Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Dash® HC

Univerzální smáčedlo pro Vaše herbicidy.

Směs metylesterů mastných kyselin a alkyl esteru kyseliny fosrorečné zlepšující přilnavost a smáčivost přípravků.

Výhody

 • Univerzání adjuvant pro herbicidy
 • Zvyšuje smáčivost a přilnavost hebicidů, odolnost proti smytí deštěm a zpomaluje odpařování kapaliny
 • Prodlužuje a zvyšuje účinnost herbicidů
 • Součástí balení herbicidů Biathlon 4D, Cleravis, Stratos Ultra

Použití

Detaily

Jméno Dash® HC
Formulace emulgovatelný koncentrát
Složky směs metylesterů mastných kyselin a alkylesteru kyseliny fosforečné

Dash HC přidaný do aplikační kapaliny zvyšuje smáčivost a přilnavost přípravků na ochranu rostlin i odolnost proti smytí deštěm a zpomaluje odpařování aplikační kapaliny. Tím prodlužuje a zvyšuje účinnost herbicidů povolených v ČR.

Aplikace s herbicidem na dvouděložné plevele (0,5 - 1 l/ha, AT), jednoleté jednoděložné plevele (1 l/ha, AT) a vytrvalé jednoděložné plevele (1-2 l/ha, AT).

Nejsou známa žádná omezení.

Aplikační dávka herbicidního přípravku, který je aplikován se smáčedlem Dash HC, musí být v souladu s etiketou.

Dash HC nejdříve zřeďte asi desetinásobným množstvím vody a po důkladném promíchání nalijte do nádrže postřikovače, naplněné z části vodou. Připravenou aplikační kapalinu promíchejte a nádrž doplňte vodu na stanovený objem.

Dash HC je kompatibilní s běžně používanými herbicidy.

Kukuřice setá

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Ježatka kuří noha 0,6 l/ha - Kelvin Pack postemergentně
Plevele dvouděložné 0,6 l/ha - Kelvin Pack, nebo aplikace v BBCH 14 - 16 a množství 1 l/ha - Stellar Pack postemergentně
Pýr plazivý 0,6 l/ha - Kelvin Pack postemergentně

Toxické ikony

 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Dash® HC
Formulace emulgovatelný koncentrát
Složky směs metylesterů mastných kyselin a alkylesteru kyseliny fosforečné

Dash HC přidaný do aplikační kapaliny zvyšuje smáčivost a přilnavost přípravků na ochranu rostlin i odolnost proti smytí deštěm a zpomaluje odpařování aplikační kapaliny. Tím prodlužuje a zvyšuje účinnost herbicidů povolených v ČR.

Aplikace s herbicidem na dvouděložné plevele (0,5 - 1 l/ha, AT), jednoleté jednoděložné plevele (1 l/ha, AT) a vytrvalé jednoděložné plevele (1-2 l/ha, AT).

Nejsou známa žádná omezení.

Aplikační dávka herbicidního přípravku, který je aplikován se smáčedlem Dash HC, musí být v souladu s etiketou.

Dash HC nejdříve zřeďte asi desetinásobným množstvím vody a po důkladném promíchání nalijte do nádrže postřikovače, naplněné z části vodou. Připravenou aplikační kapalinu promíchejte a nádrž doplňte vodu na stanovený objem.

Dash HC je kompatibilní s běžně používanými herbicidy.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Ježatka kuří noha 0,6 l/ha - Kelvin Pack postemergentně
Plevele dvouděložné 0,6 l/ha - Kelvin Pack, nebo aplikace v BBCH 14 - 16 a množství 1 l/ha - Stellar Pack postemergentně
Pýr plazivý 0,6 l/ha - Kelvin Pack postemergentně
 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Charakteristika charakteristika Dash HC
Etiketa etiketa Dash HC
Bezpečnostní list bezpečnostní list Dash HC

Proč Dash® HC?

doporučení k aplikaci přípravku Dash HC ve slunečnici
doporučení k aplikaci přípravku Dash HC v řepce
doporučení k aplikaci přípravku Dash HC v hrachu
doporučení k aplikaci přípravku Dash HC ve fazoli
doporučení k aplikaci přípravku Dash HC v sóji
Top