Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Belanty®

Rozdíl, který oceníte

Vyšší kvalita produkce díky azolu nové generace.

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti houbovým chorobám cukrovky, kukuřice, jabloně, hrušně, třešně, slivoně, broskvoně, meruňky, révy a brambor.

Výhody

  • Široké spektrum účinnosti
  • Unikátní formulace pro nepříznivé počasí
  • Bez významných omezení
  • Zlepšuje ekonomiku pěstování

Detaily

Jméno Belanty®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 75 g/l mefentriflukonazol

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti houbovým chorobám řepky olejky, slunečnice, cukrovky, kukuřice, jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně, meruňky, révy a brambor.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, meruňka2518145
réva7444
brambor, řepka olejka, slunečnice, cukrovka4444

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 5 metrů.

Při aplikaci do jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně a meruňky: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Při aplikaci do révy: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody pro aplikaci do jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně a meruňky

Brambor

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 1,25 l/ha, od: 21 BBCH, od: 93 BBCH 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Moniliová hniloba 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Monilióza 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Stemfyliová skvrnitost hrušně 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Strupovitost 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Stemfyliová skvrnitost hrušně 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Strupovitost 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 1x za rok
Helmintosporiová spála kukuřice 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 1x za rok
Skvrnitost kukuřice 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 1x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Moniliová hniloba 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Monilióza 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Černá hniloba révy vinné 1 l/ha do BBCH 61, 2 l/ha od BBCH 61 2x za rok
Padlí révové 1 l/ha do BBCH 61, 2 l/ha od BBCH 61 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Cerkosporióza řepy 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH 2x za rok
Padlí řepné 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH 2x za rok
Rez řepná 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH 2x za rok
Větevnatka řepná 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 2,0 l/ha, od: 57 BBCH, od: 75 BBCH 2x za rok
Cylindrosporióza 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře 2x za rok
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře 2x za rok
Hlízenka obecná 2,0 l/ha, od: 57 BBCH, od: 75 BBCH 2x za rok
Verticilium 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Moniliová hniloba 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Monilióza 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 2x za rok
červenohnědá skvrnitost slunečnice 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 2x za rok
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 2x za rok
Hlízenka obecná 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Moniliová hniloba 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Monilióza 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Moniliová hniloba 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Monilióza 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé
Jméno Belanty®
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 75 g/l mefentriflukonazol

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti houbovým chorobám řepky olejky, slunečnice, cukrovky, kukuřice, jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně, meruňky, révy a brambor.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, slivoň, broskvoň, meruňka2518145
réva7444
brambor, řepka olejka, slunečnice, cukrovka4444

Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy a hranicí oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel nesmí být menší než 5 metrů.

Při aplikaci do jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně a meruňky: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Při aplikaci do révy: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody pro aplikaci do jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně a meruňky

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 1,25 l/ha, od: 21 BBCH, od: 93 BBCH 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Moniliová hniloba 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Monilióza 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Stemfyliová skvrnitost hrušně 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Strupovitost 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Stemfyliová skvrnitost hrušně 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Strupovitost 2 l/ha nebo 2,34 l/ha, od: 53 BBCH, do: 85 BBCH, max. 2 x za rok, 1,3 l/10 000 m2 LWA 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 1x za rok
Helmintosporiová spála kukuřice 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 1x za rok
Skvrnitost kukuřice 1,25 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 1x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Moniliová hniloba 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Monilióza 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Černá hniloba révy vinné 1 l/ha do BBCH 61, 2 l/ha od BBCH 61 2x za rok
Padlí révové 1 l/ha do BBCH 61, 2 l/ha od BBCH 61 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Cerkosporióza řepy 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH 2x za rok
Padlí řepné 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH 2x za rok
Rez řepná 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH 2x za rok
Větevnatka řepná 1,5 l/ha, od: 39 BBCH, do: 49 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 2,0 l/ha, od: 57 BBCH, od: 75 BBCH 2x za rok
Cylindrosporióza 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře 2x za rok
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře 2x za rok
Hlízenka obecná 2,0 l/ha, od: 57 BBCH, od: 75 BBCH 2x za rok
Verticilium 1,5 l/ha od: 13 BBCH, do: 18 BBCH na podzim / od: 31 BBCH, do: 55 BBCH na jaře 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Moniliová hniloba 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Monilióza 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Alternariová skvrnitost 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 2x za rok
červenohnědá skvrnitost slunečnice 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 2x za rok
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých) 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 2x za rok
Hlízenka obecná 2 l/ha, od: 31 BBCH, do: 69 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Moniliová hniloba 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Monilióza 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Moniliová hniloba 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
Monilióza 1,8 l/ha, od: 55 BBCH, do: 89 BBCH 2x za rok
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-07 - Dráždivé

Nástroje

Kalkulačka pro výpočet dávky dle listové plochy

Díky tomuto nástroji snadno zjistíte, jakou dávku přípravku Belanty použít pro vaše plodiny.

Upozornění: V případě révy se maximální dávka liší dle BBCH fáze rostliny. Prohlédněte si PDF dokument (Výpočet aplikačních dávek dle LWA - réva, v sekci Ke stažení na této stránce), v němž jsou uvedeny kalkulační tabulky pro révu.