Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Scala®

fungicid

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti strupovitosti jádrovin a proti plísni šedé na jahodníku a révě.

doporučení k aplikaci přípravku Scala v jádrovinách
doporučení k aplikaci přípravku Scala v révě

Obecné informace

Jméno Scala®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 400 g/l pyrimethanil
Charakteristika CH_Scala
Etiketa Scala
Bezpečnostní list BL_SCALA

Scala je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2-3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI selhávají.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Jahody4444
Réva6666
Jádroviny161266

Jahody:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Jádroviny:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny anilinopyrimidinů (např. PYRIMETHANIL, CYPRODINIL) v révě a jahodníku vícekrát než 1x, v jádrovinách vícekrát než 4x za vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny anilinopyrimidinů jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Tabulka mísitelnosti
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-ANOANOANOANO--

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň šedá 2,5 l/ha, na počátku květu, nebo uprostřed kvetení, nebo na konci kvetení max. 1x,
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Strupovitost 1,125 l/ha (0,375 l/ha/m výšky koruny) max. 3x, interval mezi aplikacemi 7-10 dnů, do BBCH 69
Top