Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Ošetření kukuřice proti plevelům

Setí kukuřice je v plném proudu, bohužel se nám zatím vyhýbají dešťové srážky, vysoké teploty a silný vítr vysušují povrch půdy. Tento průběh počasí komplikuje rozhodnutí, jaký typ přípravku použít k ošetření proti plevelům. Stávající počasí je nepříznivé pro použití preemergentních herbicidů, protože jejich největší slabinou je snížení účinnosti při nedostatku vody v půdě. Na druhou stranu jejich velkou předností je vysoká selektivita ke kukuřici a vyloučení konkurence plevelů už na počátku vývoje. Použití klasických postemergentních přípravků ale přináší jiná rizika. Ve fázi vhodné k aplikaci může být porost už silně zaplevelený a tím omezený ve vývoji. Také mají horší selektivitu, přededevším pokud se z organizačních důvodů nestihne ošetřit v doporučené fázi. Je proto potřeba zvážit všechna pro a proti. Další možností, která eliminuje zápory uvedených technologií, je ošetření v době, kdy je většina plevelů v časných růstových fázích a jejich škodlivost je ještě malá. Časně postemergentní aplikace přípravků je vysoce účinné a spolehlivé řešení, při kterém je vhodné nakombinovat herbicidy které účinkují přes listy plevelů s přípravky které mají půdní reziduální účinnost. Aplikace se provádí v časné fázi vývoje plevelů (při cca 2 – 3 pravých listech kukuřice), kdy ještě nestačily odebrat kukuřici cennou vodu a živiny. Touto aplikací spolehlivě zlikvidujeme první vlnu plevelů, která bývá nejsilnější a půdní složka zabrání vzcházení dalších. Flexibilitou v použití z hlediska doby aplikace se vyznačuje přípravek AKRIS , který hubí kompletní plevelné spektrum a lze jej použít nejenom k preemergentnímu ale také k časně postemergentnímu ošetření. Ve srovnání s konkurenčními přípravky se vyznačuje spolehlivějším účinkem za sucha a to především na trávovité plevele.

Doporučení k aplikaci

Preemergentně - AKRIS 3 l/ha, dávka vody 300 – 400 l/ha
Časně postemergentně AKRIS 3 l/ha, plevele mohou být vzešlé, limitující je fáze trávovitých plevelů, max. 2 listy. Účinek se zvyšuje přidáním smáčedla (ne DASH !) a snížením dávky vody na max. 200 – 250 l/ha.
Postemergentně AKRIS 2 l/ha + partner (např. SLALOM ). Při aplikaci na větší plevele je nutné přidat partnera, který účinkuje přes listy plevelů.
SLALOM je přípravek který má kombinovaný účinek přes půdu i přes list, účinkuje na trávovité a dvouděložné plevele v raných růstových fázích. Aplikace se řídí růstovou fází plevelů - kontroluje ježatku kuří nohu do fáze 3 listů a dvouděložné plevele do fáze 5-6 pravých listů. Spolehlivost se zvyšuje přidáním smáčedla (Trend, Mero, Break Thru, Šaman)
Petr PopelkaTop