Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Slalom TM

Vysoce selektivní postřikový herbicid.

Přípravek k preemergentnímu a postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v kukuřici seté.

Výhody

  • kompatibilní s běžně používanými herbicidy
  • kombinovaný účinek přes půdu i přes list
  • účinkuje na trávovité plevele do fáze 3 listů
  • řeší dvouděložné plevele do fáze 5–6 listů

Použití

Detaily

Jméno Slalom TM
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 16,7 g/ l florasulam, 267 g/ l mesotrion

Slalom je herbicid určený pro preemergentní a postemergentní aplikaci. Obsahuje dvě účinné látky, florasulam náležící do skupiny triazolopyrimidinů a dále mesotrion, který patří do skupiny triketonů.

Slalom proniká do rostlin listy i kořeny a je rozváděn akropetálně i bazipetálně. Přípravek působí jako systémový herbicid (regulátor růstu). Florasulam inaktivuje ALS enzym. Mesotrion je inhibitorem p-hydroxyphenyl pyruvate dyoxygenase elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy karotenoidů.

Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst. Dochází k deformaci, dekoloraci až vybělení listů a lodyh plevelů a k nekrózám meristematických pletiv zasažených plevelů. Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci růst, přestávají konkurovat kukuřici a začínají postupně odumírat. První symptomy jsou viditelné za 3–6 dnů po aplikaci a během následujících 2–3 týdnů dochází k postupnému uhynutí plevelů. Slalom působí na vzcházející i vzešlé plevele. Půdní vlhkost zlepšuje půdní účinek přípravku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 10 m, při 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Kukuřice4444


Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu
necílových rostlin [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Kukuřice201055

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Přípravek Slalom je kompatibilní s běžně používanými herbicidy a je mísitelný s tekutými hnojivy a mikroprvky.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v přislušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby. V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Kukuřice setá

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,45 l/ha 300 l vody /ha preemergentně / 0,3 l/ha 300 l vody/ ha postemergentně preemergentně / postemergentně
Jméno Slalom TM
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 16,7 g/ l florasulam, 267 g/ l mesotrion

Slalom je herbicid určený pro preemergentní a postemergentní aplikaci. Obsahuje dvě účinné látky, florasulam náležící do skupiny triazolopyrimidinů a dále mesotrion, který patří do skupiny triketonů.

Slalom proniká do rostlin listy i kořeny a je rozváděn akropetálně i bazipetálně. Přípravek působí jako systémový herbicid (regulátor růstu). Florasulam inaktivuje ALS enzym. Mesotrion je inhibitorem p-hydroxyphenyl pyruvate dyoxygenase elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy karotenoidů.

Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst. Dochází k deformaci, dekoloraci až vybělení listů a lodyh plevelů a k nekrózám meristematických pletiv zasažených plevelů. Zasažené citlivé plevele přestávají ihned po aplikaci růst, přestávají konkurovat kukuřici a začínají postupně odumírat. První symptomy jsou viditelné za 3–6 dnů po aplikaci a během následujících 2–3 týdnů dochází k postupnému uhynutí plevelů. Slalom působí na vzcházející i vzešlé plevele. Půdní vlhkost zlepšuje půdní účinek přípravku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 10 m, při 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek dodržte ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Kukuřice4444


Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu
necílových rostlin [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Kukuřice201055

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Přípravek Slalom je kompatibilní s běžně používanými herbicidy a je mísitelný s tekutými hnojivy a mikroprvky.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v přislušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby. V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,45 l/ha 300 l vody /ha preemergentně / 0,3 l/ha 300 l vody/ ha postemergentně preemergentně / postemergentně
Top