Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Outlook®

Univerzální přípravek určený k hubení plevelů v mnoha plodinách.

Outlook® je herbicid s převážně půdním působením hubící především jednoděložné plevele, ale má také dostatečnou účinnost na většinu dvouděložných plevelů.

Výhody

  • Široká registrace do mnoha plodin
  • Jistá účinnost i za suchých podmínek
  • Vysoká selektivita k ošetřovaným plodinám

Použití

Detaily

Jméno Outlook®
Formulace emulgovatelný koncentrát
Složky 720 g/l dimethenamid-P

Outlook je selektivní kontaktní herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů. Proniká do rostlin klíčících plevelů přes koleoptyle. Plevel odumře před nebo ihned po vzejití. Aplikuje se jedenkrát za vegetaci. Reziduální účinnost nemá vliv na osevní postup.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku dimethenamid-P na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 95%
Kukuřice, slunečnice12644
Cukrovka, krmná řepa8444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Kukuřice, slunečnice1055-
Cukrovka, krmná řepa55--

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
ovocné a okrasné školky12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
ovocné a okrasné školky10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
čirok12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
čirok10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona 326/2004 Sb., v platném znění - Sója luštinatá:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - Světlice barvířská:

Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Světlice barvířská12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Světlice barvířská10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

kukuřice, slunečnice, cukrovka

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Neaplikujte do osivové kukuřice nebo pukancové kukuřice bez předchozí konzultace s místní osivářskou institucí!

Neaplikujte do cukrové kukuřice!

aplikace v sóji

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 12 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m. Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Čirok

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Světlice barvířská

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek Outlook je kompatibilní s běžně používanými herbicidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoano-ano--

Čirok

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2 l/ha Aplikace je preemergentní do 3 dnů po zasetí, nebo postemergentní v BBCH plodiny 12-16.
Plevele jednoděložné 1,2 l/ha Aplikace je preemergentní do 3 dnů po zasetí, nebo postemergentní v BBCH plodiny 12-16.
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2 – 1,4 l/ha + 250 - 300 l/ha vody před setím nebo preemergentně1,4 l/ha 250-300 l vody /ha postemergentně před setím se zapravením nebo preemergentně, nebo postemergentně BBCH 10 - 16 max. 1 x
Plevele jednoděložné 1,2 – 1,4 l/ha + 250 - 300 l/ha vody před setím nebo preemergentně1,4 l/ha 250-300 l vody /ha postemergentně před setím se zapravením nebo preemergentně, nebo postemergentně BBCH 10 - 16 max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Plevele jednoděložné 1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,9 l/ha + 250 - 300 l/ha vody (plevele jednoleté dvouděložné: 0,15 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 1. aplikační termín 0,3 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 2. aplikační termín 0,45 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 3. aplikační termín) BBCH 16 - BBCH 18, plevele jednoleté dvouděložné: od BBCH 10 do BBCH 31 max. 1 x, plevele jednoleté dvouděložné max. 3x postemergentně
Plevele jednoděložné 0,9 l/ha + 250 - 300 l/ha vody BBCH 16 - BBCH 18 max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,15 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 1. aplikační termín 0,3 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 2. aplikační termín 0,45 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 3. aplikační termín od BBCH 10 do BBCH 31 max. 3 x postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Plevele jednoděložné 1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2 – 1,4 l/ha + 250 - 300 l/ha vody před setím se zapravením nebo preemergentně, před vzejitím plevelů! max. 1 x
Plevele jednoděložné 1,2 – 1,4 l/ha + 250 - 300 l/ha vody před setím se zapravením nebo preemergentně, před vzejitím plevelů! max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2 – 1,4 l/ha, 300 - 400 l/ha vody BBCH 00 - 03, preemergentně do 3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné 1,2 – 1,4 l/ha, 300 - 400 l/ha vody BBCH 00 - 03, preemergentně do 3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,9 - 1,4 l/ha , 250 - 400 l/ha vody, apliakce preemergentně či časně postemergentně (BBCH 10) preemergentně a časně postemergentně max 1x v plodině
Plevele jednoděložné 0,9 - 1,4 l/ha , 250 - 400 l/ha vody, apliakce preemergentně či časně postemergentně (BBCH 10) preemergentně a časně postemergentně max 1x v plodině

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Outlook®
Formulace emulgovatelný koncentrát
Složky 720 g/l dimethenamid-P

Outlook je selektivní kontaktní herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů. Proniká do rostlin klíčících plevelů přes koleoptyle. Plevel odumře před nebo ihned po vzejití. Aplikuje se jedenkrát za vegetaci. Reziduální účinnost nemá vliv na osevní postup.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku dimethenamid-P na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 95%
Kukuřice, slunečnice12644
Cukrovka, krmná řepa8444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Kukuřice, slunečnice1055-
Cukrovka, krmná řepa55--

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
ovocné a okrasné školky12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
ovocné a okrasné školky10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
čirok12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
čirok10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona 326/2004 Sb., v platném znění - Sója luštinatá:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - Světlice barvířská:

Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Světlice barvířská12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Světlice barvířská10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

kukuřice, slunečnice, cukrovka

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Neaplikujte do osivové kukuřice nebo pukancové kukuřice bez předchozí konzultace s místní osivářskou institucí!

Neaplikujte do cukrové kukuřice!

aplikace v sóji

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 12 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m. Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Čirok

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Světlice barvířská

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek Outlook je kompatibilní s běžně používanými herbicidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoano-ano--

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2 l/ha Aplikace je preemergentní do 3 dnů po zasetí, nebo postemergentní v BBCH plodiny 12-16.
Plevele jednoděložné 1,2 l/ha Aplikace je preemergentní do 3 dnů po zasetí, nebo postemergentní v BBCH plodiny 12-16.
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2 – 1,4 l/ha + 250 - 300 l/ha vody před setím nebo preemergentně1,4 l/ha 250-300 l vody /ha postemergentně před setím se zapravením nebo preemergentně, nebo postemergentně BBCH 10 - 16 max. 1 x
Plevele jednoděložné 1,2 – 1,4 l/ha + 250 - 300 l/ha vody před setím nebo preemergentně1,4 l/ha 250-300 l vody /ha postemergentně před setím se zapravením nebo preemergentně, nebo postemergentně BBCH 10 - 16 max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Plevele jednoděložné 1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,9 l/ha + 250 - 300 l/ha vody (plevele jednoleté dvouděložné: 0,15 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 1. aplikační termín 0,3 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 2. aplikační termín 0,45 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 3. aplikační termín) BBCH 16 - BBCH 18, plevele jednoleté dvouděložné: od BBCH 10 do BBCH 31 max. 1 x, plevele jednoleté dvouděložné max. 3x postemergentně
Plevele jednoděložné 0,9 l/ha + 250 - 300 l/ha vody BBCH 16 - BBCH 18 max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,15 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 1. aplikační termín 0,3 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 2. aplikační termín 0,45 l/ha + 0,83 l/ha Flirt Nový - TM 3. aplikační termín od BBCH 10 do BBCH 31 max. 3 x postemergentně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Plevele jednoděložné 1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2 – 1,4 l/ha + 250 - 300 l/ha vody před setím se zapravením nebo preemergentně, před vzejitím plevelů! max. 1 x
Plevele jednoděložné 1,2 – 1,4 l/ha + 250 - 300 l/ha vody před setím se zapravením nebo preemergentně, před vzejitím plevelů! max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,2 – 1,4 l/ha, 300 - 400 l/ha vody BBCH 00 - 03, preemergentně do 3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné 1,2 – 1,4 l/ha, 300 - 400 l/ha vody BBCH 00 - 03, preemergentně do 3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,9 - 1,4 l/ha , 250 - 400 l/ha vody, apliakce preemergentně či časně postemergentně (BBCH 10) preemergentně a časně postemergentně max 1x v plodině
Plevele jednoděložné 0,9 - 1,4 l/ha , 250 - 400 l/ha vody, apliakce preemergentně či časně postemergentně (BBCH 10) preemergentně a časně postemergentně max 1x v plodině
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Charakteristika charakteristika Outlook
Etiketa etiketa Outlook
Bezpečnostní list bezpečnostní list Outlook
Top