Hluchavka nachová [Lamium purpureum]

Jednoletý, někdy až dvouletý semenný plevel klíčící na podzim a zjara. Vyskytuje se především na kyprých, výživných, humózních, nevápenatých, písčitohlinitých až hlinitých půdách.

Výskyt

Obilniny, především ozimé obilniny, ozimá řepka, řepa, brambor, luskoviny, kukuřice.

Determinace

Děložní lístky okrouhle oválné, řapíky bez chlupů, čepel okrouhlá, na vrcholu mírně vytažená do špičky.

Pravé listy okrouhle srdčité, křižmostojné, dlouze řapíkaté, vrcholové krátce řapíkaté, často načervenalé, měkce ochlupené, výrazně žilkované, okraj zoubkovaný.

Purpurově červené květy jsou uspořádané po 6-10 ve 3-7 za sebou jdoucích lichopřeslenech. Jednotlivé květy jsou souměrné, dvojobalné, spodní pysk výrazně větší.

Na rostlině dozrává asi 200 vejčitých, většinou šedých a hladkých, zřídka jemně důlkovaných semen.

Teplota klíčení: 7-35 °C.

Top