Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Stomp® 400 SC

Jedinečný přípravek s velmi širokou registrací určený k hubení plevelů v polních i speciálních plodinách.

Stomp® 400 SC je herbicid s převážně půdním působením hubící jednoleté plevele.

Výhody

  • Velmi široká registrace do mnoha plodin
  • Nová spolehlivější a selektivnější formulace
  • Vhodný do mnoha kombinací
  • Nenahraditelný v mnoha speciálních kulturách

Použití

Detaily

Jméno Stomp® 400 SC
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 400 g/l pendimethalin

Stomp 400 SC inhibuje počáteční růst a vývoj klíčních rostlin plevelů. Zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Klíčení samotné není ovlivněno. Stomp 400 SC hubí široké spektrum jednoletých plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele. Mělké zapravení přípravku do půdy (2–3 cm) zvyšuje za sušších podmínek účinnost především na prosovité trávy.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účunnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Při aplikaci do mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů a vinné révy: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Při aplikaci do kukuřice, hrachu, fazolu, rajčat, lupiny, jahodníku, ozimých obilovin, sóji, košťálové zeleniny, slunečnice a tabáku: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20m.

Ošetřené porosty koriandru setého, fenyklu plodového a světlice barvířské přípravkem Stomp 400 SC nesmí být použity pro potravinářské účely a pro zkrmování hospodářskými zvířaty. Semena z ošetřených porostů jsou určena výhradně k vysetí s výjimkou semen světlice barvířské, která lze využít jako krmivo pro okrasné ptactvo.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

kukuřice, hrách, fazol, rajče, lupina, jahodník, sója, mrkev, petržel, zelenina, celer, tabák, cibule, česnek,
pór, ovocné sady, vinná réva, trávy
4444
ozimé obilniny10444
světlice barvířská, koriandr setý, fenykl plodový, lupina úzkolistá4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
kukuřice, hrách, fazol, rajče, lupina, jahodník, sója, mrkev, petržel, zelenina, celer, tabák, cibule, česnek, pór, slunečnice, ovocné sady, vinná réva, ozimé obiloviny, trávy5555
světlice barvířská, koriandr setý, fenykl plodový, lupina úzkolistá5555

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
salát4444
ovocné a okrasné školky4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
salát5000
ovocné a okrasné školky5500

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Ostropestřec mariánský4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Ostropestřec mariánský5555

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek Stomp 400 SC je kompatibilní s běžně používanými herbicidy. Fyzikální mísitelnost s kapalnými hnojivy prověřte zkouškou.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyRůstové regulátoryGraminicidy
---ano--

Bojínek luční

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody (zelenina košťálová) 2-3 dny před výsadbou max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody (zelenina košťálová) 2-3 dny před výsadbou max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody 2-3 dny před výsadbou mxax. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody 2-3 dny před výsadbou max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1x, preemergentně nebo postemergentně ve fázi 2,5 - 3 listů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1x, preemergentně nebo postemergentně ve fázi 2,5 - 3 listů
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1x, preemergentně nebo postemergentně ve fázi 2,5 - 3 listů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,5 - 4 l, 300 - 500 l/ha vody preemergentně před vzcházením preemergentně max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 2,5 - 4 l/ ha, 300 - 500 l vody/ha preemergentně před vzcházením max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,5 - 4 l, 300 - 500 l/ha vody preemergentně před vzcházením preemergentně max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 2,5 - 4 l/ ha, 300 - 500 l vody/ha preemergentně před vzcházením max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 660 l/ha vody do dvou dnů po zasetí, do růstové fáze prosovitých trav 1-1,5 listu a dvouděložných plevelů max. dvou pravých listů max. 1 x, před setím nebo preemergentně do 2 dnů po zasetí
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do dvou dnů po zasetí, do růstové fáze prosovitých trav 1-1,5 listu a dvouděložných plevelů max. dvou pravých listů max. 1 x, před setím nebo preemergentně do 2 dnů po zasetí
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400-600 l/ha vody (lupina bílá, lupina žlutá) / 3,3-4,1 l/ha, preemergentně, do 3 dnů po zasetí, pro výživu zvířat (lupina úzkolistá) preemergentně do 3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400-600 l/ha vody (lupina bílá, lupina žlutá) / 3,3-4,1 l/ha, preemergentně, do 3 dnů po zasetí, pro výživu zvířat (lupina úzkolistá) preemergentně do 3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3-4,1 l/ha nebo TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook (okrasné školky) max. 1 x za vegetaci
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3-4,1 l/ha nebo TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook (okrasné školky) max. 1 x za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5-4,5 l/ha, preemergentně, postemergentně BBCH 12-16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat max. 1x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,5-4,5 l/ha, preemergentně, postemergentně BBCH 12-16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 4,1 - 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před vzejitím plevelů
Plevele jednoděložné jednoleté 4,1 - 5 l/ha, 400 -600 l/ha vody max. 1 x před vzejitím plevelů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 4,1 - 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před vzejitím plevelů
Plevele jednoděložné jednoleté 4,1 - 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před vzejitím plevelů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody 2-3 dny před výsadbou mxax. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody 2-3 dny před výsadbou max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 4,1 - 5 l/ha, 400 - 600 l/ha max. 1 x před vzejitím plevelů
Plevele jednoděložné jednoleté 4,1 - 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před vzejitím plevelů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3-4,1 l/ha nebo TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook (ovocné školky) max. 1 x za vegetaci
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3-4,1 l/ha nebo TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook (ovocné školky) max. 1 x za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha před výsadbou max. 1 x za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před setím se zapravením
Plevele jednoděložné jednoleté 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před setím se zapravením
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody před setím i postemergentně max. 1x před setím
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody před setím i postemergentně max. 1x před setím
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,5 - 4 l, 300 - 500 l/ha vody preemergentně před vzcházením preemergentně max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 2,5 - 4 l/ ha, 300 - 500 l vody/ha preemergentně před vzcházením max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Inhibice bočních výhonů 1%, 500 l/ha vody od BBCH 59 max. 2 x
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x, 2 dny před výsadbou tabáku
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x, 2 dny před výsadbou tabáku
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Stomp® 400 SC
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 400 g/l pendimethalin

Stomp 400 SC inhibuje počáteční růst a vývoj klíčních rostlin plevelů. Zasažené rostliny hynou krátce po vyklíčení nebo vzejití. Klíčení samotné není ovlivněno. Stomp 400 SC hubí široké spektrum jednoletých plevelů, nepůsobí na vytrvalé plevele. Mělké zapravení přípravku do půdy (2–3 cm) zvyšuje za sušších podmínek účinnost především na prosovité trávy.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účunnou látku pendimethalin na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Při aplikaci do mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů a vinné révy: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Při aplikaci do kukuřice, hrachu, fazolu, rajčat, lupiny, jahodníku, ozimých obilovin, sóji, košťálové zeleniny, slunečnice a tabáku: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20m.

Ošetřené porosty koriandru setého, fenyklu plodového a světlice barvířské přípravkem Stomp 400 SC nesmí být použity pro potravinářské účely a pro zkrmování hospodářskými zvířaty. Semena z ošetřených porostů jsou určena výhradně k vysetí s výjimkou semen světlice barvířské, která lze využít jako krmivo pro okrasné ptactvo.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

kukuřice, hrách, fazol, rajče, lupina, jahodník, sója, mrkev, petržel, zelenina, celer, tabák, cibule, česnek,
pór, ovocné sady, vinná réva, trávy
4444
ozimé obilniny10444
světlice barvířská, koriandr setý, fenykl plodový, lupina úzkolistá4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
kukuřice, hrách, fazol, rajče, lupina, jahodník, sója, mrkev, petržel, zelenina, celer, tabák, cibule, česnek, pór, slunečnice, ovocné sady, vinná réva, ozimé obiloviny, trávy5555
světlice barvířská, koriandr setý, fenykl plodový, lupina úzkolistá5555

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
salát4444
ovocné a okrasné školky4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
salát5000
ovocné a okrasné školky5500

SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Ostropestřec mariánský4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Ostropestřec mariánský5555

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek Stomp 400 SC je kompatibilní s běžně používanými herbicidy. Fyzikální mísitelnost s kapalnými hnojivy prověřte zkouškou.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyRůstové regulátoryGraminicidy
---ano--

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody (zelenina košťálová) 2-3 dny před výsadbou max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody (zelenina košťálová) 2-3 dny před výsadbou max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody 2-3 dny před výsadbou mxax. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody 2-3 dny před výsadbou max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1x, preemergentně nebo postemergentně ve fázi 2,5 - 3 listů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1x, preemergentně nebo postemergentně ve fázi 2,5 - 3 listů
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1x, preemergentně nebo postemergentně ve fázi 2,5 - 3 listů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,5 - 4 l, 300 - 500 l/ha vody preemergentně před vzcházením preemergentně max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 2,5 - 4 l/ ha, 300 - 500 l vody/ha preemergentně před vzcházením max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,5 - 4 l, 300 - 500 l/ha vody preemergentně před vzcházením preemergentně max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 2,5 - 4 l/ ha, 300 - 500 l vody/ha preemergentně před vzcházením max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 660 l/ha vody do dvou dnů po zasetí, do růstové fáze prosovitých trav 1-1,5 listu a dvouděložných plevelů max. dvou pravých listů max. 1 x, před setím nebo preemergentně do 2 dnů po zasetí
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do dvou dnů po zasetí, do růstové fáze prosovitých trav 1-1,5 listu a dvouděložných plevelů max. dvou pravých listů max. 1 x, před setím nebo preemergentně do 2 dnů po zasetí
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400-600 l/ha vody (lupina bílá, lupina žlutá) / 3,3-4,1 l/ha, preemergentně, do 3 dnů po zasetí, pro výživu zvířat (lupina úzkolistá) preemergentně do 3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400-600 l/ha vody (lupina bílá, lupina žlutá) / 3,3-4,1 l/ha, preemergentně, do 3 dnů po zasetí, pro výživu zvířat (lupina úzkolistá) preemergentně do 3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3-4,1 l/ha nebo TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook (okrasné školky) max. 1 x za vegetaci
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3-4,1 l/ha nebo TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook (okrasné školky) max. 1 x za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,5-4,5 l/ha, preemergentně, postemergentně BBCH 12-16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat max. 1x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,5-4,5 l/ha, preemergentně, postemergentně BBCH 12-16, všechna určení mimo výživu lidí a zvířat max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 4,1 - 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před vzejitím plevelů
Plevele jednoděložné jednoleté 4,1 - 5 l/ha, 400 -600 l/ha vody max. 1 x před vzejitím plevelů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 4,1 - 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před vzejitím plevelů
Plevele jednoděložné jednoleté 4,1 - 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před vzejitím plevelů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně do 2-3 dnů po zasetí max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody preemergentně max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody 2-3 dny před výsadbou mxax. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody 2-3 dny před výsadbou max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 4,1 - 5 l/ha, 400 - 600 l/ha max. 1 x před vzejitím plevelů
Plevele jednoděložné jednoleté 4,1 - 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před vzejitím plevelů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3-4,1 l/ha nebo TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook (ovocné školky) max. 1 x za vegetaci
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3-4,1 l/ha nebo TM 2,8 l/ha + 1,4 l/ha Outlook (ovocné školky) max. 1 x za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha před výsadbou max. 1 x za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před setím se zapravením
Plevele jednoděložné jednoleté 5 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x před setím se zapravením
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody před setím i postemergentně max. 1x před setím
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody před setím i postemergentně max. 1x před setím
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,5 - 4 l, 300 - 500 l/ha vody preemergentně před vzcházením preemergentně max. 1 x
Plevele jednoděložné jednoleté 2,5 - 4 l/ ha, 300 - 500 l vody/ha preemergentně před vzcházením max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Inhibice bočních výhonů 1%, 500 l/ha vody od BBCH 59 max. 2 x
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x, 2 dny před výsadbou tabáku
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody max. 1 x, 2 dny před výsadbou tabáku
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody do 2 dnů po zasetí, také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1-2 listů max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
Plevele jednoděložné jednoleté 3,3 - 4,1 l/ha, 400 - 600 l/ha vody od BBCH 14 max. 1 x na podzim
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Stomp® 400 SC?

doporučení k aplikaci přípravku Stomp 400 SC v kořenové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Stomp 400 SC v brukvovité zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Stomp 400 SC v cibulové zelenině
doporučení k aplikaci přípravku Stomp 400 SC v angreštu a rybízu
doporučení k aplikaci přípravku Stomp 400 SC v hrachu
doporučení k aplikaci přípravku Stomp 400 SC ve fazoli
doporučení k aplikaci přípravku Stomp 400 SC v sóji
Top