Společnost BASF úspěšně dokončila akvizici široké škály podniků a aktiv společnosti Bayer

Tato transakce je pro firmu strategickým doplněním ochrany plodin, biotechnologických a digitálních zemědělských aktivit a značí vstup společnosti do oblasti osiv, neselektivních herbicidů a nematicidního ošetření osiva

Podrobně jsme prozkoumali trendy a příležitosti v zemědělském odvětví, včetně faktorů, které je ovlivňují. Vyhodnotili jsme také své vlastní portfolio a zjišťovali, co zemědělci potřebují k tomu, aby dnes i v budoucnosti byli úspěšní. Naším cílem je ještě lépe kombinovat inovativní technologie, řešení a know-how, abychom mohli zemědělcům poskytovat podporu při pěstování kvalitních potravin efektivnějším a bezpečnějším způsobem. Rozhodli jsme, že tato akvizice je pro společnost BASF tím nejlepším krokem.
Akvizice cíleně a strategicky doplňuje naše zavedené úspěšné obchodní aktivity v oblasti ochrany plodin a biotechnologií. Představuje pro nás vstup do oblasti osiv, neselektivních herbicidů a nematicidního ošetření osiv. Výrazně zvyšuje a rozšiřuje naše schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje a v digitální oblasti. Pro společnost BASF představuje nové příležitosti pro udržitelný růst a inovace, posílení naší celkové pozice na trhu a dlouhodobé konkurenceschopnosti.
Společnost BASF podepsala v říjnu 2017 a dubnu 2018 smlouvy o nabytí firem a aktiv, které společnost Bayer nabídla v rámci akvizice společnosti Monsanto v celkové hotovostní nákupní ceně 7,6 miliard eur. Součástí smluv jsou globální podniky Bayer zabývající se glufosinátem amonným, osivy včetně šlechtitelského materiálu, výzkum a šlechtění a ochranné známky klíčových polních plodin na vybraných trzích, podniky se zeleninovými osivy, platforma pro výzkum a vývoj hybridní pšenice, široká škála produktů na ošetření osiva, některé herbicidy na bázi glyfosátu v Evropě určené převážně pro průmyslové použití, kompletní platforma pro digitální zemědělství xarvioTM, a také některé projekty v oblasti výzkumu neselektivních herbicidů a nematocidů. Tyto transakce byly úspěšně dokončeny, kromě oblasti osiv zeleniny, u kterých se dokončení očekává ve třetím čtvrtletí roku 2018.
V reakci na rozsah rozšíření obchodních aktivit v oblasti zemědělství mění BASF název své divize Crop Protection na Agricultural Solutions.
Tým Agricultural Solutions se rozrostl o přibližně 4500 zkušených zaměstnanců.
Zákazníkům budeme schopni nabídnout rozsáhlejší nabídku řešení a prokážeme, že jsme spolehlivým a dlouhodobým partnerem. Jedná se o důležitý milník v utváření budoucnosti společnosti BASF v zemědělském odvětví a posílení našeho dlouhodobého závazku přispívat k udržitelnému zemědělství.

V nabídce BASF jsou nově osiva řepky olejky

Zjistěte více o dostupných odrůdách

Armani

Crossfit
DARLING

Dazzler
InV1170
INV1266CL

Tuba

KATALOG OSIV INVIGOR naleznete ZDE

Videa s tématikou osiv řepky olejky

Top