Clearfield® Plus

více o novém produkčním systému

Společnost BASF v roce 2012 zavedla v České republice produkční systém pro slunečnici Clearfield®, který se v průběhu několika let stal mezi pěstiteli slunečnic neodmyslitelným prvkem výrobní technologie, která pomáhá vyřešit problémy spojené s likvidací plevelů.

Vývojové aktivity se však nezastavily v tomto bodě, ale dále pokračovaly a v roce 2006 BASF ve spolupráci se šlechtitelskou firmou Nidera identifikovala a ohlásila zavedení genu CLHA Plus, který se stal základem pro vývoj nových hybridů Clearfield® Plus.

A jaké výhody přináší ono "Plus" pro Vás?

Vyšší výnosy jsou výsledkem zvýšené výnosnosti hybridů a účinnějšího herbicidního účinku přípravku Pulsar® Plus.

V případě vysokého stupně zaplevelení může výpadek úrody dosáhnout až 100 %. Rychlé, z hlediska účinků radikální a vůči slunečnicovým hybridům Clearfield® Plus šetrné odstranění plevelů herbicidem Pulsar® Plus umožňuje těmto hybridům naplno využít svůj genetický potenciál.

Díky speciální směsi nosných látek v systému smáčedel Pulsar® Plus plevel vstřebá v kratší době větší množství herbicidu, což umožňuje jeho rychlejší a úspěšnější likvidaci.

Pulsar® Plus má účinek i na jednoděložné plevele v pokročilejší růstové fázi a je vysoce účinný i za extrémního sucha.

Systém smáčedel jednak urychluje přechod účinné látky skrz voskovou vrstvu plevele a zároveň výrazně zlepšuje uchycení a rozšíření látky na povrchu listu. Dávka účinné látky imazamox převedená na hektar se nemění, ale naproti tomu jí do listů plevele proniká více, a tak se logicky zvyšuje účinnost herbicidního přípravku. Pracovníci vývojového oddělení společnosti BASF vyzkoušeli velké množství systémů smáčedel za cílem obdržení po každé stránce optimálního řešení, kterým je Pulsar® Plus .

Šlechtitelské stanice gen CLHA Plus začleňují do nejmodernějších hybridů, které tak disponují nejrozsáhlejším úrodným potenciálem. Tímto způsobem dochází k vytváření hybridů Clearfield® Plus, jejichž cílem je zvyšování výnosů a olejnatosti. Východiskovým bodem genetického pozadí hybridů Clearfield® Plus je slunečnice roční, přičemž se i identifikace genu CLHA Plus udílí na základě vývojové linie slunečnice roční. Sekundární vlastnosti genu IMISUN, pocházející z volně rostoucí slunečnice, tak byly eliminovány v plném rozsahu a díky tomu se maximální genetický potenciál hybridů Clearfield® Plus projevuje i na vyšších výnosech a zvýšené olejnatosti.

Přehled našich osivářských partnerů:

Syngenta

Limagrain

Agrofinal

Slunečnicové hybridy Clearfield® Plus vybavené genem CLHA Plus přežijí bez větší újmy rychlé vniknutí velkého množství účinné látky imazamox do tkáně po ošetření přípravkem Pulsar® Plus.

Gen CLHA Plus zaručuje vyšší odolnost vůči imazamoxu. Mimo to, jedině gen CLHA Plus zabezpečuje odolnost vůči imazamoxu, což díky použití markérů umožňuje zvýšení bezpečnosti šlechtění. V případě světlejších hybridů Clearfield® Plus se po postřiku může objevit přechodné vyblednutí listů, které však nemá vliv na intenzitu růstu a nezpůsobuje žádný výpadek při sklizni.

POZOR: Nikdy nepoužívejte Pulsar® Plus k ošetřování hybridů Clearfield®! Pulsar® Plus je vhodný výlučně na bezpečné ošetřování hybridů Clearfield® Plus!

Název Clearfield® Plus mohou nést pouze ty hybridy slunečnic, které splňují kritérium zcela bezpečné odolnosti vůči herbicidu Pulsar® Plus. To potvrzuje značka Clearfield® Plus uvedená na obale osiva.

Systém hodnocení kvality Clearfield® Plus provádí společnost BASF ve spolupráci s dodavateli osiv. Systém kontroluje, zda hybridy Clearfield® Plus potenciálně splňují kritérium zcela bezpečné odolnosti vůči herbicidu Pulsar® Plus. Hodnocení je založeno na certifikovaných výsledcích čtyř maďarských, dvou francouzských a jedné španělské zkušebny GEP. Každý normální a dvojitý postřik podléhá hodnocení, resp. porovnání s neošetřenými parcelami, ze kterých byl plevel odstraněn mechanicky. Porovnání se týká i množství úrody a obsahu oleje.

Název Clearfield® Plus mohou nést pouze ty hybridy slunečnic, které obstály v certifikačních zkouškách.

Na kontrolu výdrolu hybridů slunečnic Clearfield® Plus je možné použít veškeré herbicidy obsahující účinnou látku ze skupiny sulfonylmočovin, které se používají na ošetření standardních slunečnic.

Odolnost hybridů Clearfield® Plus obsahujících gen CLHA Plus se vztahuje pouze na herbicidy imidazolinonového typu, citlivost na sulfonylmočovinu je stejná jako u standardní slunečnice. Nevyznačují se křížovou odolností vůči herbicidům obsahujícím sulfonylmočovinu.

Materiály ke stažení

brožura Pulsar Plus

Doporučení k aplikaci přípravku Pulsar Plus

-

Nový systém smáčedel Pulsar® Plus podporuje vstřebávání účinných látek díky lepší přilnavosti.

Top