Krytonosec šešulový [Ceutorhynchus obstrictus]

Výskyt a význam

Řepka, brukvovité rostliny.

Popis

Dospělec je šedý s hustými šedými chloupky. Velikost 3–4 mm. Larva je bílá s hnědou hlavou. Velikost až 5 mm.

Příznaky poškození

Napadené šešule lze jen ztěží rozpoznat, bývají zduřelé a nažloutlé. Larvy vyžírají semena.

Způsob života

Přezimuje dospělec v půdě nebo pod různými úkryty. Brouci aktivují od druhé poloviny dubna. Samičky kladou vajíčka do mladých šešulí. Larvy se kuklí v hliněném kokonu v půdě. Brouci se líhnou v červenci až srpnu. Škodí dospělci i larvy. Každý rok se vyvine 1 generace.

Ochrana

Přirození nepřátelé:

Blanokřídlí parazitoidi.

Indikace ošetření:

Ošetření porostů se provádí podle signalizace od fáze žlutého poupěte do konce plného květu, pokud dojde k lokalizaci v průměru alespoň jednoho dospělého brouka na jednu rostlinu. Výskyt krytonosců se zjišťuje na 4 x 25 vrcholových květenstvích v době mezi 9 až 11 hod dopoledne a následně mezi 16–18 hod odpoledne za klidného a slunečného počasí. Teplota v dopoledních hodinách by měla být nejméně 15 °C.

Top