Řešení pro zemědělství
Zemědělství

RAK® 1 + 2 M

Feromonový insekticidní přípravek uvolňující páry (VP) pro použití konfúzní metodou na obaleče jednopásého a obaleče mramorovaného v révě vinné.

Certifikát / fotka obalu

Použití

Detaily

Jméno RAK® 1 + 2 M
Formulace přípravek uvolňující páry (VP)
Složky 226 mg/ks (E/Z)-dodec-9-en-1-yl acetát, 217 mg/ks (E,E/Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát

Takzvané SCLPs (Straight Chain Lepidopteran Pheromones) jsou přirozeně se vyskytující biochemikálie produkované hmyzem z řádu motýlů (Lepidoptera). Tyto látky jsou vypouštěny receptivními samičkami můr za účelem vábení samců. Při použití konceptu “mating disruption” (rušení páření) jsou identické nebo velmi podobné syntetické látky uvolňovány např. za pomoci odparníků. Samci jsou dezorientováni, páření je potlačeno a v souvislosti s tím je významně redukována další generace potomstva.

Réva vinná

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Obaleč jednopásý 500 ks kapslí / ha obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný max. 1x, matení samců
Jméno RAK® 1 + 2 M
Formulace přípravek uvolňující páry (VP)
Složky 226 mg/ks (E/Z)-dodec-9-en-1-yl acetát, 217 mg/ks (E,E/Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát

Takzvané SCLPs (Straight Chain Lepidopteran Pheromones) jsou přirozeně se vyskytující biochemikálie produkované hmyzem z řádu motýlů (Lepidoptera). Tyto látky jsou vypouštěny receptivními samičkami můr za účelem vábení samců. Při použití konceptu “mating disruption” (rušení páření) jsou identické nebo velmi podobné syntetické látky uvolňovány např. za pomoci odparníků. Samci jsou dezorientováni, páření je potlačeno a v souvislosti s tím je významně redukována další generace potomstva.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Obaleč jednopásý 500 ks kapslí / ha obaleč jednopásý, obaleč mramorovaný max. 1x, matení samců
Top