Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Regalis® Plus

Použijte plus a získáte více.

Postřikový přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k regulaci růstu letorostů jabloní a ke stimulaci obrany proti bakteriální spále růžokvětých.

Výhody

  • regulátor růstu
  • nástroj kontroly výnosu
  • posilovač obranyschopnosti rostlin

Použití

Detaily

Jméno Regalis® Plus
Formulace Ve vodě dispergovatelné granule (WG)
Složky 100 g/kg prohexadione-calcium

Regalis Plus je regulátor růstu – je určen k retardaci růstu letorostů jabloní (jádrovin). Účinná látka prohexadion-kalcium z chemické skupiny acylcyklohexadionů působí jako inhibitor dílčích stupňů biosyntézy giberelinů, což po aplikaci vede ke zmenšení obsahu těchto růstově aktivních složek a tedy k retardaci růstu letorostů a tvorbě výmladků (tzv. „vlků“).

Při aplikaci za účelem retardace letorostů přípravek současně stimuluje obranu proti bakteriální spále růžokvětých.

Přípravek je využitelný v integrovaných systémech ochrany a produkce.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.


Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových
organismů
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Jabloň10000

Přípravek je vzloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek Regalis je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy, nedoporučuje se mísit s listovými hnojivy s obsahem vápníku.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby. Při použití případných kombinací je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-anoanoano--

Jabloň

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Retardace letorostů 0,5– 2,5 kg max 3kg/ha za rok
Spála růžokvětých (bakteriální) 0,5 - 2,5 kg/ ha max 3 kg/ ha za rok

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
Jméno Regalis® Plus
Formulace Ve vodě dispergovatelné granule (WG)
Složky 100 g/kg prohexadione-calcium

Regalis Plus je regulátor růstu – je určen k retardaci růstu letorostů jabloní (jádrovin). Účinná látka prohexadion-kalcium z chemické skupiny acylcyklohexadionů působí jako inhibitor dílčích stupňů biosyntézy giberelinů, což po aplikaci vede ke zmenšení obsahu těchto růstově aktivních složek a tedy k retardaci růstu letorostů a tvorbě výmladků (tzv. „vlků“).

Při aplikaci za účelem retardace letorostů přípravek současně stimuluje obranu proti bakteriální spále růžokvětých.

Přípravek je využitelný v integrovaných systémech ochrany a produkce.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.


Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových
organismů
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Jabloň10000

Přípravek je vzloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek Regalis je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy, nedoporučuje se mísit s listovými hnojivy s obsahem vápníku.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby. Při použití případných kombinací je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-anoanoano--

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Retardace letorostů 0,5– 2,5 kg max 3kg/ha za rok
Spála růžokvětých (bakteriální) 0,5 - 2,5 kg/ ha max 3 kg/ ha za rok
  • GHS-07 - Dráždivé

Proč Regalis® Plus?

Top