Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Stratos® Ultra

Proti plevelným jedno i víceletým travám ve dvouděložných kulturách.

Jedinný graminicid na českém trhu s oddělenou účinnou látkou od smáčedla propůjčuje této kombinaci skvělé možnosti použití. Pro ty, kteří této možnosti dokáží využít neocenitelná vlastnost. Zvláště vhodný do tank- mixů v citlivých kulturách.

Výhody

  • Výborná účinnost
  • V citlivých kombinacích možnost vynechat smáčedlo
  • Šetrný ke kulturní plodině
  • Možnost použití do speciálních hybridů kukuřice (Duo Systém)

Použití

Detaily

Jméno Stratos® Ultra
Formulace emulgovatelný koncentrát
Složky 100 g/l cycloxydim

Stratos Ultra je selektivní systémový herbicid, jehož účinná látka je přijímána zelenými nadzemními částmi rostlin. Účinnost je proto zaručena i v suchých letech, kdy mohou půdní herbicidy selhávat. V době ošetření mají být plevelné rostliny v plném růstu a vyvinuty tak, aby měly dostatek zelené hmoty pro přijetí potřebného množství účinné látky. Účinnost se projeví již za 3–4 dny po ošetření žloutnutím mladších listů, kde je také patrná tvorba antokyanů. Postupně od mladších listů se šíří nekrózy až do špiček a rostliny odumírají.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice. Při zpracování sklizně nelze vyloučit negativní vliv přípravku na fermentační procesy ošetřované kukuřice.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

POZOR! Ošetření přípravkem Stratos Ultra je možné pouze u hybridu, u nichž šlechtitelé deklarují toleranci vůči cycloxydimu. Všechny ostatní hybridy jsou přípravkem likvidovány!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Fazole, kapusta, růžičková kapusta, čínské zelí, květák, hlávkové zelí, kukuřice, len setý, řepka olejka, hrách, brambory, jahody, cukrovka, krmná řepa, slunečnice5500

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
špenát5500
celer bulvový5000

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci ve špenátu.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Přípravek Stratos Ultra je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy. Fyzikální mísitelnost s kapalnými hnojivy po odzkoušení, nemíchejte s hnojivem Solubor.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem ne- mísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
-ano s výjimkou Soluboruanoanoanoano

Brambor

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 2 + 2 l/ ha Dash HC
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 2,5 l/ha, od: 11 BBCH v rámci plodiny, postemergentně v rámci škodlivého organismu max. 1x
Pýr plazivý 5 l/ha, od: 11 BBCH v rámci plodiny, postemergentně v rámci škodlivého organismu max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha pozemně, max. 1 x, pouze hybridy tolerantní vůči cycloxydimu
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha pozemně, max. 1 x, pouze hybridy tolerantní vůči cycloxydimu
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 2 + 2 l/ ha Dash HC Ničení víceletých trávovitých plevelů: Postřik se provádí v době, kdy vytrvalé trávy mají dostatek zelené plochy pro přijetí účinné látky herbicidu. Nejpříznivější účinek je při výšce porostu plevelných trav: Pýr plazivý (3-5 listů) 15 - 20 cm Čirok halepský 20 - 30 cm Troskut prstnatý 10 - 15 cm / 1 - 1,2 + 1 - 1,l l/ ha Dash HC Ničení jednoletých trávovitých plevelů včetně výdrolu obilnin:Postřik se provádí nezávisle na růstové fázi plodiny a řídí se růstovou fází plevelných trav. Jednoleté lipnicovité plevele se hubí od fáze prvního listu až do odnožování. Optimální termín ošetření je v době, kdy je většina vzešlých plevelů ve fázi dvou listů až do fáze počátku odnožování. Při pozdější aplikaci je třeba použít horní hranici doporučené dávky.
Pýr plazivý 2 + 2 l/ ha Dash HC
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 2 + 2 l/ ha Dash HC Ničení víceletých trávovitých plevelů: Postřik se provádí v době, kdy vytrvalé trávy mají dostatek zelené plochy pro přijetí účinné látky herbicidu. Nejpříznivější účinek je při výšce porostu plevelných trav: Pýr plazivý (3-5 listů) 15 - 20 cm Čirok halepský 20 - 30 cm Troskut prstnatý 10 - 15 cm / 1 - 1,2 + 1 - 1,l l/ ha Dash HC Ničení jednoletých trávovitých plevelů včetně výdrolu obilnin:Postřik se provádí nezávisle na růstové fázi plodiny a řídí se růstovou fází plevelných trav. Jednoleté lipnicovité plevele se hubí od fáze prvního listu až do odnožování. Optimální termín ošetření je v době, kdy je většina vzešlých plevelů ve fázi dvou listů až do fáze počátku odnožování. Při pozdější aplikaci je třeba použít horní hranici doporučené dávky.
Pýr plazivý 2 + 2 l/ ha Dash HC
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha Postřik se provádí v době, kdy vytrvalé trávy mají dostatek zelené plochy pro přijetí účinné látky herbicidu. Nejpříznivější účinek je při výšce porostu plevelných trav: Pýr plazivý (3-5 listů) 15 - 20 cm, Čirok halepský 20 - 30 cm, Troskut prstnatý 10 - 15 cm b) Ošetření na jaře se provádí v době do zakrytí řádků řepkou, nejlépe v období, kdy je obrostlá naprostá většina oddenků pýru plazivého. Výborné účinnosti se dosahuje zejména při nižších dávkách postřikové kapaliny (50 - 200 l/ha).
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1 - 2 l/ha max. 1x
Pýr plazivý 4 l /ha max. 1x

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Stratos® Ultra
Formulace emulgovatelný koncentrát
Složky 100 g/l cycloxydim

Stratos Ultra je selektivní systémový herbicid, jehož účinná látka je přijímána zelenými nadzemními částmi rostlin. Účinnost je proto zaručena i v suchých letech, kdy mohou půdní herbicidy selhávat. V době ošetření mají být plevelné rostliny v plném růstu a vyvinuty tak, aby měly dostatek zelené hmoty pro přijetí potřebného množství účinné látky. Účinnost se projeví již za 3–4 dny po ošetření žloutnutím mladších listů, kde je také patrná tvorba antokyanů. Postupně od mladších listů se šíří nekrózy až do špiček a rostliny odumírají.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice. Při zpracování sklizně nelze vyloučit negativní vliv přípravku na fermentační procesy ošetřované kukuřice.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

POZOR! Ošetření přípravkem Stratos Ultra je možné pouze u hybridu, u nichž šlechtitelé deklarují toleranci vůči cycloxydimu. Všechny ostatní hybridy jsou přípravkem likvidovány!

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Fazole, kapusta, růžičková kapusta, čínské zelí, květák, hlávkové zelí, kukuřice, len setý, řepka olejka, hrách, brambory, jahody, cukrovka, krmná řepa, slunečnice5500

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
špenát5500
celer bulvový5000

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci ve špenátu.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Přípravek Stratos Ultra je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy. Fyzikální mísitelnost s kapalnými hnojivy po odzkoušení, nemíchejte s hnojivem Solubor.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem ne- mísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
-ano s výjimkou Soluboruanoanoanoano

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 2 + 2 l/ ha Dash HC
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 2,5 l/ha, od: 11 BBCH v rámci plodiny, postemergentně v rámci škodlivého organismu max. 1x
Pýr plazivý 5 l/ha, od: 11 BBCH v rámci plodiny, postemergentně v rámci škodlivého organismu max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha pozemně, max. 1 x, pouze hybridy tolerantní vůči cycloxydimu
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha pozemně, max. 1 x, pouze hybridy tolerantní vůči cycloxydimu
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 2 + 2 l/ ha Dash HC Ničení víceletých trávovitých plevelů: Postřik se provádí v době, kdy vytrvalé trávy mají dostatek zelené plochy pro přijetí účinné látky herbicidu. Nejpříznivější účinek je při výšce porostu plevelných trav: Pýr plazivý (3-5 listů) 15 - 20 cm Čirok halepský 20 - 30 cm Troskut prstnatý 10 - 15 cm / 1 - 1,2 + 1 - 1,l l/ ha Dash HC Ničení jednoletých trávovitých plevelů včetně výdrolu obilnin:Postřik se provádí nezávisle na růstové fázi plodiny a řídí se růstovou fází plevelných trav. Jednoleté lipnicovité plevele se hubí od fáze prvního listu až do odnožování. Optimální termín ošetření je v době, kdy je většina vzešlých plevelů ve fázi dvou listů až do fáze počátku odnožování. Při pozdější aplikaci je třeba použít horní hranici doporučené dávky.
Pýr plazivý 2 + 2 l/ ha Dash HC
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 2 + 2 l/ ha Dash HC Ničení víceletých trávovitých plevelů: Postřik se provádí v době, kdy vytrvalé trávy mají dostatek zelené plochy pro přijetí účinné látky herbicidu. Nejpříznivější účinek je při výšce porostu plevelných trav: Pýr plazivý (3-5 listů) 15 - 20 cm Čirok halepský 20 - 30 cm Troskut prstnatý 10 - 15 cm / 1 - 1,2 + 1 - 1,l l/ ha Dash HC Ničení jednoletých trávovitých plevelů včetně výdrolu obilnin:Postřik se provádí nezávisle na růstové fázi plodiny a řídí se růstovou fází plevelných trav. Jednoleté lipnicovité plevele se hubí od fáze prvního listu až do odnožování. Optimální termín ošetření je v době, kdy je většina vzešlých plevelů ve fázi dvou listů až do fáze počátku odnožování. Při pozdější aplikaci je třeba použít horní hranici doporučené dávky.
Pýr plazivý 2 + 2 l/ ha Dash HC
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha Postřik se provádí v době, kdy vytrvalé trávy mají dostatek zelené plochy pro přijetí účinné látky herbicidu. Nejpříznivější účinek je při výšce porostu plevelných trav: Pýr plazivý (3-5 listů) 15 - 20 cm, Čirok halepský 20 - 30 cm, Troskut prstnatý 10 - 15 cm b) Ošetření na jaře se provádí v době do zakrytí řádků řepkou, nejlépe v období, kdy je obrostlá naprostá většina oddenků pýru plazivého. Výborné účinnosti se dosahuje zejména při nižších dávkách postřikové kapaliny (50 - 200 l/ha).
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1-2 l/ha nebo 1 l/ha + 1 l/ha DASH HC (TM) + 300 lvody/ ha
Pýr plazivý 4 l/ha nebo 2 l/ha +2 l/ha DASH HC (TM) + 300 l vody/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele jednoděložné 1 - 2 l/ha max. 1x
Pýr plazivý 4 l /ha max. 1x
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Stratos® Ultra?

doporučení k aplikaci přípravku Stratos Ultra ve slunečnici
doporučení k aplikaci přípravku Stratos Ultra v hrachu
doporučení k aplikaci přípravku Stratos Ultra ve fazoli
doporučení k aplikaci přípravku Stratos Ultra v brukvovité zelenině
Top