Ochrana vody a půdy

Voda je klíčovým zdrojem pro lidstvo a život na zemi, takže její ochrana je a musí být prioritou

V Evropě máme jedny z nejpřísnějších zákonných norem na světě (EU Water Framework Directive), které chrání přírodní i umělé zdroje vody. Pesticidy používané v zemědělství mohou proniknout do vodních zdrojů mnoha cestami – od náhodného rozlití na dvoře farmy po vyplavení z ošetřených polních ploch. Cceme zvýšit povědomí o tom, jak se pesticidy do vody dostávají a poskytnout rady, jak minimalizovat znečistění vody pesticidy používanými v zemědělství. Koneckonců ochrana vod v zemědělství prospívá všem – zemědělcům, přírodě i celé společnosti.

Rizika znečištění vody a jejich omezení

Na obrázku si můžete prohlédnout běžné situace, které jsou z hlediska znečištění vody riskantní

Pokud chceme,

aby byla půda zdravá i zítra,

musíme s ní už dnes

zacházet s péčí a respektem

Top