Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Pictor®

Víc než jen o kapku lepší.

Pictor je systémový fungicidní přípravek určený k ochraně řepky ozimé a slunečnice roční proti hlízence obecné, fomové hnilobě, plisni šedé a alternáriové skvrnitosti. Vysokou preventivní a kurativní účinnost zajištuje vyvážený poměr dvou kompatibilních látek - boscalidu a dimoxystrobinu, které působí na dýchací procesy houbových organizmů.

Výhody

 • AgCelence efekt, pozitivní vliv na výnos řepky
 • Špičková účinnost proti hlízence obecné, fomové hnilobě, plísni šedé, čerňi řepkové a alternáriové skvrnitosti
 • Výrazné omezení pukání šešulí
 • Flexibilita použití (aplikace možná od fáze zeleného poupěte řepky až do fáze plného kvetení řepky, u slunečnice fáze hvězdy až plný květ)
 • První na trhu s SDHI technologií karboxamidů
 • Vynikající formulace - odolnost vůči smyvu deštěm (srážky 30 min. po aplikaci nesnižují účinnost)

Použití

Detaily

Jméno Pictor®
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 200 g/l dimoxystrobin, 200 g/l boscalid

Účinná látka dimoxystrobin patří do chemické skupiny strobilurinů, které působí na dýchací procesy citlivých houbových organismů.

Boscalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy houbových organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny.

Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 2x za vegetační sezónu plodiny.

Neaplikujte tento přípravek jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Přípravek Pictor je kompatibilní s běžně používanými insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyGraminicidy
-anoano, např. Carambaano, např. Vaztak-

Ředkev setá

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Houbové choroby 0,5 l/ha max. 1x, preventivně 200 - 400 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) 0,5 l/ ha a) podzimní aplikace od 4 listů při prvních příznacích napadeníb) jarní aplikace při počátku napadení nebo při znovuobjevení příznaků napadení
Hlízenka obecná 0,5 l/ ha od počátku kvetení do plného kvetení (BBCH 57 - 69)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Hlízenka obecná 0, 5 l/ ha aplikace v růstové fázi BBCH 51 či 61, v případě vysokého infekčního tlaku dvojí aplikace (BBCH 51, BBCH 61)

Toxické ikony

 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Pictor®
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 200 g/l dimoxystrobin, 200 g/l boscalid

Účinná látka dimoxystrobin patří do chemické skupiny strobilurinů, které působí na dýchací procesy citlivých houbových organismů.

Boscalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy houbových organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny.

Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone) vícekrát než 2x za vegetační sezónu plodiny.

Neaplikujte tento přípravek jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Přípravek Pictor je kompatibilní s běžně používanými insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyGraminicidy
-anoano, např. Carambaano, např. Vaztak-

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Houbové choroby 0,5 l/ha max. 1x, preventivně 200 - 400 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) 0,5 l/ ha a) podzimní aplikace od 4 listů při prvních příznacích napadeníb) jarní aplikace při počátku napadení nebo při znovuobjevení příznaků napadení
Hlízenka obecná 0,5 l/ ha od počátku kvetení do plného kvetení (BBCH 57 - 69)
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Hlízenka obecná 0, 5 l/ ha aplikace v růstové fázi BBCH 51 či 61, v případě vysokého infekčního tlaku dvojí aplikace (BBCH 51, BBCH 61)
 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top