Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Vizura®

stabilizátor dusíku

Výhody

Detaily

Jméno Vizura®
Formulace pomocná půdní látka
Složky 14 % DMPP (3,4 - dimethylpyrazol fosfát)

Vizura® je stabilizátor dusíku, který zvyšuje účinnost dusíku v tekutých statkových a organických hnojivech a kapalných minerálních hnojivech. Vizura® obsahuje účinnou látku DMPP (dimethylpyrazol fosfát), vyvinutou společností BASF. Amonný dusík ze statkových, organických a minerálních hnojiv se v půdě rychle přeměňuje na dusičnany v závislosti na teplotě, vlhkosti a stavu půdy. Přidáním přípravku Vizura® se tento proces výrazně zpomalí. Díky tomu má rostlina po výrazně delší dobu k dispozici N v amonné formě, což je pro ni z fyziologického hlediska výhodné. Amonná forma N se na rozdíl od dusičnanů z půdy nevyplavuje. Obzvláště v případě silných srážek, které jsou spojeny s rizikem vyplavování dusičnanů, je účinek přípravku Vizura® výrazný.

Vizura® se přidává do tekutých statkových hnojiv (kejda, močůvka, hnojůvka) a tekutých organických hnojiv (digestát) bezprostředně před aplikací (přípravek je po přidání stabilní po dobu maximálně dvou týdnů). Případně lze též použít do kapalných minerálních hnojiv (DAM, SAM, SADAM apod.), používaných v předjaří nebo v následném jarním období, kdy hrozí z důvodů intenzívnějších srážek posun dusičnanů do podorničí.

Toxické ikony

  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-05 - Korozivní
Jméno Vizura®
Formulace pomocná půdní látka
Složky 14 % DMPP (3,4 - dimethylpyrazol fosfát)

Vizura® je stabilizátor dusíku, který zvyšuje účinnost dusíku v tekutých statkových a organických hnojivech a kapalných minerálních hnojivech. Vizura® obsahuje účinnou látku DMPP (dimethylpyrazol fosfát), vyvinutou společností BASF. Amonný dusík ze statkových, organických a minerálních hnojiv se v půdě rychle přeměňuje na dusičnany v závislosti na teplotě, vlhkosti a stavu půdy. Přidáním přípravku Vizura® se tento proces výrazně zpomalí. Díky tomu má rostlina po výrazně delší dobu k dispozici N v amonné formě, což je pro ni z fyziologického hlediska výhodné. Amonná forma N se na rozdíl od dusičnanů z půdy nevyplavuje. Obzvláště v případě silných srážek, které jsou spojeny s rizikem vyplavování dusičnanů, je účinek přípravku Vizura® výrazný.

Vizura® se přidává do tekutých statkových hnojiv (kejda, močůvka, hnojůvka) a tekutých organických hnojiv (digestát) bezprostředně před aplikací (přípravek je po přidání stabilní po dobu maximálně dvou týdnů). Případně lze též použít do kapalných minerálních hnojiv (DAM, SAM, SADAM apod.), používaných v předjaří nebo v následném jarním období, kdy hrozí z důvodů intenzívnějších srážek posun dusičnanů do podorničí.

  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-05 - Korozivní
Top