Pictor® – nejpoužívanější fungicid vítězem pokusů

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) každoročně zjišťuje používání fungicidních přípravků mezi svými členy. Několikátým rokem po sobě jsou nejpoužívanějšími přípravky ty od společnosti BASF. V segmentu přípravků do květu zůstal nejvíce používaným řešením Pictor® (20,7 %). Devět z deseti uvedených přípravků jsou vícesložkové v tzv. ready-mix formě. Pouze 5 % plochy zůstala neošetřená.

graf ukazující používání fungicidů mezi členy SPZO
Ošetření mezi členy svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO), 2022

Vloni jsme již třetí rokem otestovali tři nejpoužívanější fungicidní přípravky určené k ochraně řepky ve fázi květu. Pro tento typ pokusů využíváme systém umělé inokulace hlízenkou obecnou, čímž rostliny vystavujeme extrémnímu napadení. Od roku 2020 jsme pouze v České republice provedli 11 pokusů na pokusných stanicích s osvědčením pro provádění registračních pokusů (GEP). Průměrné napadení hlízenkou obecnou dosáhlo na 37,2 %, zatímco porost ošetřený přípravkem Pictor® snížil napadení touto chorobou na 10,2 %. Průměrný výnos na kontrole byl 37 q/ha. Nejvyššího výnos bylo dosaženo s přípravkem Pictor®, který činil 46,4 q/ha.

Pictor® díky použití látek ze dvou odlišných chemických skupin (dimoxystrobin a boscalid) zabraňuje vzniku rezistence patogenů. Působí především preventivně, ale dokáže zvládnout napadení i při počínajících příznacích. V každém roce jej charakterizuje velmi vysoká účinnost proti hlízence obecné, fomové hnilobě ale i jiným chorobám (alternáriová skvrnitost, plíseň šedá), a to i přes extrémní napadení, nebo naopak v letech bez napadení. Jeho účinnost je navíc v porovnání oproti jiným konkurenčním přípravkům v průběhu let velmi stabilní a neklesá, a to i při významných výkyvech počasí např. kolísající teploty pohybující se při aplikace a v průběhu jeho působení kolem 10 °C mu nevadí. Výborně odolává vysokému UV záření a poločas rozpadu je velmi dlouhý. Proto v každém roce přináší jistotu maximální doby ochrany.

Obě obsažené látky v přípravku se vyznačují tzv. green efektem. Ten uživatelům přináší následující výhody:

  • snižuje stres rostlin
  • zpomaluje vývoj fytohormonu stárnutí – ethylénu
  • zvyšuje odolnost rostlin proti pukání šešulí

Pictor® jako jediný dvousložkový fungicid v období květu, je možno použít v obou pásmech ochrany vod a na svazích. Velkou výhodou je, že nemá klasifikaci na včely. Pokud je aplikován samostatně, nepodléhá tím oznamovací povinnosti a zemědělec jej může aplikovat kdykoliv během letové aktivity včel. Tím odpadají zbytečné administrativní starosti spojené s postřikem.

Nejlepší účinnost přináší v plném květu, přičemž výkonnost poskytuje i při dřívějších aplikacích ještě před květem řepky – od BBCH 57.

Související přípravky

Související plodiny

 Marek Šmika

Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Area Central - Oilseeds and Legumes

Agro

Top