Crossfit

Novinka s unikátní kombinací odolnosti vůči nádorovitosti kořenů a zároveň TuYV.

Crossfit

Novinka s unikátní kombinací odolnosti vůči nádorovitosti kořenů a zároveň TuYV.


Výhody

  • Výkonnost na úrovni konvenčních materiálů
  • Výkonná odrůda registrovaná ve Francii
  • Odolná vůči Phoma (obsahuje Rlm7)
  • Velmi dobrá v odolnosti dalším chorobám
  • Flexibilní v termínu zásevu, velmi dobře přezimuje

Detaily

Obecné informace

Jméno Crossfit
Formulace odrůda

Způsob účinku

Novinka s unikátní kombinací odolnosti vůči nádorovitosti kořenů a zároveň TuYV.

Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých)

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
odrůda odolná nádorovitosti - - - -
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
odrůda odolná TuYV - - - -

Obecné informace

Jméno Crossfit
Formulace odrůda

Způsob účinku

Novinka s unikátní kombinací odolnosti vůči nádorovitosti kořenů a zároveň TuYV.

Zpět

Řepka olejka ozimá - Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých)

Doporučená dávka
odrůda odolná nádorovitosti
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
-
Doporučená dávka
odrůda odolná TuYV
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
-

Proč Crossfit?

Akce s odrůdou Crossfit

Chcete se dozvědět více o akci „Osiva InVigor® 2023“?

Top