Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Herbicidy

Nabídka našich herbicidních přípravků seřazená dle abecedy:

Akris® - proti jednoděložným i dvouděložným plevelům v kukuřici

Ataman® - komplexní herbicid v obilinách

Basagran® - selektivní herbicidní přípravek s širokou škálou možností aplikace

Biathlon® 4D - čtyři rozměry boje proti plevelům v obilninách

Butisan® 400 SC - základ pre i časně postemergentních postřiků řepky

Butisan® Complete - spolehlivý, bezpečný, flexibilní - kompletní řešení pro vaši řepku

Cleravis® - postemergentní herbicid do speciálních hybridů řepky

Corum® - jedinečné širokospektrální herbicidní řešení v luskovinách

Escort® Nový - časně postemergentní řešení v hrachu na zrno a pelušce

Flirt® Nový - inovovaný herbicidní přípravek do cukrovky a krmné řepy

Chocker® - nezůstane ani rezistentní chundelka

Nimbus® Gold - jedinečný herbicid určený pro preemergentní ošetření řepky

Outlook® - univerzální přípravek určený k hubení plevelů v mnoha plodinách

Pontos® - herbicidní přípravek do obilnin s různými benefity

Pulsar® 40 - jedinečný herbicid určený do Clearfield® slunečnice a sóji

Pulsar® Plus - plus pro vaši slunečnici ze systému Clearfield® Plus

Pyramin® Turbo - půdní herbicid do cukrovky a krmné řepy

Slalom TM - k pre- a postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů v kukuřici

Stomp® 400 SC - přípravek s velmi širokou registrací v polních i speciálních plodinách

Stomp® Aqua - herbicidní přípravek se širokou registrací

Stratos® Ultra - proti plevelným jedno i víceletým travám ve dvouděložných kulturách

Wing® P - spolehlivý preemergentní přípravek pro čistou slunečnici

Top