Outlook®

Univerzální přípravek určený k hubení plevelů v mnoha plodinách.

Outlook® je herbicid s převážně půdním působením hubící především jednoděložné plevele, ale má také dostatečnou účinnost na většinu dvouděložných plevelů.

Outlook®

Univerzální přípravek určený k hubení plevelů v mnoha plodinách.

Outlook® je herbicid s převážně půdním působením hubící především jednoděložné plevele, ale má také dostatečnou účinnost na většinu dvouděložných plevelů.


Výhody

  • Široká registrace do mnoha plodin
  • Jistá účinnost i za suchých podmínek
  • Vysoká selektivita k ošetřovaným plodinám

Detaily

Obecné informace

Jméno Outlook®
Formulace emulgovatelný koncentrát
Složky 720 g/l dimethenamid-P

Způsob účinku

Outlook je selektivní kontaktní herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů. Proniká do rostlin klíčících plevelů přes koleoptyle. Plevel odumře před nebo ihned po vzejití. Aplikuje se jedenkrát za vegetaci. Reziduální účinnost nemá vliv na osevní postup.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku dimethenamid-P na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 95%
Kukuřice, slunečnice12644
Cukrovka8444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Kukuřice, slunečnice1055-
Cukrovka55--

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
ovocné a okrasné školky12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
ovocné a okrasné školky10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
čirok12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
čirok10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona 326/2004 Sb., v platném znění - Sója luštinatá:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - Světlice barvířská:

Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Světlice barvířská12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Světlice barvířská10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

kukuřice, slunečnice, cukrovka

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Neaplikujte do osivové kukuřice nebo pukancové kukuřice bez předchozí konzultace s místní osivářskou institucí!

Neaplikujte do cukrové kukuřice!

aplikace v sóji

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 12 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m. Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Čirok

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Světlice barvířská

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Mísitelnost

Přípravek Outlook je kompatibilní s běžně používanými herbicidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoano-ano--

Plevele dvouděložné

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2 l/ha Aplikace je preemergentní do 3 dnů po zasetí, nebo postemergentní v BBCH plodiny 12-16. - - 200 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2 l/ha Aplikace je preemergentní do 3 dnů po zasetí, nebo postemergentní v BBCH plodiny 12-16. - - 200 - 400 l/ha

Plevele dvouděložné

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2 – 1,4 l/ha před setím nebo preemergentně, 1,4 l/ha postemergentně před setím se zapravením nebo preemergentně, nebo postemergentně BBCH 10 - 16 max. 1 x - 250 - 300 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2 – 1,4 l/ha před setím nebo preemergentně, 1,4 l/ha postemergentně před setím se zapravením nebo preemergentně, nebo postemergentně BBCH 10 - 16 max. 1 x - 250 - 300 l/ha

Plevele dvouděložné

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC - - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 okrasné školky, ovocné školky 250 - 300 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC - - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 okrasné školky, ovocné školky 250 - 300 l/ha

Plevele dvouděložné

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,9 l/ha BBCH 16 - BBCH 18 max. 1 x - 250 - 300 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,9 l/ha BBCH 16 - BBCH 18 max. 1 x - 250 - 300 l/ha

Plevele dvouděložné

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC - - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ovocné školky, okrasné školky 250 - 300 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC - - Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ovocné školky, okrasné školky 250 - 300 l/ha

Plevele dvouděložné

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2 – 1,4 l/ha před setím se zapravením nebo preemergentně, před vzejitím plevelů! max. 1 x - 250 - 300 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2 – 1,4 l/ha před setím se zapravením nebo preemergentně, před vzejitím plevelů! max. 1 x - 250 - 300 l/ha

Plevele dvouděložné

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2 – 1,4 l/ha BBCH 00 - 03, preemergentně do 3 dnů po zasetí max. 1 x - 300 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2 – 1,4 l/ha, 300 - 400 l/ha vody BBCH 00 - 03, preemergentně do 3 dnů po zasetí max. 1 x - 300 - 400 l/ha

Plevele dvouděložné

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,9 - 1,4 l/ha preemergentně či časně postemergentně (BBCH 10) max 1x v plodině - 250 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
0,9 - 1,4 l/ha preemergentně či časně postemergentně (BBCH 10) max 1x v plodině - 250 - 400 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04014348905817

GTIN skupinového obalu: 04014348906166

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Outlook®
Formulace emulgovatelný koncentrát
Složky 720 g/l dimethenamid-P

Způsob účinku

Outlook je selektivní kontaktní herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoletých jednoděložných plevelů. Proniká do rostlin klíčících plevelů přes koleoptyle. Plevel odumře před nebo ihned po vzejití. Aplikuje se jedenkrát za vegetaci. Reziduální účinnost nemá vliv na osevní postup.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku dimethenamid-P na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 95%
Kukuřice, slunečnice12644
Cukrovka8444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu vodních rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Kukuřice, slunečnice1055-
Cukrovka55--

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních necílových organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
ovocné a okrasné školky12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
ovocné a okrasné školky10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
čirok12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
čirok10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona 326/2004 Sb., v platném znění - Sója luštinatá:

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 12 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - Světlice barvířská:

Ochranná vzdálenost vzhledem k povrchové vodě s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Světlice barvířská12644

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Světlice barvířská10550

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

kukuřice, slunečnice, cukrovka

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Neaplikujte do osivové kukuřice nebo pukancové kukuřice bez předchozí konzultace s místní osivářskou institucí!

Neaplikujte do cukrové kukuřice!

aplikace v sóji

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Za účelem ochrany vodních organismů dodržujte neošetřené ochranné pásmo 12 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 100 m. Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Čirok

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Světlice barvířská

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Mísitelnost

Přípravek Outlook je kompatibilní s běžně používanými herbicidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoano-ano--

Zpět

Čirok - Plevele dvouděložné

Doporučená dávka
1,2 l/ha
Termín aplikace
Aplikace je preemergentní do 3 dnů po zasetí, nebo postemergentní v BBCH plodiny 12-16.
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Doporučená dávka
1,2 l/ha
Termín aplikace
Aplikace je preemergentní do 3 dnů po zasetí, nebo postemergentní v BBCH plodiny 12-16.
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Zpět

Kukuřice setá - Plevele dvouděložné

Doporučená dávka
1,2 – 1,4 l/ha před setím nebo preemergentně, 1,4 l/ha postemergentně
Termín aplikace
před setím se zapravením nebo preemergentně, nebo postemergentně BBCH 10 - 16
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
250 - 300 l/ha
Doporučená dávka
1,2 – 1,4 l/ha před setím nebo preemergentně, 1,4 l/ha postemergentně
Termín aplikace
před setím se zapravením nebo preemergentně, nebo postemergentně BBCH 10 - 16
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
250 - 300 l/ha
Zpět

Okrasné rostliny - Plevele dvouděložné

Doporučená dávka
1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 okrasné školky, ovocné školky
Množství vody
250 - 300 l/ha
Doporučená dávka
1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 okrasné školky, ovocné školky
Množství vody
250 - 300 l/ha
Zpět

Řepa cukrová - Plevele dvouděložné

Doporučená dávka
0,9 l/ha
Termín aplikace
BBCH 16 - BBCH 18
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
250 - 300 l/ha
Doporučená dávka
0,9 l/ha
Termín aplikace
BBCH 16 - BBCH 18
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
250 - 300 l/ha
Zpět

Sady - Plevele dvouděložné

Doporučená dávka
1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ovocné školky, okrasné školky
Množství vody
250 - 300 l/ha
Doporučená dávka
1,2-1,4 l/ha nebo TM 1,4 l/ha + 2,8 l/ha Stomp 400 SC
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ovocné školky, okrasné školky
Množství vody
250 - 300 l/ha
Zpět

Slunečnice roční - Plevele dvouděložné

Doporučená dávka
1,2 – 1,4 l/ha
Termín aplikace
před setím se zapravením nebo preemergentně, před vzejitím plevelů!
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
250 - 300 l/ha
Doporučená dávka
1,2 – 1,4 l/ha
Termín aplikace
před setím se zapravením nebo preemergentně, před vzejitím plevelů!
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
250 - 300 l/ha
Zpět

Sojové boby, sója - Plevele dvouděložné

Doporučená dávka
1,2 – 1,4 l/ha
Termín aplikace
BBCH 00 - 03, preemergentně do 3 dnů po zasetí
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Doporučená dávka
1,2 – 1,4 l/ha, 300 - 400 l/ha vody
Termín aplikace
BBCH 00 - 03, preemergentně do 3 dnů po zasetí
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Zpět

Světlice barvířská (saflor) - Plevele dvouděložné

Doporučená dávka
0,9 - 1,4 l/ha
Termín aplikace
preemergentně či časně postemergentně (BBCH 10)
Počet aplikací
max 1x v plodině
Poznámky
-
Množství vody
250 - 400 l/ha
Doporučená dávka
0,9 - 1,4 l/ha
Termín aplikace
preemergentně či časně postemergentně (BBCH 10)
Počet aplikací
max 1x v plodině
Poznámky
-
Množství vody
250 - 400 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04014348905817

GTIN skupinového obalu: 04014348906166

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top