Krytonosec čtyřzubý [Ceutorhynchus pallidactylus]

Výskyt a význam

Řepka, hořčice, brukvovité rostliny.

Popis

Dospělec je černý, červenohnědý až hnědý s rezavými chodidly. Velikost 2,5–4 mm. Larva je bílá se žlutohnědou až hnědou hlavou. Velikost až 6 mm.

Příznaky poškození

Brouci škodí žírem na listech (okénkování), vyžírání jamek ve stoncích. Larvy prožírají řapíky listů až do stonků. Stonky se deformují, praskají a lámou se. Obsahují drť s larvami. Na zelenině způsobuje praskání kedluben.

Způsob života

Přezimuje dospělec v půdě nebo pod úkryty. Brouci se objevují na přelomu března a dubna. Samičky kladou vajíčka do stonků pod vegetačním vrcholem, řapíků listů nebo podél hlavního listového nervu. Larvy se kuklí v hliněných kokonech v půdě. Škodí dospělci i larvy. Každý rok se vyvine 1 generace. Podob-ným způsobem škodí a podobný způsob života má i další druh krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837). Zbarvením je šedý, velikost 3–4 mm.

Ochrana

Přirození nepřátelé:

Blanokřídlí parazitoidi.

Indikace ošetření:

Ošetření porostů se provádí zhruba v období od konce března do začátku dubna. Důležité je ošetření provést dříve, než samičky nakladou vajíčka, pokud je zjištěno 1 a více brouků na 1 m2.

Top