Wing® P

Spolehlivý preemergentní přípravek pro čistou slunečnici od zasetí po sklizeň.

Wing-P® je univerzální preemergentní herbicid určený do slunečnice a kukuřice, který hubí kompletní spektrum jednoletých plevelů.

Wing® P

Spolehlivý preemergentní přípravek pro čistou slunečnici od zasetí po sklizeň.

Wing-P® je univerzální preemergentní herbicid určený do slunečnice a kukuřice, který hubí kompletní spektrum jednoletých plevelů.


Výhody

  • Hubí jednoděložné a dvouděložné plevele
  • Spolehlivý i za sušších podmínek
  • Vysoce selektivní k pěstované plodině
  • Nejlepší poměr cena/výkon

Detaily

Obecné informace

Jméno Wing-P®
Formulace emulzní koncentrát
Složky 212,5 g/ l dimethenamid-P, 250 g/ l pendimethalin

Způsob účinku

Účinná látka pendimethalin patří do skupiny dinitroanilinů, které inhibují dělení submikroskopických struktur (ovlivňují dělení chromozomů v průběhu buněčného dělení a ovlivňují tvorbu buněčných stěn). Pendimethalin je selektivní herbicidní látkou, která je absorbována kořeny a listy rostlin. Ovlivňuje růst plevele krátce po vyklíčení a vzejití.

Účinná látka dimethenamid-P je řazena mezi herbicidní látky ze skupiny chloroacetamidů. Tato účinná látka je absorbována přes koleoptile plevelů, přičemž téměř ihned po aplikaci zastaví růst semen, kořenů a další vývoj citlivých plevelů. Dimethenamid- P brzdí růst plevelů v raných vývojových fázích, avšak neúčinkuje na již vzrostlé plevele.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Kukuřice, slunečnice: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
slunečnice, kukuřice10844

Ochranná vzdálenost od ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
slunečnice, kukuřice10531

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Ovocné a okrasné školky 18866

Ochranná vzdálenost od ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Ovocné a okrasné školky 5000

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Mísitelnost

Přípravek Wing-P je mísitelný s běžně používanými herbicidy a kapalnými hnojivy.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoano-ano--

Ježatka kuří noha

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
4 l/ha preemergentně ihned po zasetí plevele ještě nejsou vzešlé max. 1 x - 300 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
4 l/ha preemergentně ihned po zasetí plevele ještě nejsou vzešlé max. 1 x - 300 - 400 l/ha

Ježatka kuří noha

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
4 l/ha preemergentně max. 1x, na jaře Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ovocné školky, okrasné školky 300 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
4 l/ha preemergentně max. 1x, na jaře Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ovocné školky, okrasné školky 300 - 400 l/ha

Ježatka kuří noha

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
4 l/ha - preemergentně, max 1x na jaře - 300 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
4 l/ha - preemergentně, max 1x na - 300 - 400 l/ha

Ježatka kuří noha

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
4 l/ha preemergentně ihned po zasetí plevele ještě nejsou vzešlé max. 1 x - 300 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
4 l/ha preemergentně ihned po zasetí plevele ještě nejsou vzešlé max. 1 x - 300 - 400 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04014348647236

GTIN skupinového obalu: 04014348647267

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Wing-P®
Formulace emulzní koncentrát
Složky 212,5 g/ l dimethenamid-P, 250 g/ l pendimethalin

Způsob účinku

Účinná látka pendimethalin patří do skupiny dinitroanilinů, které inhibují dělení submikroskopických struktur (ovlivňují dělení chromozomů v průběhu buněčného dělení a ovlivňují tvorbu buněčných stěn). Pendimethalin je selektivní herbicidní látkou, která je absorbována kořeny a listy rostlin. Ovlivňuje růst plevele krátce po vyklíčení a vzejití.

Účinná látka dimethenamid-P je řazena mezi herbicidní látky ze skupiny chloroacetamidů. Tato účinná látka je absorbována přes koleoptile plevelů, přičemž téměř ihned po aplikaci zastaví růst semen, kořenů a další vývoj citlivých plevelů. Dimethenamid- P brzdí růst plevelů v raných vývojových fázích, avšak neúčinkuje na již vzrostlé plevele.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Kukuřice, slunečnice: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3°C svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
slunečnice, kukuřice10844

Ochranná vzdálenost od ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
slunečnice, kukuřice10531

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 - Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Ovocné a okrasné školky 18866

Ochranná vzdálenost od ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Ovocné a okrasné školky 5000

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Mísitelnost

Přípravek Wing-P je mísitelný s běžně používanými herbicidy a kapalnými hnojivy.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoano-ano--

Zpět

Kukuřice setá - Ježatka kuří noha

Doporučená dávka
4 l/ha
Termín aplikace
preemergentně ihned po zasetí plevele ještě nejsou vzešlé
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Doporučená dávka
4 l/ha
Termín aplikace
preemergentně ihned po zasetí plevele ještě nejsou vzešlé
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Zpět

Okrasné rostliny - Ježatka kuří noha

Doporučená dávka
4 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
max. 1x, na jaře
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ovocné školky, okrasné školky
Množství vody
300 - 400 l/ha
Doporučená dávka
4 l/ha
Termín aplikace
preemergentně
Počet aplikací
max. 1x, na jaře
Poznámky
Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ovocné školky, okrasné školky
Množství vody
300 - 400 l/ha
Zpět

Sady - Ježatka kuří noha

Doporučená dávka
4 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
preemergentně, max 1x na jaře
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Doporučená dávka
4 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
preemergentně, max 1x na
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Zpět

Slunečnice roční - Ježatka kuří noha

Doporučená dávka
4 l/ha
Termín aplikace
preemergentně ihned po zasetí plevele ještě nejsou vzešlé
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Doporučená dávka
4 l/ha
Termín aplikace
preemergentně ihned po zasetí plevele ještě nejsou vzešlé
Počet aplikací
max. 1 x
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04014348647236

GTIN skupinového obalu: 04014348647267

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top