro nejpřísněji klasifikovanou složku tank–mix kombinace. Žádná individuální dávka nesmí být překročena. Nekombinujte s přípravky na ochranu rostlin, jejichž tank–mix aplikace není povolena. Tato použití nejsou úředně hodnocena z hlediska bezpečnosti a účinnosti takové směsi. Při aplikaci každé směsi je nutné postupovat v souladu s par. 51 zákona 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění, a v návaznosti na vyhl. 327/2012 Sb. v platném znění, neboť jde o použití nebezpečné příp. zvlášť nebezpečné pro včely. V případě tankmixů je nutné respektovat aplikační pokyny tank-mix komponent. Fyzikální kompatibilitu se doporučuje vyzkoušet na menším vzorku.

Nepoužívejte kombinace tří a více složek.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Ježatka kuří noha 70 g/ha, 200 - 400 l/ha vody + 0,1 % Vivolt – Tank Mix preemergentně
Plevele dvouděložné 70 g/ha, 200 - 400 l/ha vody + 0,1 % Vivolt – Tank Mix preemergentně
Pýr plazivý 70 g/ha, 200 - 400 l/ha vody + 0,1 % Vivolt – Tank Mix preemergentně
Rdesno blešník 90 g/ha, 200 - 400 l/ha vody + 0,1 % Vivolt – Tank Mix postemergentně
Violka rolní / Violka trojbarevná 90 g/ha, 200 - 400 l/ha vody + 0,1 % Vivolt – Tank Mix postemergentně
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Kelvin® Duo?

Video přibližující přípravek Kelvin Duo

Top