Krytonosec zelný [Ceutorhynchus assimilis]

Výskyt a význam

Řepka, brukvovité rostliny.

Popis

Dospělec je šedočerný, velikost 2,5–3 mm. Larva je bělavá s našedlou až žlutohnědou hlavou, velikost 4–5 mm.

Příznaky poškození

Brouci vykusují otvory do čepelí listů. Dochází k zániku vegetačního vrcholu, rostliny jsou zakrslé. Působením larev se na kořenovém krčku vytvářejí hálky. Hálky vadí v letech, kdy dochází během zimy k extrémním výkyvům teplot. Hálky praskají a jsou vstupní branou pro houbové patogeny.

Způsob života

Nezávisle na sobě se vyvíjejí 2 kmeny (jarní a letní). U jarního kmene přezimuje dospělec v půdě nebo pod úkryty. U letního přezimuje larva v hálce na kořeni. Samičky kladou vajíčka do vyhloubených jamek na kořenovém krčku. Larvy se kuklí v půdě. Škodí dospělci i larvy. Každý rok se vyvine 1 generace.

Ochrana

Přirození nepřátelé:

Lumčík Diospilus oleraceus.

Indikace ošetření:

Není stanovena, ošetřuje se preventivně (moření osiva) na stanovištích s pravidelným výskytem škůdce.

Top