Mythic® 10 SC

Nový prostředek proti štěnicím, švábům a mravencům rezistentním k insekticidům

Mythic® 10 SC

Nový prostředek proti štěnicím, švábům a mravencům rezistentním k insekticidům


Výhody

  • Moderní ne pyrethroidní insekticid
  • Účinný na rezistentní populace štěnic, švábů a mravenců
  • Moderní formulace pro snadné použití a dlouhodobé působení
  • Jistý účinek, jednoduché a rychlé použití v každých podmínkách

Detaily

Obecné informace

Jméno Mythic® 10 SC
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 0.5 g/kg fipronil

Způsob účinku

Vysoce aktivní insekticid ve formě suspenzního koncentrátu se širokým spektrem účinnosti a velmi dobrou residuální aktivitou, k hubení lezoucího hmyzu, zejména proti štěnicím a švábům. Přípravek je účinný i proti hmyzu rezistentnímu vůči pyrethroidům.

Štěnice domácí

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
80 ml - 160 ml - - - -
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
80 ml - 160 ml - - - -

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru - Mythic 10 SC: 04014348930086

GTIN skupinového obalu Mythic 10 SC: 04014348930109

GTIN skupinového obalu Mythic + Fendona: 04014348943475

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-06 - Toxické

Obecné informace

Jméno Mythic® 10 SC
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 0.5 g/kg fipronil

Způsob účinku

Vysoce aktivní insekticid ve formě suspenzního koncentrátu se širokým spektrem účinnosti a velmi dobrou residuální aktivitou, k hubení lezoucího hmyzu, zejména proti štěnicím a švábům. Přípravek je účinný i proti hmyzu rezistentnímu vůči pyrethroidům.

Zpět

Půda - Štěnice domácí

Doporučená dávka
80 ml - 160 ml
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
-
Doporučená dávka
80 ml - 160 ml
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
-

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru - Mythic 10 SC: 04014348930086

GTIN skupinového obalu Mythic 10 SC: 04014348930109

GTIN skupinového obalu Mythic + Fendona: 04014348943475

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-06 - Toxické

Proč Mythic® 10 SC?

Na trh biocidních přípravků v České republice se dostává přípravek Mythic 10 SC s unikátní účinnou látkou chlorfenapyr

Chlorfenapyr má zcela odlišný mechanizmus účinku, než ostatní dostupné insekticidy (pyrethroidy, karbamáty, organofosfáty) a je proto velmi účinný i proti populacím škodlivého hmyzu rezistentním vůči těmto přípravkům.

Mythic 10 SC účinkuje proti velmi širokému spektru škůdců, těžiště jeho využití je především proti štěnicím, švábům a mravencům.

Vzhledem ke způsobu účinku a v rámci protirezistentní strategie doporučujeme využití přípravku Mythic 10 SC v kombinaci s pyrethroidním insekticidem Fendona 6 SC.

Mythic 10 SC se dodává v moderním balení 500ml plastových lahví s integrovanou odměrkou. Pro využití v kombinaci s přípravkem Fendona 6 SC budou k dispozici výhodné balíčky 3 x 0,5 l Mythic SC + 1 x 0,5 l Fendona 6 SC. V těchto balíčcích je Fendona SC poskytována zdarma.

Chlorfenapyr je velmi zajímavá účinná látka z mnoha hledisek. Je to látka zcela nové skupiny insekticidů - pyrolů, vyvinutá jako analog látky izolované v roce 1985 ze Streptomyces fumanus, která má identický mechanismus účinku.

Chlorfenapyr je pro-insekticidem, látkou, která se stává pro hmyz toxickou teprve účinkem hmyzích oxidáz, tedy až po vniknutí do hmyzího organizmu. Potom účinkuje na mitochondriální úrovni uvnitř buněk intoxikovaného hmyzu.

Důležitým procesem v mitochondriích je konverze adenozin difosfátu (ADP) na adenozin trifosfát (ATP) známým jako oxidativní fosforylace. ATP představuje zdroj chemické energie pro zajištění životních funkcí buňky.

Molekuly chlorfenapyru se ukládají mezi vnitřní a vnější membránu mitochondrií a v blokují přenos H+ protonů, které jsou pro oxidativní fosforylaci nezbytné. Bez syntézy ATP jsou zastaveny toky energie na úrovni mitochondrií a následně i jednotlivých buněk. Tím dochází k rozvrácení metabolizmu cílových organizmů a následně jejich usmrcení.

Vzhledem k unikátnímu mechanizmu účinku chlorfenapyru na zcela jiné fyziologické úrovni než jiné skupiny insekticidů, je tato účinná látka velmi efektivní i proti hmyzím škůdcům rezistentním vůči pyrethroidům, organofosfátům, insekticidním karbamátům, případně proti inhibitorům syntézy chitinu. Především ve srovnání s pyrethroidy nemá chlorfenapyr žádný repelentní účinek.

Chlorfenapyr bude do České republiky a na Slovensko dodáván jako přípravek Mythic®10 SC, tedy jako suspenzní koncentrát obsahující 10 hmotnostních % chlorfenapyru. Doporučované dávkování je 75 – 80 ml přípravku Mythic 10 SC/ 5 l vody/100 m2 .

Formulace suspenzního koncentrátu zaručuje vysokou stabilitu účinné látky na ošetřených površích, se zaručenou účinností podle savosti povrchu 4 – 12 týdnů. Aplikace se provádí cíleně do škvír a štěrbin (crac & crevice aplication), míst úkrytu hmyzu.

U kombice přípravku Mythic 10 SC s pyrethroidním insekticidem Fendona 6 SC (25 ml/5 l vody/100 m2) lze předpokládat synergický efekt působení obou účinných látek. Repelentní účinek pyrethroidu vybudí a irituje hmyz k opuštění úkrytů a intenzivnějšímu pohybu po ošetřených plochách, čímž dojde k jeho ještě vyšší kontaminaci insekticidními látkami.

Co je Mythic 10 SC?

Kombinace dvou účinných látek ze dvou skupin insekticidů se zcela odlišným mechanismem účinku prakticky vylučuje vznik rezistentních populací škodlivých druhů hmyzu.

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Top