Historie společnosti BASF

V roce 2015 slaví společnost BASF 150 let od svého vzniku. Prohlédněte si hlavní epochy a milníky v její historii.

Též si můžete prohlédnout knižní publikaci o historii BASF - zde

1865 - 1901

Doba barviv

(Dělníci ručně obsluhují filtrační lisy pro dosažení co možná nejsuššího indiga na konci výrobního procesu v roce 1921.)

...přečtěte si více...

1902 - 1924

Haber-Boschův proces a období umělých hnojiv

(Dělnice pečují o rostliny v Zemědělské výzkumné stanici v Limburgerhofu, dnes Zemědělském centru Limburgerhof, okolo roku 1925. Experimenty v nádobách poskytují informace o vlivu hnojiv na růst rostlin.)

...přečtěte si více...

1925 - 1944

Období vysokotlakých syntéz

(V závodě v Ludwigshafenu je v roce 1935 vybudován obrovský vysokotlaký reaktor. BASF je průkopníkem vysokotlaké technologie a zavádí ji v chemickém průmyslu. Vysokotlaká technologie se stává pro průmyslovou chemii stále charakterističtější.)

...přečtěte si více...

1945 - 1964

Od nových začátků po éru plastů

(Od 60. let 19. století odkrývají plasty nové oblasti využití. V tomto případě se jedná o výrobu plastových nádob vstřikováním v Oddělení aplikační technologie v roce 1960.)

...přečtěte si více...

1965 - 1989

Na cestě stát se nadnárodní společností

(BASF se postupně mění v mezinárodní společnost. To platí zejména pro výrobu, která stále více expanduje do zámoří, aby se přiblížila významným zákaznickým trhům. Příkladem je zde zobrazená výroba barviv v Brazílii v roce 1970.)

...přečtěte si více...

1990 - 2015

Udržitelný start do nového tisíciletí

(Zaměstnanci společnosti BASF pracují ve výzkumu a vývoji na přibližně 70 pracovištích po celém světě včetně tohoto ve Spojených státech amerických v roce 2014.)

...přečtěte si více...

Top