Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Chocker®

Nezůstane ani rezistentní chundelka.

CHOCKER® je spolehlivé řešení pro komplexní ochranu všech ozimých obilnin proti nejvýznamnějším jednoděložným a dvouděložným včetně rezistentní chundelky metlice.

Výhody

 • Dlouhodobá nejstabilnější účinnost proti všem klíčovým plevelům
 • Nízké dávkování a jednoduché použití
 • Finančně výhodné ošetření s pozitivním vlivem na výnos
 • Bez omezení pro následné plodiny
 • Bez závažných aplikačních omezení

Použití

Detaily

Jméno Chocker®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 280 g/l diflufenikan, 280 g/l flufenacet

Chocker je kombinovaný herbicid (obsahující dvě navzájem se doplňující účinné látky) do ozimých obilnin pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikaci. Má kontaktní(listový a reziduální půdní účinek, účinkuje na klíčící, vzcházející i vzešlé plevele v časných vývojových stadiích, zejména na chundelku metlici a ozimé dvouděložné plevele. Působí jako inhibitor dělení buněk a inhibitor biosyntézy karotenoidů v chloroplastech. Je přijímán kořenovým systémem, hypokotylem, klíčícími výhonky a růstovými vrcholy. Chocker při preemergentní nebo časně postemergentní aplikaci velmi dobře účinkuje na ozimé plevele, které se běžně vyskytují v ozimých obilninách.

Diflufenican je převážně absorbován mladými rostlinami v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Při postemergentní aplikaci je nejúčinnější na mladé rostlinky. Když je aplikován na vzešlé rostliny, je přijímán přes klíčky nebo růstové vrcholy vzcházejících rostlin. Při preemergentní aplikaci vytvoří diflufenican na povrchu půdy tenkou vrstvu, v níž jsou ničeny vzchazející plevele. Flufenacet proniká do půdy a je přijímán hlavně kořenovým systémem, hypokotylem nebo klíčícími rostlinkami plevelů. V plevelných rostlinách je rozváděn převážně xylémem do růstových vrcholů.

Účinnost obou látek se doplňuje příjmem listy a kořeny. Doba působení diflufenicanu je 6 měsíců, flufenacetu 3 měsíce. Flufenacet je účinný především proti travám, diflufenican proti dvouděložným plevelům s výrazným vzájemným synergickým působením. Předpokladem dobré účinnosti je dostatečná půdní vlhkost.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinné látky typu flufenacet a diflufenican vícekrát než 1x za vegetační sezónu.

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 1m vzhledem k nezemědělské půdě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m vzhledem k nezemědělské půdě.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 m od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Chocker je mísitelný s běžně používanými insekticidy na bázi pyrethroidů a herbicidy na bázi sulfonylmočovin v povolených dávkách. V případě použití kombinací je nutné předem odzkoušet vzájemnou mísitelnost přípravků.

Chocker se přidává do nádrže naplněné do poloviny vodou jako první. Směs přípravků je třeba neustále míchat při plnění, transportu a vlastní aplikaci.

Připravenou postřikovou kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat. Chocker nelze míchat s listovými kapalnými hnojivy a koncentrovaným DAM 390.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
ne koncentrovaný*nelzenení shoda aplikačních termínůsulfonyl močovinyanonení shoda aplikačních termínů

*) v případě nutnosti ředěný 20–30 l/ ha ve 200–400 l/ ha vody

Ječmen ozimý

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Chundelka metlice 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Plevele dvouděložné 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,5 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Chundelka metlice 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Plevele dvouděložné 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,5 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Chundelka metlice 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Plevele dvouděložné 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,5 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Chundelka metlice 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Plevele dvouděložné 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,5 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Jméno Chocker®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 280 g/l diflufenikan, 280 g/l flufenacet

Chocker je kombinovaný herbicid (obsahující dvě navzájem se doplňující účinné látky) do ozimých obilnin pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikaci. Má kontaktní(listový a reziduální půdní účinek, účinkuje na klíčící, vzcházející i vzešlé plevele v časných vývojových stadiích, zejména na chundelku metlici a ozimé dvouděložné plevele. Působí jako inhibitor dělení buněk a inhibitor biosyntézy karotenoidů v chloroplastech. Je přijímán kořenovým systémem, hypokotylem, klíčícími výhonky a růstovými vrcholy. Chocker při preemergentní nebo časně postemergentní aplikaci velmi dobře účinkuje na ozimé plevele, které se běžně vyskytují v ozimých obilninách.

Diflufenican je převážně absorbován mladými rostlinami v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Při postemergentní aplikaci je nejúčinnější na mladé rostlinky. Když je aplikován na vzešlé rostliny, je přijímán přes klíčky nebo růstové vrcholy vzcházejících rostlin. Při preemergentní aplikaci vytvoří diflufenican na povrchu půdy tenkou vrstvu, v níž jsou ničeny vzchazející plevele. Flufenacet proniká do půdy a je přijímán hlavně kořenovým systémem, hypokotylem nebo klíčícími rostlinkami plevelů. V plevelných rostlinách je rozváděn převážně xylémem do růstových vrcholů.

Účinnost obou látek se doplňuje příjmem listy a kořeny. Doba působení diflufenicanu je 6 měsíců, flufenacetu 3 měsíce. Flufenacet je účinný především proti travám, diflufenican proti dvouděložným plevelům s výrazným vzájemným synergickým působením. Předpokladem dobré účinnosti je dostatečná půdní vlhkost.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinné látky typu flufenacet a diflufenican vícekrát než 1x za vegetační sezónu.

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m vzhledem k povrchové vodě.

Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 1m vzhledem k nezemědělské půdě.

Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m vzhledem k nezemědělské půdě.

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 m od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Chocker je mísitelný s běžně používanými insekticidy na bázi pyrethroidů a herbicidy na bázi sulfonylmočovin v povolených dávkách. V případě použití kombinací je nutné předem odzkoušet vzájemnou mísitelnost přípravků.

Chocker se přidává do nádrže naplněné do poloviny vodou jako první. Směs přípravků je třeba neustále míchat při plnění, transportu a vlastní aplikaci.

Připravenou postřikovou kapalinu je třeba bezodkladně spotřebovat. Chocker nelze míchat s listovými kapalnými hnojivy a koncentrovaným DAM 390.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
ne koncentrovaný*nelzenení shoda aplikačních termínůsulfonyl močovinyanonení shoda aplikačních termínů

*) v případě nutnosti ředěný 20–30 l/ ha ve 200–400 l/ ha vody

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Chundelka metlice 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Plevele dvouděložné 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,5 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Chundelka metlice 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Plevele dvouděložné 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,5 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Chundelka metlice 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Plevele dvouděložné 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,5 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
Chundelka metlice 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Plevele dvouděložné 0,35 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Svízel přítula (syn. s. obecný) 0,5 l/ha na podzim preemergentně nebo časně postemergentně, max. 1x za sezónu 200 - 400 l/ha
Charakteristika charakteristika Chocker
Etiketa etiketa Chocker
Bezpečnostní list bezpečnostní list Chocker
Stahování leták Chocker

Proč Chocker®?

Výjimečnost synergického působení účinných látek

 • kontaktní a reziduální půdní účinnost
 • dvousložkový podzimní herbicid
 • reziduální působení v půdě:
  • diflufenican po dobu 6 měsíců
  • flufenacet po dobu 2-3 měsíců
 • příjem kořeny, hypokotylem a listy
 • nejlepší účinnost na klíčící, vzcházející a časně vzešlé plevele
 • výrazně synergický v kombinacích
 • ideální pro preemergentní a časně postemergentní aplikace

CHOCKER® omezí stres v jarní špičce

Spektrum účinku

velmi dobrá účinnost:

chundelka metlice, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, konopice napuchlá, merlík bílý, hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, pohanka svlačcovitá, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, pomněnka rolní, mák vlčí, výdrol máku setého, výdrol řepky olejky

Dlouhodobá účinnost

Díky několikaměsíčnímu působení účinných látek (diflufenican: 6 měsíců, flufenacet: 2-3 měsíce) bude váš porost čistý a nebude mu konkurovat žádný plevel od začátku vegetace. Obilnina bude mít tolik odnoží, kolik prostoru bude mít...

Fotka ukazuje čistotu porostu po 170 dnech od aplikace.

Chocker® - herbicid, který není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod

Chocker® - herbicid bez omezení pro nasledující plodiny.

Top