Heřmánkovec přímořský [Tripleurospermum inodorum]

Jedno- až víceletý semenný plevel klíčící od podzimu až do jara. Vyskytuje se na výhřevných, kyprých, na živiny dobře zásobených, nevápenitých hlinitých a písčitých půdách. Tento druh se v poslední době silně šíří.

Výskyt

Obilniny, řepka, řepa, luskoviny, kukuřice, brambor.

Determinace

Děložní lístky zakulacené - drsné. Pravé listy nejdříve kopinaté, později peřenosečné. Poslední úkrojek je kratší a silnější než u heřmánku pravého - Chamomilla reticulata. Oproti heřmánku pravému může tento druh dosáhnout výšky až 120 cm.

Květní úbory jsou jednotlivé, trubkovité terčové květy žluté, jazykovité okrajové květy zářivě bílé. Lůžko je kuželovitě protažené s kopinatými, osténkatými plevkami a není duté.

Rostlina vytvoří až 100 000 semen, jsou tmavohnědá s korunkami.

Klíčí od 5-35 °C.

Top