Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Proč je zemědělství nejcennější prací na zemi?

Nás, v BASF Ochrana rostlin, odpověď inspirovala k tvorbě kampaně, která ukazuje naše uznání a přispívání k celsvětovému zemědělství

Zemědělci jsou ti, kdo dokáží nakrmit hladovou planetu. S pomocí firmy BASF mají zemědělci budoucnost ve svých rukách. Prohlédněte si video:

Kampaň podporuje naši obchodní strategii, protože ukazuje, jak dokážeme naše znalosti o potřebách a obtížích zemědělců přetvořit v inovativní technologie a řešení.

Při tvorbě kampaně jsme se zaměřili na to, jak zemědělci a spotřebitelé vnímají roli zemědělství i jak se vnímají mezi sebou. Zemědělci by měli za svou práci pocítit hrdost; protože berou svou zodpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí velmi vážně.

BASF sehrává svou roli tím, že spolupracuje se zemědělci přitvorbě chemie, která pomáhá vyprodukovat vyšší kvalitu plodin a dosáhnout výnosů, které zvládnou uspokojit potřeby stále rostoucí světové populace.

Snímky zemědělců a plodin z celého světa představují odpověď. Zemědělství je opravdu tou nejcennější prací na zemi! Ruce představují obětavou těžkou práci, kterou zemědělci vykonávají po celém světě. Naše společnost je hrdá na to, že také může přispět k zemědělství a pomáhá čelit výzvám pěstitelů.

Odpověď je v rukou zemědělců!

Zemědělství, nejcennější práce na světě.

Každé zrnko se počítá

Máme ale dostatek zemědělské půdy?

Bude zkrátka potřeba počítat s každým zrnkem. BASF proto ve spolupráci se zemědělci vyvíjí inovativní přípravky pro ošetření osiva. Z něj vzešlé rostliny jsou silnější a odolné vůči chorobám, což pomáhá zemědělcům maximálně využít jejich výnosový potenciál. Díky tomuto osivu nasytí více lidí při stejném množství půdy.

S pomocí firmy BASF mají zemědělci budoucnost ve svých rukách.

Vytěžit ze vzácného zdroje co nejvíc

A proto je jen málo věcí důležitějších, než půda, v níž se tyto plodiny pěstují. Aby mohla půda zůstat zítra zdravá, už dnes s ní musíme zacházet s péčí a respektem.

BASF ve spolupráci se zemědělci vytváří přípravky, která pomáhají udržet půdu úrodnou a plodnou, se správným množstvím vody a živin. Chráníme zemi a myslíme na budoucnost.

S pomocí firmy BASF mají zemědělci budoucnost ve svých rukách.

Technologie, které pracují pro zem

Bez správných technologií by to byl nemožný úkol.

BASF podporuje zemědělce, aby se dostávali k inovacím, řešením a lidem, kteří jim umožní zvýšit produktivitu a být na špici svého oboru. Takže rostoucí požadavky mohou být plněny

S pomocí firmy BASF mají zemědělci budoucnost ve svých rukách

Světová poptávka po potravinách roste, plocha zemědělské půdy ne

Takže zajištění dostatečného množství kvalitních potravin při stávajícím množství půdy bude stále obtížnější.

To je důvod, proč BASF ve spolupráci se zemědělci vytváří přípravky, které pomáhají maximalizovat výnos a produkovat zdravější úrodu. Velkým dílem tak přispíváme k tomu, abychom se my všichni mohli každý den těšit z dostatku potravin.

S pomocí firmy BASF mají zemědělci budoucnost ve svých rukách.

Pěstování vysoce kvalitních plodin

Na zemědělce je vyvíjen tlak s cílem maximalizovat výnosy a produkovat plodiny se stále vyšší kvalitou. Očekávání může vést k velkým výsledkům.

To je důvod, proč BASF ve spolupráci se zemědělci vytváří přípravky, které pomáhají pěstovat zdravé a vysoce kvalitní plodiny, které svět požaduje.

S pomocí firmy BASF mají zemědělci budoucnost ve svých rukách.

Top