Clearfield® produkční systém pro řepku olejnou

Řepka je jednou z nejdůležitějších plodin v Evropě, přičemž rozšíření řepky bylo stimulováno nárůstem poptávky po rostlinných olejích. Produkční systém Clearfield je významnou inovací, která nabízí nové možnosti řešení problémů spojených s pěstováním řepky v Evropě.

Při využívání technologie Clearfield je třeba dodržovat Zásady správné zemědělské praxe:

Produkce řepky v systému Clearfield - obecné instrukce pro Českou republiku

Produkce řepky v systému Clearfield - obecné instrukce BASF

Top