Řešení pro zemědělství
Zemědělství

RAK® 1 + 2 M

insekticid

Feromonový insekticidní přípravek uvolňující páry (VP) pro použití konfúzní metodou na obaleče jednopásého a obaleče mramorovaného v révě vinné.

doporučení k aplikaci přípravku RAK 1 + 2 M v révě

Obecné informace

Jméno RAK® 1 + 2 M
Formulace přípravek uvolňující páry (VP)
Složky 226 mg/ks (E/Z)-dodec-9-en-1-yl acetát, 217 mg/ks (E,E/Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát
Etiketa RAK_12_M
Charakteristika charakteristika RAK 1 + 2 M
Bezpečnostní list bezpečnostní list RAK 1 + 2 M

Takzvané SCLPs (Straight Chain Lepidopteran Pheromones) jsou přirozeně se vyskytující biochemikálie produkované hmyzem z řádu motýlů (Lepidoptera). Tyto látky jsou vypouštěny receptivními samičkami můr za účelem vábení samců. Při použití konceptu “mating disruption” (rušení páření) jsou identické nebo velmi podobné syntetické látky uvolňovány např. za pomoci odparníků. Samci jsou dezorientováni, páření je potlačeno a v souvislosti s tím je významně redukována další generace potomstva.

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Obaleč jednopásý 500 ks kapslí / ha max. 1x, matení samců
Top