Kokoška pastuší tobolka [Capsella bursa-pastoris]

Dvouletý, někdy jednoletý semenný plevel, klíčící téměř po celý rok, s vřetenovitým kořenem. Vyskytuje se na všech druzích půdy, dává však přednost půdám zásobeným dusíkem, kyprým, nejčastěji humózním hlinitým a písčitohlinitým.

Výskyt

Řepka ozimá, obilniny, řepa, luskoviny, kukuřice.

Determinace

Děložní lístky velmi malé, 2-3 mm dlouhé, zakulacené až podélně oválné, krátce řapíkaté.

Pravé listy: přízemní listy vytváří řapíkatou růžici, jsou nedělené s mírně vtaženým okrajem či křídlaté. Tvoří jen málo lodyžních listů, jsou nedělené, celokrajné nebo mírně zubaté, se širokou botkou, kterou jsou k lodyze přisedlé. Kokoška pastuší tobolka patří k velmi variabilním druhům.

Květy mají odstávající stopky. Korunní lístky bílé, vejčité, lístky kališní odstávající. Rostliny kvetou po dlouhou dobu na podzim i zjara až do začátku léta.

Plody - šešulky jsou podlouhlé, srdčitě trojúhelníkovité, na špičce jemně lemo-vané. Rostlina vytvoří kolem 2 000 - 40 000 semen, která jsou světle hnědá, hladká a v půdě po mnoho let klíčivá (16-35 roků).

Klíčí při 2-5 °C.

Top