Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Přípravky proti hmyzu

Umožnění rychlého a efektivního zásahu.

Naše přípravky poskytují rychlý účinek i reziduální působení. Ať už se jedná o jakýkoliv hmyz v jakkoliv variabilním prostředí - vždy je tu řešení.

Seznam všech DDD insekticidů

Goliath Gel

Fendona 6 SC

Fourmidor

Mythic 10 SC

Upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Top