Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Pulsar® 40

herbicid

Jedinečný herbicid určený do Clearfield slunečnice a sóji

Širokospektrální herbicid umožňující postemergentní hubení plevelů v Clearfield hybridech slunečnice

Výhody

  • Účinkuje na široké spektrum jednoděložných a dvouděložných plevelů
  • Retardační účinek na vytrvalé plevele
  • Kombinace listového a půdního účinku
  • Vysoká selektivita
doporučení k aplikaci přípravku Pulsar 40 ve slunečnici

Obecné informace

Jméno Pulsar® 40
Formulace kapalný koncentrát
Složky 40 g/l imazamox
Charakteristika CH_Pulsar_40
Etiketa Pulsar_40_CLP
Bezpečnostní list BL_Pulsar_40

Přípravek Pulsar® 40 je určen pro použití s odrůdami technologie CLEARFIELD® ve slunečnici a v sóji.

Pulsar®40 je širokospektrální herbicid, jehož účinná látka je přijímána listy a kořeny, proudem živin a asimilátů je rozváděná do celé rostliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje se v růstových vrcholech. Vzcházející citlivé plevele po zasažení zastavují růst, přestávají plodině konkurovat a během 4 - 6 týdnů hynou. Zabudované smáčedlo zajišťuje rychlý průnik účinné látky do pletiv rostlin.

Prvním příznakem herbicidního účinku mimo zastavení růstu plevelů je tmavočervené zbarvení, anebo chloróza nejmladších listů postupně přecházející do nekróz a odumření rostlin. Rychlost účinku přípravku je závislá na druhu plevelů a jejich růstové fázi, teplotních a vlhkostních podmínkách. Při nepříznivých podmínkách pro růst a vývoj plevelů se může herbicidní účinek projevit až později po aplikaci.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku IMAZAMOX , vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech sóji!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Slunečnice, soja4444
Štírovník růžkatý, rod komonice, úročník lékařský, pískavice řecké seno, štírovník jednoletý, hrachor setý, cizrna beraní, fazol setý conv. černý4444


Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu
necílových rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Slunečnice, soja5500
Štírovník růžkatý, rod komonice, úročník lékařský, pískavice řecké seno, štírovník jednoletý, hrachor setý, cizrna beraní, fazol setý conv. černý5500

Přípravek Pulsar 40 je kompatibilní s běžně používanými herbicidy. Fyzikální mísitelnost s kapalnými hnojivy prověřte zkouškou.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby. V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Kapalná hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
AnoAnoAnoAnoAnoNe

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,5 - 0,7 l/ha postemergentně max. 1x
Plevele jednoděložné 0,5 - 0,7 l/ha postemergentně max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,5 - 0,7 l/ha postemergentně max. 1x fazol conv. černý
Plevele jednoděložné 0,5 - 0,7 l/ha postemergentně max. 1x fazol conv. černý
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,5 - 0,8 l/ha postemergentně max. 1x
Plevele jednoděložné 0,5 - 0,8 l/ha postemergentně max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,6 - 0,9 l/ha postemergentně max. 1x hrachor setý
Plevele jednoděložné 0,6 - 0,9 l/ha postemergentně max. 1x hrachor setý
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,5 - 0,7 l/ha postemergentně max. 1x štírovník jednoletý
Plevele jednoděložné 0,5 - 0,7 l/ha postemergentně max. 1x štírovník jednoletý
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,5 - 0,8 l/ha postemergentně max. 1x
Plevele jednoděložné 0,5 - 0,8 l/ha postemergentně max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha BBCH 12 - BBCH 16 1 x za sezónu
Plevele jednoděložné 1,25 l/ha BBCH 12 - BBCH 16 1 x za sezónu
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 1,25 l/ha BBCH 12 - BBCH 16 1 x za sezónu
Plevele jednoděložné 1, 25 l/ha BBCH 12 - BBCH 16 1 x za sezónu
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,5 - 0,8 l/ha postemergentně max. 1x štírovník růžkatý nebo úročník bolhoj
Plevele jednoděložné 0,5 - 0,8 l/ha postemergentně max. 1x štírovník růžkatý nebo úročník bolhoj
Top