Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kinto® Plus

mořidlo

Certifikát / fotka obalu

Použití

Detaily

Jméno Kinto® Plus
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 33 g/l fluxapyroxad, 33 g/l tritikonazol, 33 g/l fludioxonyl

Kinto Plus je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo. Přípravek působí na plíseň sněžnou, fuzariózy, sněť mazlavou pšeničnou, sněť prašnou pšeničnou, sněť prašnou ječnou, sněť ječnou tvrdou, pruhovitost ječnou, palušku travní a na sněť stébelnou.

Na obalech (pytlích) musí být uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem Kinto Plus a musí být zřetelně označeny: Osivo namořeno přípravkem Kinto Plus na bázi fluxapyroxadu, tritikonazolu a fludioxonylu. Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům! Obaly (pytle) od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům a musí být zlikvidovány v zařízeních k tomu určených. Přípravek lze aplikovat jen profesionálním zařízením pro aplikaci přípravků určených pro moření osiv, které je vybaveno dostatečným odsáváním aerosolu / prachu vznikajícím při moření osiva.

Ječmen

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Paluška travní (tyfulové vyzimování obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Prašná sněť ječná (prašná snětivost ječmene) 0,15 l/100 kg moření osiva
Pruhovitost ječmene 0,15 l/100 kg moření osiva
Tvrdá sněť ječmenná (krytá snětivost ječmene) 0,15 l/100 kg moření osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Prašná sněť pšeničná 0,15 l/100 kg moření osiva
Sněť mazlavá pšeničná (mazlavá snětivost pšenice) / Sněť mazlavá hladká 0,15 l/100 kg moření osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Prašná sněť pšeničná 0,15 l/100 kg moření osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Prašná sněť pšeničná 0,15 l/100 kg moření osiva
Sněť stébelná (stébelná snětivost žita) 0,15 l/100 kg moření osiva

Toxické ikony

  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Kinto® Plus
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 33 g/l fluxapyroxad, 33 g/l tritikonazol, 33 g/l fludioxonyl

Kinto Plus je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo. Přípravek působí na plíseň sněžnou, fuzariózy, sněť mazlavou pšeničnou, sněť prašnou pšeničnou, sněť prašnou ječnou, sněť ječnou tvrdou, pruhovitost ječnou, palušku travní a na sněť stébelnou.

Na obalech (pytlích) musí být uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem Kinto Plus a musí být zřetelně označeny: Osivo namořeno přípravkem Kinto Plus na bázi fluxapyroxadu, tritikonazolu a fludioxonylu. Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům! Obaly (pytle) od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům a musí být zlikvidovány v zařízeních k tomu určených. Přípravek lze aplikovat jen profesionálním zařízením pro aplikaci přípravků určených pro moření osiv, které je vybaveno dostatečným odsáváním aerosolu / prachu vznikajícím při moření osiva.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Paluška travní (tyfulové vyzimování obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Prašná sněť ječná (prašná snětivost ječmene) 0,15 l/100 kg moření osiva
Pruhovitost ječmene 0,15 l/100 kg moření osiva
Tvrdá sněť ječmenná (krytá snětivost ječmene) 0,15 l/100 kg moření osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Prašná sněť pšeničná 0,15 l/100 kg moření osiva
Sněť mazlavá pšeničná (mazlavá snětivost pšenice) / Sněť mazlavá hladká 0,15 l/100 kg moření osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Prašná sněť pšeničná 0,15 l/100 kg moření osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 0,15 l/100 kg moření osiva
Prašná sněť pšeničná 0,15 l/100 kg moření osiva
Sněť stébelná (stébelná snětivost žita) 0,15 l/100 kg moření osiva
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Charakteristika charakteristika Kinto Plus
Etiketa etiketa Kinto Plus
Bezpečnostní list bezpečnostní list Kinto Plus
Stahování leták Kinto Plus
Top