Fakta o škůdcích

Poznání hlavních škůdců, jejich biologie, chování a následky.

Hlodavci

Hlodavci jsou celosvětově rozšířenými škůdci, schopnými působit konstrukční škody, šířit choroby ohržující život a soutěžit s člověkem při získávání potravy.

více... 

Myši

Myši jsou přenašeči chorob (kupříkladu salmonely) a mohou přenášet i některé typy Leptospirózy nikoliv však Wielovu nemoc. Svým permanentním "značkováním" močí kontaminují jídlo i krmivo.

více...

Švábi

Švábi představují jedno z nejvýznamnějších zdravotních rizik, jsou přenašeči nemocí, jako jsou úplavice, gastroenteritida, průjem, břišní tyfus, dětská obrna a salmonela.

více...

Štěnice

Štěnice nejsou považovány za časté přenašeče chorob, ale jejich škodlivost se projevuje při dráždivé reakci objevující se následně po poštípání.

více...

Mravenci

Jsou dva hlavní druhy mravenců - černí (nebo také zahradní) mravenci a mravenci faraóni. Oba druhy působí obtíže když pořádají výpravy za potravou, tvoří si stezky a shlukují se kolem zdroje potravy.

více...

Čmelíci

Čmelíci se velmi často objevují v chovech drůbeže a jsou známi sáním krve a tím zneklidňováním drůbeže, přenášením chorob a působením škod především v produkci vajec.

více...

Blechy

Blechy jsou problematické přenášením choroboplodných organismů. Přenos je umocněn jejich promiskuitními návyky při krmení, kdy cestují z jednoho hostitele na druhého.

více...

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Top