Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Caryx®

Fungicid s optimálním regulačním účinkem dodávající rostlinám energii pro přezimování, vývoj a výnos.

Po podzimním ošetření mají rostliny sníženou citlivost k vymrzání a vykazují výborný zdravotní stav. Jarní apliakce má vliv na navětvení, sjednocení a zakrácení porostu.

Výhody

podzim:

  • podpora tvorby kořenového systému a tvorby bočních pupenů (zárodek budoucích plodonosných větví)
  • působí preventivně a kurativně proti širokému spektru houbových chorob (především proti fomové hnilobě)

jaro:

  • stimulace větvení a vývoji šešulí
  • účinek na houbové choroby, navýšení počtu šešulí

Použití

Detaily

Jméno Caryx®
Formulace kapalný koncentrát
Složky 30 g l metconazole, 210 g l mepiquat chloride

Caryx je fungicid s morforegulačním účinkem určený k ošetření řepky olejky proti houbovým chorobám, k podpoře přezimování a odolnosti proti poléhání.

Účinná látka mepiquat chloride ovlivňuje produkci fytohormonů v rostlině, inhibuje biosyntézu fytohormonu giberelin, čímž je brzděn růst. Následkem toho se zkracuje délka hypokotylu, zvětšuje se jeho průměr a stěny se stávají pevnějšími. Tato vlastnost je žádoucí především na podzim k vytvoření silného kořenového krčku a následnému bezproblémovému přezimování; ovlivňuje také výšku vegetačního vrcholu. Po aplikacích na jaře má vliv na zapojení porostu po zimě, počet plodných větví, výšku nasazení 1. plodné větve, počet šešulí a výšku rostlin.

Účinná látka metconazole patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní a kurativní účinek, tzn. že chrání listy před napadením, ale také po infekci. Perzistence účinné látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé působení. Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů.

Časné jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
řepka olejka4444

Přípravek Caryx je kompatibilní s běžně používanými kapalnými hnojivy, fungicidy a insekticidy. Kombinaci s koncentrovaným hnojivem DAM 390 nedoporučujeme. Společná aplikace s graminicidy je možná, nedoporučujeme však užití vyšších pýrohubných dávek.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoano, není potřebnéano, např. Vaztak Activelze, ale není potřebnéano, ne pýrohubné dávky

Řepka olejka ozimá

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Vyzimování 1 l/ha, 150 - 400 l/ha vody BBCH 12 - 20 max. 2 x

Toxické ikony

  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Caryx®
Formulace kapalný koncentrát
Složky 30 g l metconazole, 210 g l mepiquat chloride

Caryx je fungicid s morforegulačním účinkem určený k ošetření řepky olejky proti houbovým chorobám, k podpoře přezimování a odolnosti proti poléhání.

Účinná látka mepiquat chloride ovlivňuje produkci fytohormonů v rostlině, inhibuje biosyntézu fytohormonu giberelin, čímž je brzděn růst. Následkem toho se zkracuje délka hypokotylu, zvětšuje se jeho průměr a stěny se stávají pevnějšími. Tato vlastnost je žádoucí především na podzim k vytvoření silného kořenového krčku a následnému bezproblémovému přezimování; ovlivňuje také výšku vegetačního vrcholu. Po aplikacích na jaře má vliv na zapojení porostu po zimě, počet plodných větví, výšku nasazení 1. plodné větve, počet šešulí a výšku rostlin.

Účinná látka metconazole patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní a kurativní účinek, tzn. že chrání listy před napadením, ale také po infekci. Perzistence účinné látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé působení. Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů.

Časné jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Ochranná vzdálenost od povrchových vod s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
řepka olejka4444

Přípravek Caryx je kompatibilní s běžně používanými kapalnými hnojivy, fungicidy a insekticidy. Kombinaci s koncentrovaným hnojivem DAM 390 nedoporučujeme. Společná aplikace s graminicidy je možná, nedoporučujeme však užití vyšších pýrohubných dávek.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoano, není potřebnéano, např. Vaztak Activelze, ale není potřebnéano, ne pýrohubné dávky

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Vyzimování 1 l/ha, 150 - 400 l/ha vody BBCH 12 - 20 max. 2 x
  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Caryx®?

Ošetření nevyrovnaných porostů

Jakákoliv aplikace růstových regulátorů je zásah do rostliny, který by měl být promyšlený, s cílem snížení prodlužování rostlin řepky, aniž by se změnil její vývojový vzorec, či byl pro ni fytotoxický. Klíčem k udržitelnému pěstování řepky s vysokým potenciálem výnosu je právě promyšlený zásah růstového regulátoru v optimální fázi vývoje řepky v přiměřené dávce azolu... celý článek o doporučení pro ošetření řepkových porostů naleznete zde

Ochrana před fomovou hnilobou

Při vhodné kombinaci povětrnostních podmínek na podzim (teploty okolo 15°C a vysoká vlhkost) dochází k infekci mladých listů řepky fomovou hnilobou, následně dochází k rozvoji a růstu houbového patogena uvnitř listů směrem ke kořenovému krčku a jeho infekci. Po obnovení vegetace na jaře je kořenový krček silně poškozen a dochází k poškození nebo úhynu rostlin řepky.

Pro účelnou a efektivní ochranu před tímto patogenem je nutné provést aplikaci fungicidu již na podzim.

Srovnání účinnosti přípravku Caryx® na fomovou hnilobu se standardy běžně dostupnými na českém trhu dlouhodobě potvrzují, že Caryx® je v účinnosti plně srovnatelný se standardy nebo dosahuje lepší účinnosti. Vysoké účinnosti je dosahováno již při aplikaci od 0,75 l/ha.

Regulace růstu na podzim dává základ vysokým výnosům

Důležitou vlastností přípravku Caryx® je schopnost efektivní regulace hmoty nadzemních částí řepky ozimé a zabránění vytahování vegetačního vcholu.

Při pohledu na pole řepky ošetřené přípravkem Caryx® je vidět, jak rostliny vytváří „přisedlý“ habitus. Spolu v kombinaci s tvorbou silného kořenového krčku a mohutného kořenového aparátu se tak vytváří ideální podmínky pro úspěšné přezimování založených porostů řepky ozimé. Pro vytvoření těchto podmínek je ideální aplikace v rozpětí dávek 0,75 – 1,0 l/ha (v závislosti na podmínkách a stavu porostu).

Jaký vliv má aplikace růstového regulátoru na výnos?

Zkušenosti z praxe podložené desítkami výsledků přesných maloparcelkových pokusů dokazují, že Caryx® v žádném případě nesnižuje výnos, naopak je plně srovnatelný se všemi běžnými standardy na trhu. Podzimní aplikací umožníme vytvoření základů výnosotvorných postranních větví (pupenů) a jejich ochranu v zimním období, čímž vytváříme základ vysokých výnosů.

Top