Pulsar® Plus

Plus pro Vaši slunečnici.

Postřikový selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných jednoletých plevelů ve slunečnici tolerantní k účinné látce imazamox (pouze odrůdy technologie CLEARFIELD PLUS®).

Pulsar® Plus

Plus pro Vaši slunečnici.

Postřikový selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných jednoletých plevelů ve slunečnici tolerantní k účinné látce imazamox (pouze odrůdy technologie CLEARFIELD PLUS®).


Výhody

  • Vyšší hektarové výnosy
  • Ještě výraznější herbicidní účinek díky novému systému smáčedel Pulsar® Plus
  • Šlechtitelské stanice integrují nový gen do svých nejkvalitnějších hybridů a ušlechtilých linií
  • Vyšší odolnost hybridů Clearfield® Plus vůči imazamoxu
  • Zjednodušená likvidace výdrolu slunečnic

Detaily

Obecné informace

Jméno Pulsar® Plus
Formulace rozpustný koncentrát pro ředění vodou (SL)
Složky 25 g/l imazamox

Způsob účinku

Pulsar® Plus je širokospektrální herbicid, jehož účinná látka je přijímána listy a kořeny, proudem živin a asimilátů je rozváděná do celé rostliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje se v růstových vrcholech. Vzcházející citlivé plevele po zasažení zastavují růst, přestávají plodině konkurovat a během 4 - 6 týdnů hynou. Zabudované smáčedlo zajišťuje rychlý průnik účinné látky do pletiv rostlin.

Prvním příznakem herbicidního účinku mimo zastavení růstu plevelů je tmavočervené zbarvení, anebo chloróza nejmladších listů postupně přecházející do nekróz a odumření rostlin. Rychlost účinku přípravku je závislá na druhu plevelů a jejich růstové fázi, teplotních a vlhkostních podmínkách. Při nepříznivých podmínkách pro růst a vývoj plevelů se může herbicidní účinek projevit až později po aplikaci.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (imidazolinony, sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Slunečnice4444

Mísitelnost

Tabulka mísitelnosti
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
ANOANOANO-ANOANO

Plevele dvouděložné
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2 - 2 l/ha od: BBCH 12, do: BBCH 18 max. 1x - 200 - 300 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
1,2 - 2 l/ha , od: BBCH 12, do: BBCH 18 max. 1x - 200 - 300 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885043207

GTIN skupinového obalu: 04041885043214

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Pulsar® Plus
Formulace rozpustný koncentrát pro ředění vodou (SL)
Složky 25 g/l imazamox

Způsob účinku

Pulsar® Plus je širokospektrální herbicid, jehož účinná látka je přijímána listy a kořeny, proudem živin a asimilátů je rozváděná do celé rostliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje se v růstových vrcholech. Vzcházející citlivé plevele po zasažení zastavují růst, přestávají plodině konkurovat a během 4 - 6 týdnů hynou. Zabudované smáčedlo zajišťuje rychlý průnik účinné látky do pletiv rostlin.

Prvním příznakem herbicidního účinku mimo zastavení růstu plevelů je tmavočervené zbarvení, anebo chloróza nejmladších listů postupně přecházející do nekróz a odumření rostlin. Rychlost účinku přípravku je závislá na druhu plevelů a jejich růstové fázi, teplotních a vlhkostních podmínkách. Při nepříznivých podmínkách pro růst a vývoj plevelů se může herbicidní účinek projevit až později po aplikaci.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (imidazolinony, sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Slunečnice4444

Mísitelnost

Tabulka mísitelnosti
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
ANOANOANO-ANOANO

Zpět
Slunečnice Clearfield - Plevele dvouděložné
Doporučená dávka
1,2 - 2 l/ha
Termín aplikace
od: BBCH 12, do: BBCH 18
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha
Doporučená dávka
1,2 - 2 l/ha
Termín aplikace
, od: BBCH 12, do: BBCH 18
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 300 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885043207

GTIN skupinového obalu: 04041885043214

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Pulsar® Plus?

Top