Violka rolní / Violka trojbarevná [Viola tricolor]

Jedno- až víceletý semenný plevel klíčící celoročně, avšak nejvíce na podzim. Vyskytuje se téměř na všech druzích půd - především však na nevápenatých až mírně kyselých půdách.

Výskyt

Obilniny, zejména ozimé obilniny, řepka, luskoviny, kukuřice, brambor.

Determinace

Děložní lístky široce lžícovité, celokrajné s vrubem na špičce, s krátkým řapíkem.

Pravé listy s na okraji s hlubšími zářezy; spodní s delšími řapíky, okrouhlé až vejčitě kopinaté; postranní listy složené.

Květy jednotlivě na dlouhých stopkách, s 5 nestejně velkými korunními lístky rozdílných barev a velikostí, většinou bílo žluté, horní také fialové, většinou stejně velké jako kališní lístky. Rostlina vytvoří až 2 500 hruškovitých žlutých semen.

Optimální teplota pro klíčení je kolem 13 °C.

Další druh violky - violka trojbarevná - Viola tricolor má větší, převážně modrofialové květy.

Top