Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Ochrana ozimých obilnin v jarním období

Letošní jaro přichází velmi pomalu, mrazy v minulých týdnech poškodily porosty ozimých plodin. Je proto nutné nechat rostliny zregenerovat, proto nedoporučuji v současné době aplikovat přípravky na ochranu proti škodlivým činitelům. Rovněž listová výživa nebo stimulátory růstu by oslabené porosty mohly spíš poškodit, než jim pomoci. Pouze v případě signalizace je možné provést ošetření insekticidem proti krytonoscům v řepce.

Po regeneraci porostů ozimých obilnin, které nebyly v podzimním období ošetřeny proti plevelům, je potřeba ošetřit herbicidem ještě před zapojením porostu. Především u časně setých pozemků jsou plevele velkou konkurencí. Při výběru vhodného přípravku není důležitá jenom spolehlivá a rychlá účinnost na plevele nebo cena, ale také další faktory. K nejdůležitějším patří aplikační omezení vzhledem k ochraně vodních zdrojů a necílových organizmů. Trochu podceňovaný je další velmi důležitý parametr a to je délka perzistence účinných látek v půdě a tím nebezpečí poškození následných plodin, zejména řepky nebo meziplodin. K dalším významným vlastnostem patří také selektivita k plodině, možnost míchání s dalšími přípravky na ochranu rostlin nebo hnojivy, široké aplikační okno, bezpečné použití v blízkosti vinic a další. Všechny tyto požadavky splňují přípravky ATAMAN® a BIATHLON® 4D .

Na pozemcích s výskytem chundelky

v porostech ozimé pšenice, žita, triticale (NE ječmen!!!) lze použít komplexní přípravek ATAMAN®

Hlavní přednosti přípravku ATAMAN®

• Hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů, chundelku metlici a oves hluchý

• Vysoce selektivní, možno použít do fáze BBCH 32

• Funguje i za nízkých teplot

• Odolný proti srážkám po aplikaci

• Nezanechává rezidua v půdě – bez rizika pro následné plodiny (řepku, meziplodiny)

• Bezpečný pro vinice

• Nemá omezení v ochranných pásmech vod a na svazích

Tento přípravek nelze použít v oblastech, kde se vyskytuje chundelka rezistentní vůči sulfonylmočovinám. V tomto případě lze použít ověřenou kombinaci:

BIATHLON 4D 50 g/ha + AXIAL PLUS 0,6 l/ha

Tato kombinace likviduje kompletní spektrum plevelů.

Na pozemcích bez výskytu chundelky lze použít přípravek sólo BIATHLON® 4D .

Hlavní přednosti přípravku BIATHLON® 4D

• Hubí kompletní spektrum dvouděložných plevelů

• Vysoká selektivita, použití až do fáze BBCH 39

• Funguje od teploty 7 oC

• Odolný proti srážkám po aplikaci

• Mísitelný s fungicidy, regulátory (MEDAX MAX), graminicidy (Axial), listovými hnojivy, DAM

• Bezpečný pro vinice

• Příznivá cena

• Nezanechává rezidua – bez rizika pro následné plodiny

Dávkování:

50 g/ha + 0,5 l/ha DASH® HC

(V případě kombinace s DAM není smáčedlo potřebné)

*Ceník Agrofert 2018

Foto: autor Petr Popelka

Top