Řešení pro zemědělství

Zemědělství,

nejcennější práce na zemi

Zemědělství

Zemědělství je nejcennější prací na zemi

Přeháníme? Právě naopak! Bez jídla se neobejde nikdo z nás, závisí na něm naše existence. A přece si to dnes tak málo uvědomujeme. Stejně jako to, že ti, co pro nás potraviny pěstují – zemědělci – při své práci nikdy nečelili náročnější době. Musí pěstovat víc a přitom kvalitnějších plodin, i když půdy ubývá, chovat se šetrně k životnímu prostředí i se vypořádat se změnou klimatu. Proto si myslíme, že je zemědělství tou nejcennější prací na zemi. A s rostoucí populací bude ještě cennější.

Video

Dostatečné množství

OSN odhaduje, že v roce 2050 dosáhne světová populace 9,7 miliardy obyvatel. Jak si Země dokáže poradit s takovým množstvím obyvatel, když klimatická krize ukazuje, že i současných 7,6 miliard přestává zvládat? Jak dokážeme nasytit rostoucí populaci, když plocha půdy, kterou může zemědělství využívat, klesá? Už dnes připadá na každého z nás jen ½ zemědělské půdy ve srovnání se situací před 50ti lety. Nejíme méně a naše nároky na množství a pestrost stravy naopak rostou. Jedinými dnes známými cestami, jak zajistit dostatek cenově dostupných potravin, je zvyšování výnosů ze stávající zemědělské půdy nebo prodlužování sezóny pěstováním plodin např. ve sklenících.

To ale umíme jen díky vývoji a využívání nových moderních technologií. Patří mezi ně i používání přípravků pro ochranu rostlin, které chrání plodiny před nepříznivými vlivy měnícího se podnebí, škůdci, chorobami a plevely. Navzdory jejich používání dochází každý rok ke ztrátě až 1/3 jejich produkce. Naše budoucnost závisí na nalezení způsobů, které umožní zabezpečit produkci potřebného množství potravin udržitelným způsobem, tj. vyvinout vhodné technologie, které zajistí lepší výnosy a zároveň omezení nežádoucí dopady na životní prostředí. Než je najdeme, můžeme jako jednotlivci přispět třeba i omezením plýtvání jídlem v domácnostech.

Jaká by byla úroda, kdyby zemědělci nepoužívali přípravky na ochranu rostlin?

Prohlédněte si časosběrný snímek z Rakouska, který ukazuje parcelu, na jejíž jedné polovině se používaly přípravky na ochranu rostlin a na druhé ne.

Jak je patrné, neošetřovaná část brzy zmizela pod porostem plevelů a následná sklizeň cukrové řepy byla samozřejmě výrazně nižší. Rozdíl v úrodě činil 86% (IGP Rakousko, 2017).

I v ČR je možné podobné srovnávací parcely nalézt - čtěte více o projektu "Podívej se do pole" ZDE

Výběr nezávislých článků k tématu

Mohlo by vás zajímat:

Zachraň jídlo!

Zachraň jídlo!

Víte, jak neskutečně se plýtvá jídlem po celém světě?

Plýtvání v ČR

Plýtvání v ČR

Ani pohled zaměřený pouze na české domácnosti není radostný

GMO revoluce?

GMO revoluce?

Může pěstování upravených potravin snižovat úroveň hladomoru?

Úbytek půdy

Úbytek půdy

Jakoby nestačilo, že populace roste - zároveň ještě také ubývá míst, kde se dá vypěstovat potrava

Naše kampaň běží již několik let

Kromě poděkování samotným zemědělcům oslovujeme tentokrát i širší veřejnost. Podívejte se na video, které odstartovalo tuto kampan už v roce 2013 nebo na video Hladová planeta ze stejného roku, které přesto neztrácí na aktuálnosti. Posledním je video o rovnováze, které je v zemědělství zapotřebí stejně jako v našich životech.

Správná rovnováha je záležitostí nás všech

Díky využívání nejnovějších vědeckých poznatků a novým technologiím pomáháme zemědělcům zvládat jejich potřeby. Vyvíjíme přípravky, které umožňují vyšší produkci potravin a dosahování výnosů, které uspokojí potřeby rostoucí a stále náročnější populace při rostoucím tlaku na ochranu životního prostředí. Věříme, že budoucnost zemědělství je o spolupráci při hledání rovnováhy mezi úspěchem zemědělce, možnostmi naší planety a požadavky společnosti a spotřebitelů.

Top