Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Stewardship - Zásady správné zemědělské praxe

Chcete-li pro pěstování plodin využívat systém Clearfield, je třeba se držet doporučení správné zemědělské praxe, neboli tzv. Stewardshipu. Níže naleznete přesná doporučení pro jednotlivé plodiny:

Produkce řepky v systému Clearfield - obecné instrukce BASF

Produkce řepky v systému Clearfield - obecné instrukce pro Českou republiku

Pravidla pro využívání technologie Clearfield při pěstování slunečnice

Stewardship lze do češtiny volně přeložit jako soubor opatření a pokynů, kterými se musí uživatelé systému Clearfield® (dále CL) v ozimé řepce řídit. Stewarship je nedílnou součástí systému CL a je naprosto nezbytné, aby byli uživatelé tohoto systému o těchto opatřeních a pokynech předem seznámeni.

Opatření pro zamezení poškození řepky

Tato část opatření a pokynů se týká nejenom pěstitelů, uživatelů systému CL v řepce, ale i výrobců (BASF a osivářské firmy). Každý hybrid ozimé řepky, který je určen pro systém CL, musí mít ve svém názvu obsaženou zkratku CL (například DK Imminent CL). Dále musí být každé balení osiva zřetelně označeno logem systému CL. Logem systému CL musí být označeno i balení herbicidního přípravku, který je určen pro systém CL v řepce (v současné době je na trhu v České republice pouze jediný přípravek - Cleravis). Toto označení je důležité proto, aby nedošlo z záměně a poškození porostů řepky. Pokud by uživatel použil konvenční herbicid (například Butisan Max apod.) v hybridu pro systém CL, nic by se nestalo. Pokud by však došlo k použití herbicidu pro systém CL (Cleravis) v konvenční řepce, došlo by k nenávratnému poškození porostu řepky. Pro uživatele proto platí používat systém CL pouze v hybridech, které byly pro tento systém vyšlechtěny (CL hybridy).

Řešení výdrolu CL řepky v následně pěstovaných plodinách a dodržování dobré „půdní hygieny“

Tyto části Stewarshipu jsou nejvíce důležité a přímo spolu souvisí. Větší důraz než při pěstování konvenční řepky je nutno klást na veškerá agrotechnická opatření, která omezují výskyt výdrolu CL řepky (sklizeň ve správném termínu pro omezení ztrát, stimulace klíčení a růstu výdrolu tak, aby bylo možné jej zničit herbicidem nebo mechanicky, zamezení šíření CL osiva na jiné pozemky mechanizací a čištění mechanizace po sklizni).

V případě přímého hubení výdrolu CL řepky v následně pěstovaných plodinách si je třeba uvědomit, že je nutné použít jiné typy herbicidních přípravků než takové, které se používají k regulaci výskytu konvenčního výdrolu řepky. Seznam přípravků, které hubí výdrol CL řepky naleznete ZDE

Obecně platí, že uživatel použije herbicid mimo skupinu tzv. ALS inhibitorů, které se také označují jako herbicidy skupiny B. Do této skupiny patří například i sulfonylmočoviny, které se i v obilninách často používají.

Pokud se tedy někdo rozhodne pro systém CL v řepce, musí počítat s tím, že bude muset případně změnit portfolio používaných herbicidů v ostatních pěstovaných plodinách.

Opatření pro snížení rizika vzniku rezistentních plevelů

Zásada dodržování opatření pro snížení rizika vzniku rezistentních plevelů platí obecně, nejenom pro uživatele systému CL v řepce. V praxi to nejvíce znamená střídání typů přípravků s různým mechanizmem účinnosti. Jedině tak se sníží selekční tlak k vzniku rezistentních populací plevelů (nejčastěji k ALS inhibitorům). Součástí opatření je i monitorování výskytu rezistentních plevelů (například chundelky metlice), kde je možno se obrátit i na pracovníky BASF. V případě potvrzení výskytu rezistence je pak nutné upravit portfolio používaných herbicidních přípravků.

Herbicidy vhodné k regulaci výdrolu CL řepky v jarních plodinách (Autoři: Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc., ČZÚ Praha)  
PlodinaUčinná látkaHerbicid
obilninyMCPAAgritox, Dicopur M, Optika Trio
 2,4-DEsteron, Dicopur D, Mustang, Mustang Forte, Pegas
cukrovkalenacilVenzar
kukuřicetembotrioneLaudis
 mesotrione (CPOST)Callisto, Lumax, Elumis, Story
 sulcotrioneSulcogan
 terbuthylazin (CPOST)Akris, Koban T, Gardoprim, Lumax, Balaton, Bolton Duo, Zeagran
 isoxaflutole (CPOST)Adengo
 bromoxynilPardner, Bromotril, Emblem Pro, Zeagran
 2,4-DEsteron, Dicopur D, Mustang, Pegas
slunečnice včetně CL a ExpressSunaclonifen (nejlépe CPOST)Bandur
luskovinybentazoneBasagran, Benta, Troy
 metribuzinPlateen
 aclonifenBandur
bramborymetribuzinSencor, Metriphar, Mistral, Plateen, Arcade
 bentazoneBasagran, Benta, Troy
 flurochloridoneRacer

Top