Produkční systém Clearfield®

Pro dosažení co nejlepší kontroly plevelů spojili šlechtitelé a výzkumníci přípravků na ochranu rostlin své síly dohromady a společně tak vytvořili nový pěstební systém, který zahrnuje herbicidy a odrůdy. V principu jde o šlechtění plodin tolerantních ke specifickým herbicidům.

Produkční systém Clearfield® je globálně uznávaným netransgenním systémem, který zemědělcům poskytuje řešení v různých plodinách po celém světě.

Potřeby zemědělců pěstujících tyto plodiny jsou zcela odlišné, ale přínosy jsou shodné. Produkční systém Clearfield je založen na unikátní formě herbicidní tolerance a vhodném herbicidu, díky čemuž lze:

  • Zabezpečit spolehlivou ochranu proti širokému spektru plevelů v daných regionálních podmínkách
  • Používat vysoce výnosné hybridy (ve většině případů)
  • Použít jedinou aplikaci v systému ochrany proti plevelům (ve většině případů)
  • Docílit spolehlivé kontroly plevelů po celou dobu vegetace (ve většině případů)
  • Zlepšit úroveň sklizené produkce bez výskytu plevelů, které snižují kvalitu

Tyto výhody jsou páteří produkčního systému Clearfield a jsou nyní k dispozici pro jarní i ozimou produkci řepky olejky v Evropě.

Top