Voodo®

Pro ostrý zásah proti škůdcům obilí a řepky nepotřebujete kouzla

Voodo®

Pro ostrý zásah proti škůdcům obilí a řepky nepotřebujete kouzla


Výhody

  • Účinkuje kontaktně i požerově
  • Má knock-down efekt a repelentní účinek
  • Působí více, rychleji a déle než jiné pyrethroidy
  • Je bez aplikačních omezení

Detaily

Obecné informace

Jméno Voodo®
Formulace emulze typu olej ve vodě (EW)
Složky 50 g/l esfenvalerát

Způsob účinku

Voodo je insekticid ze skupiny pyrethroidů (IRAC skupina 3A, modulátory sodíkových kanálů) obsahující účinnou látku esfenvalerát. Působí jako žaludeční jed proti savým a žravým škůdcům. Esfenvalerát je v rostlinách nesystemický insekticid s částečně translaminárním účinkem. Působí na všechna vývojová stádia hmyzu.

Omezení

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (esfenvalerát, alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifentrin, deltametrin, cypermetrin, etofenprox, lambda-cyhalotrin, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Obilniny, řepka olejka4444
Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Obilniny, řepka olejka0000

Mísitelnost

Přípravek Voodo je kompatibilní se všemi typy přípravků na ochranu rostlin, nekombinujte s bórem (z důvodu srážení). Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidy Růstové regulátory Graminicidy
anoanoano anoanoano

Kohoutek černý
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Kohoutek černý
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Kohoutek černý
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Bejlomorka kapustová
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,2 l/ha - 1x - 300 - 400 l/ha 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,15 l/ha - 1x - 300 - 400 l/ha 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 1x - 300 - 400 l/ha 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 1x - 300 - 400 l/ha 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,2 l/ha - 1x - 300 - 400 l/ha 42 dní
Kohoutek černý
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Kohoutek černý
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,1 l/ha - 3x (1x na podzim, 2x na jaře) - 300 - 400 l/ha 35 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 08594210910379

GTIN skupinového obalu: 08594210910386

Toxické ikony

  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Voodo®
Formulace emulze typu olej ve vodě (EW)
Složky 50 g/l esfenvalerát

Způsob účinku

Voodo je insekticid ze skupiny pyrethroidů (IRAC skupina 3A, modulátory sodíkových kanálů) obsahující účinnou látku esfenvalerát. Působí jako žaludeční jed proti savým a žravým škůdcům. Esfenvalerát je v rostlinách nesystemický insekticid s částečně translaminárním účinkem. Působí na všechna vývojová stádia hmyzu.

Omezení

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (esfenvalerát, alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifentrin, deltametrin, cypermetrin, etofenprox, lambda-cyhalotrin, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Obilniny, řepka olejka4444
Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Obilniny, řepka olejka0000

Mísitelnost

Přípravek Voodo je kompatibilní se všemi typy přípravků na ochranu rostlin, nekombinujte s bórem (z důvodu srážení). Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidy Růstové regulátory Graminicidy
anoanoano anoanoano

Zpět
Ječmen - Kohoutek černý
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Oves - Kohoutek černý
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Pšenice - Kohoutek černý
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Řepka - Bejlomorka kapustová
Doporučená dávka
0,2 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
0,15 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
0,2 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
1x
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
42 dní
Zpět
Tritikale - Kohoutek černý
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Žito - Kohoutek černý
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,1 l/ha
Termín aplikace
-
Počet aplikací
3x (1x na podzim, 2x na jaře)
Poznámky
-
Množství vody
300 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 08594210910379

GTIN skupinového obalu: 08594210910386

Toxické ikony

  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Voodo®?

Video přibližující přípravek Voodo

Esfenvalerát působí na savé a žravé škůdce ve všech vývojových stádiích kontaktně a požerově, poskytuje tzv. knock-down efekt a má repelentní účinky po dobu 10–14 dnů. V rostlinách vykazuje částečný translaminární účinek a tím chrání i nové přírůstky. Oproti jiným pyrethroidů působí lépe, rychleji a déle. Díky svým vlastnostem odolává dešti už 1 hodinu po aplikaci. V obilninách ani řepce nemá aplikační omezení. Do jisté míry dokáže nahradit zakázané účinné látky chlorpyryfos (např. Nurelle D) a thiacloprid (Biscaya, Proteus aj.).

Voodo® vykazuje vysokou vedlejší účinnost na dřepčíky, pilatky, osenice, plodomorky aj.

Přiblížení hlavních výhod přípravku Voodo

Voodo® účinkuje rychleji a poskytuje vyšší účinnost.

Zdroj: Sumitomo Chemical Co., Ltd

Dalším velmi důležitou vlastností, kterou Voodo® vyniká oproti ostatním pyrethroidům, je vyšší dlouhodobá účinnost v podmínkách bez deště i po dešti.

Zdroj: Sumitomo Chemical Co., Ltd

Spolehlivá účinnost esfenvalerátu se pohybuje v rozmezí teplot 5–25 °C. Déšť už 1 hodinu po aplikaci nesnižuje jeho účinnost.

3 Pilíře dlouhodobé reziduální aktivity

Voodo se rozkládá se pomaleji díky vyšší fotostabilitě

Esfenvalerát vykazuje vyšší stabilitu v prostředí. Oproti jiným pyrethroidům se světlem rozkládá pomaleji, díky čemuž je zajištěna jistější a dlouhodobější účinnost. To znamená výhodu v insekticidní ochraně plodin.

Zdroj: Sumitomo Chemical Co., Ltd

Voodo se vypařuje pomaleji

Jedním z důvodů nižší degradace slunečním zářením může být snížená těkavost vyjádřená tenzí par. Esfenvalerát má nižší tenzi par. Vypařuje se tedy pomaleji.

Zdroj: Sumitomo Chemical Co., Ltd

Voodo je stabilnější ve vodě s vyšším pH

Esfenvalerate má na rozdíl od jiných pyrethroidů velmi vysokou stabilitu při vysokém pH. Pro dosažení správného účinku není nutné upravovat pH postřikové jíchy.

Zdroj: Sumitomo Chemical Co., Ltd

Účinnost proti škůdcům v obilí

Postřik porostu pyrethroidem s účinnou látkou esfenvalerát, pokud se provede včas (krátce po vzejití a v době, kdy se na rostlinách objevují první okřídlené mšice), poskytne porostu velmi dobrou ochranu na dlouhou dobu. I při vyšších výskytech mšic (i křísů) stačí jedna aplikace. Ošetření pyrethroidy je mnohdy účinnější než insekticidní moření či postřik neonikotinoidními přípravky.

Voodo® zajišťuje vysokou účinnost proti všem druhům mšic v obilí. Doporučujeme použít dávku 0,1 l/ha.

Účinnost různých variant insekticidního ošetření na mšice (převládající druh S. avenae) v ozimém ječmeni. Postřik proveden na počátku října na vyřádkovaný porost (BBCH 11). Setí proběhlo 20. 9. 2020. Autor: Ing. Marek Seidenglanz Ph.D. Agritec Plant Research s.r.o.

Larvy kohoutků se mohou stát velmi nepříjemným škůdcem, jejich význam poroste. Samice kohoutků kladou vajíčka postupně a nové larvy se z vajíček líhnou cca 14 dní i déle. V případě insekticidů nejde tedy jen o okamžitý efekt, ale i o délku působení v porostu. Pyrethroidy jsou obecně vysoce účinné na larvy kohoutků, esfenvalerát má zřejmě o něco delší dobu působení než ostatní účinné látky z této skupiny.

Vysoká účinnost Voodo® zaručuje spolehlivý účinek na kohoutky rodu Oulema. Doporučujeme použít dávku 0,1 l/ha.

Esfenvalerát vykazuje, stejně tak jako jiné pyrethroidy, vynikající účinnost proti larvám kohoutků. Má zřejmě o něco delší perzistenci účinku než ostatní pyrethroidy. Autor: Ing. Marek Seidenglanz Ph.D. Agritec Plant Research s.r.o.

Účinnost proti škůdcům v řepce

Vlivem měnícího se počasí s vyššími teplotami zkraje jara se prodlužuje období kladení vajíček stonkových krytonosců. Tím krytonosci způsobují škody po delší dobu než dříve. Po zákazu organofosfátů, které díky svému dlouhodobému účinku eliminovaly chyby v načasování aplikací, se zemědělci musí naučit přesněji plánovat správný termín zásahu (těsně před začátkem kladení vajíček).

Dostupné látky spolehlivě účinné na krytonosce (především pyrethroidy) mají totiž kratší reziduální působení. Voodo® poskytuje oproti jiným pyrethroidům delší reziduální aktivitu, která bude hrát v ochraně řepky důležitou roli.

Kritické číslo škodlivosti výskytu krytonosců jsou 3 brouci na 1 misku denně. Teplotní hranice pro hromadnou migraci do porostů je 12–14 °C. Žluté misky mohou při náletech krytonosci minout.

Proti krytonoscům doporučujeme použít Vaztak® Active v dávce 0,3 l/ha nebo Voodo® 0,1 l/ha v tank-mixu s účinnou látkou indoxacarb 0,17 l/ha (registrace na blýskáčka). Tyto technologie lze využít i pro dvojí zásah (14 dní po sobě) proti krytonoscům s uplatněním antirezistentní strategie.

Doporučujeme pravidelný monitoring přímo v porostu s naším obchodním zástupcem. Žluté misky používejte doplňkově – jsou k dostání u našich obchodních zástupců.

Význam stonkových krytonosců jako škůdců spíše v blízké budoucnosti poroste. Vysoké účinnosti nebude zřejmě možné dosáhnout pouze jednou aplikací provedenou někdy ke konci března. Tento obrázek ukazuje, že pokud bude provedena první aplikace (zde 24. 3.) s velkým předstihem před druhou jarní aplikací (zde 27. 4.), tak poškození stonků bude relativně vysoké. Autor: Ing. Marek Seidenglanz Ph.D. Agritec Plant Research s.r.o.

ČR patří mezi země s prokázanou rezistencí blýskáčků proti většině esterických pyrethroidů. Esfenvalerát obsažený v přípravku Voodo® patří právě do této skupiny (spolu s účinnými látkami deltamethrin, lamba-cyhalothrin, gamma-cyhalothrin, aplha-cypermethrin, zeta-cypermethrin, cypermethrin, beta-cyfluthrin).

V některých případech se může zdát, že účinné látky z této skupiny fungují. Pro spolehlivou účinnost zajišťující eliminaci hrozících škod je nutná alespoň 90% účinnost tzv. LD90. Této úrovně však uvedené pyrethroidy kvůli registrovaným dávkám nedosahují.

Kritické číslo výskytu blýskáčka je 3 ks/1 vrcholové květenství. Do porostů nalétá v jednotlivých letech rozdílně – shodně se stonkovými krytonosci (2018) nebo za 7–21 dní (2017, 2019). Pro zabránění pokračující rezistence doporučujeme Voodo® 0,15 l/ha v tank-mixu s účinnou látkou indoxacarb 0,17 l/ha. Tímto zásahem vyřešíte i jednu aplikace pro ochranu proti stonkovým krytonoscům.

Výsledky testování citlivosti blýskáčků na pyrethroid lambda-cyhalothrin v roce 2014, kolektiv autorů, Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Agritec Plant Research s.r.o.

Voodo® zajišťuje nejvyšší účinnost z dostupných pyrethroidů na šešulové škůdce v řepce jako jsou bejlomorka kapustová a krytonosec šešulový.

Kritické číslo pro bejlomorku kapustovou je 25 ks samiček /100 vrcholových květenství, pro krytonosce šešulového je to 1 brouk/1 vrcholové květenství. Obvykle jsou v porostu oba škůdci. Jejich škodlivost se v posledních letech zvyšuje. Pro ochranu proti šešulovým škůdcům v řepce doporučujeme použít Voodo® v dávce 0,2 l/ha nebo Voodo® v dávce 0,1 l/ha v tank-mixu s acetamipridem 0,35 l/ha (vyšší stupeň ochrany).

Mísitelnost

  ObilninyŘepka olejka
DAM 390

Ano  
Listová hnojiva
Ano (vyjma bóru a SAMu)   
Fungicidy
AnoFlexity®, Tango® Flex, Revycare®, Priaxor®, Osiris® Pack Caryx®, Efilor®
Insekticidy
Ano Vaztak® Active
Růstové regulátory
AnoMedax® MaxCaryx®, Efilor®
HerbicidyAnoBiathlon® 4D, Ataman®, Pontos®, Chocker® Cleravis® + Dash® HC
Graminicidy Ano Stratos® Ultra + Dash® HC

Doporučení BASF v obilninách

Škodlivý organismusÚčinnostBBCHdávka Voodo
Mšice v obilí (a křísi)Spolehlivá účinnost12-620,1 l/ha
KohoutciSpolehlivá účinnost12-620,1 l/ha

Doporučení BASF v řepce olejce

Škodlivý organismus
Účinnost BBCH dávka Voodo®
Dřepčík olejkový
Významná vedlejší účinnost, nemá registraci  
Dřepčík rodu Phyllotreta
Významná vedlejší účinnost, nemá registraci  
Pilatka řepková
Významná vedlejší účinnost, nemá registraci  
Zápředníček polní
Významná vedlejší účinnost, nemá registraci  
Krytonosec čtyřzubý a krytonosec řepkový
Spolehlivá účinnost30-35Vaztak® Active 0,3 l/ha nebo
0,1 l/ha + indoxacarb 0,17 l/ha (druhý zásah a účinnost i na blýskáčka)
Blýskáček řepkový
Neúčinkuje na rezistentní populace 50-550,15 l/ha + indoxacarb 0,17 l/ha (účinnost i na stonkové krytonosce)
Bejlomorka kapustová a krytonosec šešulový Spolehlivá účinnost 60-650,2 l/ha nebo
0,1 l/ha + acetamiprid 0,35 l/ha (vyšší stupeň ochrany)
Top