Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Ochrana obilnin v podzimním období

Setí ozimých obilnin je nyní v plném proudu a již teď přemýšlíme o herbicidní ochraně

Zvolit si můžeme mezi dvěma modely, podzimním a jarním. Trendem posledních let je příklon spíše k podzimnímu ošetření, které má mnoho výhod.

Nabídka přípravků pro podzimní ošetření je široká a neustále se objevují další produkty. Společnost BASF nabízí pro tuto sezónu dva přípravky - Chocker®a letošní novinku Pontos®.

Charakteristika přípravku Chocker

 • Kontroluje kompletní spektrum plevelů, včetně rezistentní chundelky a plevelů spodního patra (violky, rozrazily…), slabší účinnost na výdrol řepky
 • Registrace do všech ozimých obilnin, vysoká selektivita
 • Kontaktní a reziduální půdní účinnost (diflufenican 6 měsíců, flufenacet 2-3 měsíce)
 • Nejlepší účinnost na klíčící, vzcházející a časně vzešlé plevele
 • Výrazně synergický efekt v kombinacích
 • Dávka 0,5 l/ha, optimálně ve fázi 1–3 listů obilniny
 • Bez omezení pro následné plodiny
 • Bez omezení v pásmech ochrany vod a na svazích
 • Cena 985 Kč/ha*

Charakteristika přípravku Pontos

 • NOVINKA letošního roku s novou účinnou látkou pikonalifen
 • Kontroluje široké spektrum plevelů, včetně rezistentní chundelky, velmi vysoká účinnost na plevele spodního patra (violky, rozrazily…), dobrá účinnost na výdrol řepky, včetně Clearfield®, slabší na heřmánkovité, svízel a vlčí mák. Doporučuje se proto přidat partnera (např. Glean 7 – 10g, Husar 100g)
 • Registrace do všech ozimých obilnin
 • Krátká reziduální půdní účinnost (pikonalifen 1 měsíc, flufenacet 2-3 měsíce) – bez omezení pro následné plodiny
 • Výrazně synergický efekt v kombinacích
 • Dávka 0,5 l/ha postemergentně, optimálně ve fázi 2–5 listů obilniny, na vzešlé plevele
 • Vyloučen v pásmech ochrany povrchových vod a na svazích
 • Velmi příznivá cena 750 Kč/ha*

Pro který přípravek se proto rozhodnout?

Pokud se pozemek nachází v OP povrchových vod nebo na svahu je nutné zvolit přípravek Chocker®. Pokud omezení nemáte, doporučuji si vyzkoušet přípravek Pontos®, který je za velmi příznivou cenu. Svoje uplatnění najde především na polích silněji zaplevelených violkami a rozrazily, nebo s výskytem chundelky metlice rezistentní k sulfonylmočovinám.
AKCE! za každých nakoupených 50 l přípravku Chocker® můžete získat 5 l přípravku Pontos®! To znamená možnost ošetřit 10 % plochy zdarma a zároveň si ve svých podmínkách vyzkoušet nový herbicid.
Abychom vám mohli tento bonus doručit včas, pro přihlášení do akce mi stačí pouze zavolat nebo napsat, kolik přípravku Chocker®objednáte a já zařídím dodání přípravku Pontos®. V této fázi nepotřebuji mít doloženou fakturu ani dodací list.

Současné suché a teplé počasí podporuje rozvoj populací různých škůdců

Mezi nimi i přenašečů virových zakrslostí obilnin. Ty patří k nejzávažnějším onemocněním, které mohou obilniny postihnout. I při malém napadení dokážou tyto choroby způsobit velké hospodářské ztráty, při větším až úplnou likvidaci porostu. Proti virózám je možná jenom nepřímá ochrana, která spočívá v potlačení přenašečů ničením zdrojů infekce, tzn. výdrolu obilnin mechanicky či chemicky. Dále je možné posunout termín výsevu na pozdější dobu, aby porosty vzcházely v období nižších teplot, a tím za nižší letové aktivity přenašečů.

Riziko

Toto opatření ovšem nese riziko, že rostliny nestihnou do nástupu zimy řádně zakořenit a odnožit, a tím budou hůře odolávat stresům v jarním období. K základním opatřením patří likvidace přenašečů insekticidními přípravky. Důležité je udělat tuto aplikaci včas, na začátku vývoje obilniny (ve fázi 1–3 listů), kdy jsou rostliny nejzranitelnější. V této době je malá listová pokryvnost a nevyplatí se aplikovat drahé přípravky s delším reziduálním působením. Dle našich zkušeností dostačuje v této době klasický pyrethroid. Společnost BASF v tomto segmentu nabízí přípravek Vaztak® Active v dávce 0,2 l/ha. Velmi výhodná je kombinace s herbicidy Chocker® nebo Pontos®, které se používají ve stejné fázi vývoje obilniny.

Petr Popelka

Foto: autor
* Ceník Agrofert 2018 – podzimní dodatek


Top