Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Crossfit

Novinka s unikátní kombinací odolnosti vůči nádorovitosti kořenů a zároveň TuYV.

Výhody

  • Výkonnost na úrovni konvenčních materiálů
  • Výkonná odrůda registrovaná ve Francii
  • Odolná vůči Phoma (obsahuje Rlm7)
  • Velmi dobrá v odolnosti dalším chorobám
  • Flexibilní v termínu zásevu, velmi dobře přezimuje

Detaily

Jméno Crossfit
Formulace odrůda

Novinka s unikátní kombinací odolnosti vůči nádorovitosti kořenů a zároveň TuYV.

Řepka olejka ozimá

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) odrůda odolná nádorovitosti
Viry odrůda odolná TuYV
Jméno Crossfit
Formulace odrůda

Novinka s unikátní kombinací odolnosti vůči nádorovitosti kořenů a zároveň TuYV.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) odrůda odolná nádorovitosti
Viry odrůda odolná TuYV
Top