Je nutné obávat se dovozů nepovolených přípravků na ochranu rostlin do České republiky - ano, nebo ne?

Česká asociace ochrany rostlin CCPA

Ing. Eliška Princová

CCPA je sdružením výrobců přípravků na ochranu rostlin, členské společnosti dodávají na trh kompletní portfolio přípravků včetně těch, které jsou povoleny do ekologického zemědělství.

Přípravky na ochranu rostlin jsou přísně kontrolované chemické látky, které musí projít náročným procesem povolení. Výrobce musí předložit mnoho studií o chování látky v životním prostředí, o metabolitech a dalším životním cyklu, o účinku látky na cílové i necílové organismy a dalších aspektech. Podklady pro studie se získávají několik let. Na základě studií se úřad (v ČR Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, tedy ÚKZÚZ) rozhodne, zda konkrétní přípravek bude povolen k použití v ČR. Pokud jsou pak dodrženy podmínky použití přípravku tak, jak je stanoví etiketa přípravku, chemická látka je bezpečná a přináší větší přínos než rizika.

Nepovolené přípravky buď náročným procesem povolování vůbec neprošly (v případě padělaných přípravků) nebo jinak nesplňují podmínky povolení (například jsou již prošlé nebo mají změněné chemicko-fyzikální vlastnosti v důsledku nedodržení podmínek skladování). Jsou rizikem pro uživatele i pro životní prostředí.

Pokud například u padělaného přípravku neodpovídá jeho obsah tomu, co je napsáno na etiketě, nemůže uživatel vybrat správné osobní ochranné prostředky pro práci a tím se vystavuje riziku ohrožení vlastního zdraví. Výrobce a následně i ÚKZÚZ ve svém povolení deklaruje, že při správné manipulaci s přípravkem nehrozí riziko poškození zdraví. Ovšem v EU již byly zaznamenány případy, kdy přípravek neznámého původu obsahoval například karcinogenní složky, které ovšem nebyly deklarovány na etiketě.

V doložených případech mají nepovolené padělané přípravky původ v Asii, kde se výrobci snaží maximálně ušetřit a používají zastaralé a překonané látky, které jsou navíc často velmi rizikové pro zdraví i pro životní prostředí. Přípravky se pak dostávají do Evropy buď jako surové chemikálie, které jsou teprve na místě dokončeny do formulace konečného přípravku, nebo cestují již připravené ve finálních obalech a v EU jsou na ně pouze dolepeny etikety země, kam mají dorazit.

Padělání přípravků na ochranu rostlin je kriminální aktivitou, jak uznala i Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v jedné ze svých posledních zpráv. Během akce Europolu, která se konala na podzim 2015 v hlavních evropských přístavech, bylo během 12 dnů objeveno v lodních kontejnerech 190 tun padělaných přípravků na ochranu rostlin.

Nákupem originálních přípravků od renomovaných výrobců prostřednictvím zavedených a spolehlivých distributorů se může zemědělec vyhnout rizikům spojeným s použitím nepovolených přípravků.

Top