Osiris® Pack

Špičková kvalita!

Osiris® Pack je technologický balíček. Jedná se o kombinaci dvou přípravků Alterno® (účinná látka metconazole) a Curbatur® EC 250 (úč. látka prothioconazole), které se vyznačují preventivním i kurativním účinkem proti rozhodujícím listovým a klasovým chorobám. Podstatnou výhodou obou přípravků je absence závažných aplikačních omezení.

Osiris® Pack

Špičková kvalita!

Osiris® Pack je technologický balíček. Jedná se o kombinaci dvou přípravků Alterno® (účinná látka metconazole) a Curbatur® EC 250 (úč. látka prothioconazole), které se vyznačují preventivním i kurativním účinkem proti rozhodujícím listovým a klasovým chorobám. Podstatnou výhodou obou přípravků je absence závažných aplikačních omezení.


Výhody

 • Špičková ochrana pšenice a ječmene v době metání a kvetení včetně fuzarióz
 • Ideální kombinace účinných látek zajišťuje vysoký výnos a kvalitu
 • Bez významných omezení aplikace

Detaily

Obecné informace

Jméno Osiris® Pack
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 60 g/l metconazole, 250 g/l prothiokonazol

Způsob účinku

Alterno obsahuje účinnou látku metkonazol patřící do chemické skupiny triazolů. Působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní účinek, tzn., že chrání listy před napadením. Perzistence účinné látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé působení.

Curbatur EC 250 působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu (FRAC kód 3, kód místa působení G1, SBI třída I), který je nezbytný pro výstavbu buněčných membrán patogenních organismů. Po aplikaci rychle proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí rostlin, které postřikem nebyly přímo zasaženy. Vyznačuje se protektivním i kurativním účinkem a dlouhým reziduálním působením.

Omezení

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

pšenice, ječmen, tritikale
6666

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny azolu, vícekrát než 2x v průběhu vegetace.

V obilninách proti padlí travnímu a hnědé skvrnitosti ječné neaplikujte vícekrát než 1x v průběhu vegetace.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú.l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu, jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Mísitelnost

Přípravek Osiris Pack je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidy Herbicidy Graminicidy
ano (DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha a neaplikovat do klasu)anoano anoanoano

Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 31 BBCH do: 39 BBCH max. 1x - 200 - 400 l/ha 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 31 BBCH do: 39 BBCH max. 1x - 200 - 400 l/ha 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 31 BBCH do: 39 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 31 BBCH do: 39 BBCH max. 1x - 200 - 400 l/ha 42 dní
Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 1x - 200 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 1x - 200 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 35 dní
Braničnatka plevová
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha / 1,5 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH, od: 31 BBCH do: 39 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 35 dní/ 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha / 1,5 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH, od: 31 BBCH do: 39 BBCH max. 1x - 200 - 400 l/ha 35 dní/ 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 31 BBCH do: 39 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
1,5 l/ha od: 31 BBCH do: 39 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 42 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 35 dní
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 1x - 200 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 35 dní
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 1x - 200 - 400 l/ha 35 dní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
0,8 l/ha od: 25 BBCH do: 61 BBCH max. 2x - 200 - 400 l/ha 35 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru - Alterno: 04041885234728

GTIN lahve/kanystru - Curbatur EC 250: 04041885256836

GTIN skupinového obalu Osiris Pack: 04041885258069

Toxické ikony

 • GHS-02 - Hořlavé
 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Osiris® Pack
Formulace emulgovatelný koncentrát (EC)
Složky 60 g/l metconazole, 250 g/l prothiokonazol

Způsob účinku

Alterno obsahuje účinnou látku metkonazol patřící do chemické skupiny triazolů. Působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní účinek, tzn., že chrání listy před napadením. Perzistence účinné látky je vynikající a zajišťuje dlouhodobé působení.

Curbatur EC 250 působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu (FRAC kód 3, kód místa působení G1, SBI třída I), který je nezbytný pro výstavbu buněčných membrán patogenních organismů. Po aplikaci rychle proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí rostlin, které postřikem nebyly přímo zasaženy. Vyznačuje se protektivním i kurativním účinkem a dlouhým reziduálním působením.

Omezení

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

pšenice, ječmen, tritikale
6666

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny azolu, vícekrát než 2x v průběhu vegetace.

V obilninách proti padlí travnímu a hnědé skvrnitosti ječné neaplikujte vícekrát než 1x v průběhu vegetace.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně ú.l. typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu, jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Nespoléhejte na kurativní potenciál tohoto typu účinné látky.

Mísitelnost

Přípravek Osiris Pack je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsi je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidy Herbicidy Graminicidy
ano (DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha a neaplikovat do klasu)anoano anoanoano

Zpět
Ječmen - Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 31 BBCH do: 39 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 31 BBCH do: 39 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 31 BBCH do: 39 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 31 BBCH do: 39 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
42 dní
Zpět
Ječmen jarní - Hnědá skvrnitost ječmene
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Pšenice - Braničnatka plevová
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,8 l/ha / 1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH, od: 31 BBCH do: 39 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní/ 42 dní
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,8 l/ha / 1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH, od: 31 BBCH do: 39 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní/ 42 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 31 BBCH do: 39 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
1,5 l/ha
Termín aplikace
od: 31 BBCH do: 39 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
42 dní
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Tritikale - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Zpět
Žito - Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice)
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 1x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní
Doporučená dávka
0,8 l/ha
Termín aplikace
od: 25 BBCH do: 61 BBCH
Počet aplikací
max. 2x
Poznámky
-
Množství vody
200 - 400 l/ha
Interval před sklizní
35 dní

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru - Alterno: 04041885234728

GTIN lahve/kanystru - Curbatur EC 250: 04041885256836

GTIN skupinového obalu Osiris Pack: 04041885258069

Toxické ikony

 • GHS-02 - Hořlavé
 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-07 - Dráždivé
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Osiris® Pack?

Osiris® Pack – nová generace fungicidu Osiris® pro špičkovou kvalitu

Vážení zákazníci, když jsme v roce 2013 zaváděli přípravek Osiris®, nevěděli jsme jak velkého úspěchu se dočkáme. Hned první rok po zavedení se tehdejší novinka stala prodejním hitem v segmentu přípravků určených k ochraně praporcového listu a klasu proti houbovým chorobám druhé poloviny sezony – zejména proti rzím, braničnatkám a klasovým fuzariózám. Po osmi letech přichází nástupce s ambicí stát se ještě úspěšnějším řešením, než tomu bylo o jeho předchůdce – Osiris® Pack. Mohli jste si jej vyzkoušet již v loňském roce pod názvem Alterno® + Curbatur® EC 250 a mnozí z vás jste tak učinili. Shodou náhod to bylo v sezoně poznamenané velmi silným výskytem klasových fuzarióz a bylo tedy možné v praxi okamžitě potvrdit vysoké kvality nového fungicidního řešení.

Osiris® Pack je nový fungicid vycházející z jeho předchůdce přípravku Osiris®. Vyznačuje se špičkovým preventivním a kurativním účinkem proti všem hlavním listovým a klasovým chorobám pšenice a ječmene v době metání a kvetení včetně fuzarióz. Takto široké spektrum účinnosti je dáno kombinací dvou vynikajících účinných látek ze skupiny azolů – protiokonazolu a metkonazolu, které zároveň zaručují mimořádnou kvalitu sklizně bez mykotoxinů. Účinná látka prothiokonazol kromě vynikající účinnosti na braničnatky a rzi dále zesiluje účinnost metkonazolu proti fuzariózám a také výrazně posiluje účinnost na listové skrnitosti v ječmeni. Navíc je Osiris® Pack prakticky bez jakýchkoliv významných omezení aplikace.

Osiris® Pack je fungicidní řešení, které se skládá ze dvou produktů - Alterno® (2 x 5 l, úč.l. metkonazol) a Curbatur® EC 250 (2 x 5 l, úč.l. prothiokonazol). Tato kombinace, jak již bylo zmíněno, zajišťuje vysokou účinnost proti listovým chorobám jako jsou braničnatky, rzi, hnědá, ramuláriová a rynchosporiová skvrnitost a zároveň vysokou účinnost proti klasovým fuzariózám. Při doporučené dávce 0,4 - 0,5 l/ha + 0,4 – 0,5 l/ha jedním balením ošetříte 20 - 25 hektarů. Vyšší dávku 0,5 + 0,5 l/ha (ekvivalent dávky Osiris® 2,0 l/ha) volíme při volbě systému jednoho fungicidního ošetření, při použití minimalizace, pokud předplodinou byla kukuřice nebo pšenice, pokud je odrůda náchylná k napadení fuzárii, při jedné aplikaci fungicidu nebo za deštivého počasí. Na jeden hektar při této dávce naaplikujete 125 g prothiokonazolu a 30 g metkonazolu. Nižší dávku 0,4 + 0,4 l/ha (ekvivalent dávky Osiris® 1,5 l/ha) volíme při použití v systému aplikace dvou fungicidů a měli bychom zajistit, že doba mezi dvěmi aplikacemi nebude delší než 21 dnů.

Braničnatky a rzi jsou nejrozšířenější choroby a zároveň mají největší devastační efekt na výnos. Často se stává, že dochází k infekcím až v pozdní fázi vývoje, kdy je napadán zejména praporcový list a klas, tedy nejdůležitější části rostliny obilnin tvořících výnos. Proto je dopad tak silný. Pokud dokážeme praporcový list a klas účinně ochránit co nejdéle, ochráníme tak i předpoklad vysokého výnosu. Největší riziko nastává za situace, kdy předchozí aplikace fungicidu chybí a nebo neposkytla dostatečný efekt. Použitím fungicidu Osiris® Pack v pšenici dosáhnete vysoké účinnosti proti braničnatkám i rzím, v ječmeni pak snadno vyřešíte infekce hnědé, rhynchosporiové nebo ramuláriové skvrnitosti.

Napadení fuzariózami znamená ztráty na úrodě a snížení kvality, protože většina druhů rodu fusarium produkuje nebezpečné toxiny, které mohou ohrozit zdraví člověka i hospodářských zvířat.

• Fuzariózy mohou rostlinu napadnout v poměrně širokém období od objevení se klasu až po plnou zralost

• Největší riziko nastává v období kvetení (otevřené květy)

• Riziko se zvyšuje při silných deštích a dlouhodobém ovlhčení porostu

Nejvyšší možné fungicidní účinnosti dosáhneme správným výběrem fungicidu s dlouhodobým účinkem, přesným načasováním aplikace před a nebo těsně po začátku napadení a kvalitním pokrytím klasu postřikem (např. s použitím speciálních duálních trysek k tomuto určených). Vzhledem k těmto požadavkům je přípravek Osiris® Pack ideálním řešením ochrany proti fuzariózám. Je to dáno kombinací účinných látek prothiokonazol a metkonazol se silným efektem proti klasovým chorobám, aplikovaných ve vysokých dávkách na hektar. Z výsledků pokusů zcela jasně vyplývá, že obě účinné látky se navzájem podporují a jsou jedna druhé nejlepším partnerem (v porovnání s jinými kombinacemi prothiokonazolu). Díky tomu je možné dosažení nejvyšší účinnosti na fuzária a také vysoký přírustek výnosu.

Pokusy s různými kombinacemi účinných látek – metkonazol je nejlepší partner pro prothiokonazol

Ověření účinnosti Osiris pack proti fuzariózám v pokusech s umělou inokulací

Účinnost fungicidu Osiris® Pack byla testována v pokusech s umělou inokulací fuzárii. V důsledku toho došlo v porostech pšenice k exrémně silné infekci. I za této situace dokázalo Osiris® Pack zajistit vysokou účinnost a přírustek výnosu.

Podívejme se v detailu na jednu sadu pokusů z výzkumné stanice v Kroměříži, kde bylo napadení na nejvyšší úrovni. Umělá inokulace zhoršila již tak vysoké přirozené napadení fuzáriem. Na fotografiích vidíme patrný rozdíl mezi neošetřenou “růžovou” kontrolou a variantou ošetřenou Osiris® Pack. Vizuální efekt byl potvrzen i při hodnocení pokusu. Více než 86 % rostlin na neošetřené kontrole bylo napadených. Přestože vidíme i na ošetřené variantě některé rostliny napadené fuzáriem, za této extrémní situace byla účinnost přípravku Osiris® Pack hodnocena jako vynikající. Aplikace přípravku dokázala navýšit výnos o 2,7 t/ha v porovnání s neošetřenou kontrolou.

Doporučení k aplikaci

Osiris® Pack v dávce 0,5+0,5 l/ha nebo 0,4 + 0,4 l/ha proti braničnatkám, rzím, hnědé, ramuláriové a rynchosporiové skvrnitosti aplikujeme preventivně nebo v době výskytu prvních příznaků až do konce kvetení. Proti klasovým fuzariózám aplikujeme nejčastěji od začátku do konce kvetení.

Fungicid Osiris® Pack je ideálním přípravkem hodícím se do systému dvou fungicidních ošětření.

 • Špičkový účinek proti všem hlavním chorobám pšenice a ječmene v době metání a kvetení včetně fuzarióz
 • Ideální kombinace účinných látek zajišťujě vysoký výnos a kvalitu
 • Bez významných omezení aplikace

Top