Vítejte ve světě AgCelence®

Co znamená koncept AgCelence?

AgCelence® je značka vytvořená spojením dvou slov, která spolu dohromady tvoří Váš úspěch: zemědělství (Agriculture) a dokonalost (Excellence) a vyjadřuje úsilí nacházet pouze mimořádná a dlouhodobě fungující řešení pro zemědělský trh. Označuje výrobky BASF, které poskytují výhody nad rámec běžné ochrany rostlin, což vede k vyšším výnosům, lepší obchodní jakosti, zvýšení efektivity výroby a zlepšení tolerance vůči stresu. Tyto výhody nestojí pouze na základech silného výkonu výrobku, ale i na dalších vlivech, jako jsou fyziologické účinky, které zvyšují zdraví a kondici rostlin. AgCelence ® podtrhuje náš závazek k této oblasti inovací, v níž jsme průkopníky. Produkty AgCelence ® pomáhají pěstitelům po celém světě zlepšit jejich výnosy, kvalitu a profitabilitu.

Očekávejte od Vašich plodin více

Jakmile se rozhodne a naplánujete první kroky, stává se ochrana výnosu a kvality v celém vegetačním období největší výzvou každého pěstitele. Různé choroby, ale i sucho, chlad či kroupy mohou mít nepříznivé dopady na dříve nadějný potenciál a mohou ohrozit prodejnost produktu.

Z těchto důvodů zemědělci potřebují další nástroje jimiž dokáží zmírnit následky nepříznivých faktorů a zajistit kvalitní a vysoké výnosy.

Jedním z takovýchto nástrojů je AgCelence. Produkty AgCelence prokázaly efektivitu a zlepšení výnosů u mnoha pěstovanách plodin. Řepka, obilí nebo kukuřice jsou jen několika uvedenými příklady.

U různých testovaných plodin produkty AgCelence způsobily zvýšení výnosů, zkvalitnění produkce či zlepšení řízení stresu. Výhody jsou tedy různé.

Vyberte si plodinu a nalezněte benefity pro Vaše podnikání.

Obilniny

Objevte sklizeň za běžnou ochranou rostlin

Více zde...

Ovoce

AgCelence překonává standardy konvenční produkce

Více zde...

Slunečnice

Očekávejte lepší výnosy

Více zde...

Řepka olejka

Objevte sklizeň nad Vaše očekávání

Více zde... 

Kukuřice

Větší vitalita, zdraví, výnos i kvalita

Více zde...

Přínosy

AgCelence™ nabízí různé benefity nad rámec běžné ochrany rostlin, a to u celého spektra plodin. Účinek AgCelence™ se projeví ve vyšších výnosech, zlepšení kvality, vyšší produkční výkonnosti a lepší toleranci ke stresovým podmínkám. Ve světě plném nejistot tak dává AgCelence™ zemědělcům možnost získat maximum ze svých investic do výroby. Průkopnická řešení AgCelence™ pomáhají zemědělským subjektům v jejich podnikatelském růstu. Bylo zjištěno, že vedle fungicidního účinku jsou u přípravků pozorovány další efekty, jako je například zvyšování objemu fotosyntézy v rostlině, snižování produkce etylénu, zlepšení příjmu dusíku, vznik indukované rezistence k bakteriím a virům (Systemic Acquired Resistance, SAR). Příkladem pro AgCelence™ je fungicid s názvem Pictor, obsahující účinnou látku boscalid. Ten kromě své vynikající účinnosti na řadu houbových chorob vykazuje pozitivní fyziologický efekt. Ten se projevuje větší vitalitou rostlin, zvýšením výnosu a lepší kvalitou sklizně - nemluvě o zvýšení profitability pěstitelů řepky a slunečnice.

Realizace

AgCelence™ je koncept BASF, který si získal celosvětové uznání a byl již úspěšně zaveden např. v Americe, Rumunsku a Itálii. V současnosti se začíná realizovat v různých dalších zemích světa, včetně Afriky. Mnohaleté zkušenosti z polních pokusů - zakládaných na třech kontinentech a v tuctu plodin, ve spolupráci s laboratořemi a univerzitami – přinesly zjištění, že určité účinné látky mají pozitivní vliv na rostliny i při absenci chorob. Výsledky pak byly potvrzeny samotnými farmáři při použití produktů AgCelence™ v praxi.

Top